Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 Obálka sbírky Šílený Fridrich (1992)


Obálka časopisu Čmelák a svět

 Petr MOTÝL

* 26. 8. 1964, Klatovy 
 
 
Básník a prozaik
 Syn básníka a novináře Güntera Motýla (* 1940), bratr básníka a publicisty Ivana Motýla (* 1967). Do roku 1974 žil s rodiči v Klatovech, poté se rodina přestěhovala do Ostravy. Nyní žije v Praze.
Po studiu češtiny a dějepisu na Pedagogické fakultě v Ostravě (1982–1988) vystřídal řadu zaměstnání, pracoval např. jako poštovní doručovatel, vrátný, topič, měřič a čerpač vody.
 Společně s bratrem Ivanem Motýlem uspořádal na Ostravsku řadu literárních večerů, k nejvýznamějším patřily dvě Literární harendy (1993, 1994). V letech 1994–1995 s bratrem vydával ve Frýdku-Místku literární časopis Modrý květ, v letech 1998–1999 už samostatně Sojky v hlavě a od roku 2000 vydává časopis Čmelák a svět, který má od roku 2006 pouze internetovou podobu. – Motýl publikoval verše, prózy a kritiky rovněž v časopisech Iniciály, Literární noviny, Weles, Tvar, Nové knihy, Psí víno, Host, Sedmá generace aj. Přispěl do samizdatového sborníku Eliáš v zahrádkách (1987). Řada Motýlových textů koluje v nevelkých strojopisných svazcích mezi jeho přáteli.
 Motýl debutoval bibliofilskou básnickou sbírkou Řemeslníci a máničky aneb Hospoda černě vypráví. Jeho první oficiálně vydanou knihou byla sbírka hravých básní prosycených tajemnou, pohádkovou atmosférou a mířících k tajemstvím lidského nitra Ten veliký veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko daleko v horách.
Později Motýlovy verše stále častěji a přesněji odkazují k Ostravě a k jejímu okolí. V první části sbírky Šílený Fridrich se básník stylizuje do titulní postavy, mytického lyrického hrdiny, který se potuluje ostravskými periferiemi, promlouvá z časů minulých, přítomných i budoucích, je bezručovským „škaredým zjevem“, ale i prorokem a legendou. Básník jeho ústy vyslovuje, a zejména v druhé části sbírky nechává naplno rozeznít své trpké osobní pocity. Civilním jazykem přibližuje každodenní realitu Ostravy, drsnou „krásu“ dělnických čtvrtí, laciných hospod, kouzlo pivních hovorů, přiznává zklamání a roztrpčení ze zániku staré podoby města.
Fascinace ostravským geniem loci je vystupňována ve sbírkách Jazykem haldyČerná pěna Ostravice, v nichž básník opět na město a život pohlíží „zespodu“, pohledem outsiderů společnosti. Tomu odpovídá i volba výrazových prostředků, obecná čeština, slang a vulgarismy.
Výrazně hovorové a expresivní řečové gesto je rovněž charakteristické pro sbírku Lahve z ubytovny, která vznikla také na počátku 90. let a je komponována jako soubor věcně vykreslených básnických portrétů postav setkávajících se v prostředí dělnické ubytovny. Od druhé poloviny 90. let se Motýlova poezie ovšem posouvá od věcných záznamů a svědectví k imaginativnějším polohám, využívá bohatší metaforiku a snaží se z obrazných transformací vytěžit snovou atmosféru (např. Perleťový dům, Vymrští se hned a začne tancovat, Dva ořechy).
Motýlův román Spratek a krásná Danuše je jazykově i fabulačně ekvilibristickou parodií detektivního románu s politickým podtextem, situovanou do předlistopadové Prahy. Kratší prozaické texty žánrově oscilující mezi básní v próze a mikropovídkou soustředil do souboru Petrolej na odvrácené straně Měsíce. Lyrizující pasáže jsou přítomny také v Motýlově dramatu Poklad na blatech, které spojuje komediální žánr s aktuálními narážkami i závažnější nadčasovou reflexí.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Řemeslníci a máničky aneb Hospoda černě vypráví (BB, bibliofilie, 1990); Ten veliký veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko daleko v horách (BB 1990); Šílený Fridrich (BB 1992); Jazykem haldy (BB 1993); Černá pěna Ostravice (BB 1995); Spratek a krásná Danuše (P 1996); Perleťový dům (BB 1998); Hálec (BB 1999); Lahve z ubytovny (BB 2000); Petrolej na odvrácené straně měsíce (PP 2001); Poklad na blatech (D 2002); Vymrští se a hned začne tancovat (BB 2002); Maják na konci světa (BB 2003); Potměchuť (BB 2005); Dva ořechy / 10 000 piv (BB 2007); Kam chodí uhlí spát (BB 2008).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Moderní analfabet 1993 (1993); La poésie tchèque en fin de siècle (Namur 1999); V srdci černého pavouka (2000, zde celá sbírka Pohlednice