Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Původní nakladatelská značka od Milivoje Husáka


Nakladatelská značka od Františka Štorma

 VETUS VIA 

 1993 - (dosud)  
 
 Nakladatelství soustředěné převážně na beletrii a rozvíjející tradici české katolické literatury a undergroundu
 

Nakladatelství založili 1. července 1993 redaktoři a spolupracovníci nakladatelství Votobia, kteří odtud odešli kvůli názorovým neshodám o jeho dalším směřování. Jejich idea vést Votobii v tradici florianovské Staré Říše (a to vzhledem k předmětu vydavatelského zájmu i výtvarné podobě publikací) se po dvouleté spolupráci ocitla v rozporu s převažujícím názorem vedení Votobie, které mělo zájem spíše o novější texty a hlásilo se k tradici anglosaské literatury.
Majitelem nakladatelství Vetus via (tedy „Stará cesta“) je básník Jaroslav Erik Frič, na jeho vzniku se podíleli též Jiří Kuběna, Pavel KrškaPetr Dorazil; název byl původně označením jedné z edičních řad Votobie. Vetus Via zejména zpočátku navazovala jednak na původní ideály staroříšské produkce (mj. vydávání textů Jakuba Demla), jednak na tradici samizdatových publikací, které Frič spolu s dalšími inicioval v letech 1969–1989 v rámci moravského samizdatového okruhu Textů přátel (např. díla Jiřího Kuběny nebo Josefa Šafaříka). Nakladatelství sídlilo v Brně, paralelní redakce působila v místě Fričova trvalého bydliště Vranově nad Dyjí. Ředitelem byl Pavel Krška, šéfredaktorem Jiří Kuběna, s redakcí spolupracovali Jitka Bednářová, Igor Fic a další. V roce 2000 se firma přesunula do Brna-Žabovřesk, změnila právní formu (Vetus Via, s. r. o.) a jediným zaměstnancem zůstal J. E. Frič.
Na sklonku prvního desetiletí 21. století Frič svou vydavatelskou činnost omezil a více se věnuje organizaci volného setkávání spisovatelů, výtvarníků i hudebních skupin v rámci „múzických večerů“ Potulné akademie, shrnutých pod název Uši a vítr (k začátku roku 2010 již 236 večerů). S těmito akcemi je spojen také festival poezie Potulný dělník (do roku 2009 celkem 9 ročníků). Některé ediční řady proto převzala jiná nakladatelství (např. Host nebo Torst), některé tituly vycházejí v koedici.
Do roku 2009 vyšlo v nakladatelství přibližně 120 svazků, náklad knih nebývá uváděn. O výtvarnou podobu knih se obvykle stará František Štorm, autor druhé nakladatelské značky (tu první navrhl Milivoj Husák). Některé knihy byly doplněny fotografiemi Libora Stavjaníka, případně byly využity archivní fotografie a kresby.

 

Jaroslav Erik Frič patřil od konce 60. let k určujícím postavám moravského samizdatového okruhu Texty přátel. S myšlenkovým odkazem na staroříšské tisky Josefa Floriana a tasovské publikace Jakuba Demla chtěl podle vlastních slov pokračovat ve vydávání „dobrého díla na světlo Boží“. Z edic převzatých z Votobie (Cursus /1993, 1 sv./, Šlépěj v okně /1993–1994, 2 sv./, Documenta /1994, 1 sv./ a Želetavka) vydržela pouze edice Želetavka (od 1996, 30 sv. a 1 sv. z původního číslování), soustřeďující původní i překladovou poezii (mj. Zeno Kaprál, František Listopad, Petr Motýl). Na prózu zaměřená Edice dobré četby (od 1996, 13 sv.) přinesla vedle překladů také původní texty Josefa Kroutvora (Dandy & manekýna) a zejména Jana Balabána (Boží lano, Kudy šel anděl). Edice Díla a lidé (od 1995, 12 sv.) přinášela soubory esejů, glos či recenzí (Milan Knížák, Jan Koblasa, Karel Křepelka, Milan Suchomel). Rozšířit svůj záběr se nakladatelství pokusilo v edicích Otázky Bílé velrybě (1999, filozofické texty) a Zlatá Zahrada (2001, výbory z klasiků české literatury), v obou však vyšlo jen po jednom svazku.
Vydavatelská koncepce nakladatelství se soustředí zejména do dvou oblastí. Jednou z nich je okruh autorů, kteří patří ke kánonu katolické literatury a jejichž díla zde vycházejí v reedicích nebo v nových vydáních a souborech (Jaroslav Durych, Jakub Deml, Josef Šafařík, Ivan Slavík ad., ze zahraničních Léon Bloy aj.). V této linii lze za nejvýraznější počiny nakladatelství považovat většinou reprinty textů Jakuba Demla (nedokončené Dílo Jakuba Demla /1997–2001, 18 sv./, jemuž v roce 1994 předcházel 3. svazek edice Dědictví Jakuba Demla, původně vydávané v nakladatelství Votobia) v ediční přípravě Mojmíra Trávníčka, a dále soubor Dílo Jiřího Kuběny (1998–2004, 5 sv.), který později převzalo brněnské nakladatelství Host. Do této oblasti lze zahrnout i přetisky beletristických textů z prvorepublikových bibliofilských tisků (Sherwood Anderson, Robert Louis Stevenson), jejichž překlady jsou většinou dílem téhož autorského okruhu (Jan Čep, Bohuslav Reynek, Ivan Slavík, Zdeněk Šmíd). Druhou oblastí výrazného edičního zájmu jsou texty vycházející ze samizdatových edic (Miroslav Holman, Zdeněk Gába, Josef Mlejnek, Eduard Zacha ad.); ve druhé polovině 90. let se Frič více zaměřuje na autory českého undergroundu (Ivan Martin Jirous, Pavel Zajíček, Fanda Pánek, Marcela Pinterová). Spíše výjimečně se v nakladatelství objevovali noví autoři (sbírky Vojtěcha Kučery, Xavera Halaše, Radovana Šoby ad.). K nejprodávanějším titulům patřily básnické sbírky Ivana Martina Jirouse a soubor modliteb Malý nebeklíč (red. Mojmír Trávníček).
Vedle několika edičních řad převzali FričKuběnou z Votobie též chystané projekty – zejména časopis Box a periodický sborník Bítov. Propagaci činnosti nakladatelství v letech 1998–2002 napomáhal časopis Potulný dělník.

 Vzhledem k útlumu své činnosti nakladatelství prozatím nevydalo některé připravené tituly. V edici Zlatá Zahrada měla vyjít Slávy dcera Jána Kollára a Korálový náhrdelník Jindřicha Hořejšího; edice Díla a lidé chystala soubory statí Milana Exnera Ve znamení tvaru, Miloše Dvořáka Básnické drama Jakuba DemlaIvana Martina Jirouse Zápisky z mrtvých domů.
 
 Ediční řady
Cursus (1993, 1 sv.: převzato z nakl. Votobia s číslem 5); Šlépěj v okně (1993–1994, 2 sv.: převzato z nakl. Votobia, s čísly č. 2 a 3); Dědictví Jakuba Demla (1994, 1 sv.: převzato z nakl. Votobia s číslem 3); Documenta (1994, 1 sv.: převzato z nakl. Votobia s číslem 3); Díla a lidé (od 1995, 12 sv.); Želetavka (od 1996, 39 sv. a 1 sv. z předchozího číslování); Edice dobré četby (od 1996, 13 sv.); Otázky Bílé velrybě (1999, 1 sv.); Zlatá zahrada (2001, 1 sv.).
 Souborná vydání: Dílo Jakuba Demla (1997–2001, 18 sv.); Dílo Jiřího Kuběny (1998–2004, 5 sv.)
 Časopisy a informační bulletiny: Box; Bítov; Potulný dělník; Uši a vítr.
 Pořádané akce, výstavy, soutěže: „Múzické večery“ Potulné akademie nazvané Uši a vítr, které probíhají v brněnských klubech Skleněná louka nebo Boro, případně v hospodě U Sucháča, konané ve spolupráci se společností Christiania (k začátku roku 2010 proběhlo 236 večerů).
 Výtvarní spolupracovníci: František Štorm. – Vojtěch Fettr, Pavel Voříšek.
 Technické informace: Do roku 2009 cca 120 svazků. Tiskárna (pokud je uvedeno) Reprocentrum Blansko, případně Jiří Závodník, Brno.

LITERATURA

Články: V. Novotný: Literarium, MFD 2. 8. 1993; mv (=M. Vacík): Vetus via, NK 1993, č. 30; mej (= M. Jeřábek): Nově starou cestou, Brněnský večerník 24. 8. 1993 + týž: Vetus via: Za dobrou knihou, Brněnský večerník 17. 11. 1993; J. Navrátil: Drž hubu a makej, LitN 1996, č. 16; K. Křepelka: Vetus Via, Katolický týdeník 1998, č. 26, příl. Perspektivy, č. 6; S: Nakladatelství Vetus Via, Právo 1. 4. 1999, příl. Salon, č. 110; V. Novotný: SoftTVAR (50), Tvar 1999, č. 9; J. E. Frič: Výstavy v redakci Vetus Via, Prostor Zlín 1999, č. 4–6; M. Rychlíková: Vzestupy a pády brněnských nakladatelů, LitN 2002, č. 2.
Rozhovory: P. Krška, Rovnost 3. 8. 1993 (přípr. R. Burián); J. E. Frič, Český deník 18. 8. 1993 (připr. J. Rychetský); J. E. Frič, Brněnský večerník 8. 1. 1996 (připr. mej /= M. Jeřábek/).

  Autor hesla: Michal Jareš (2009)
  Aktualizace textu hesla: 11. 1. 2010 (jar)
  Aktualizace bibliografie: 11. 1. 2010 (jar)
zpět na hlavní stranu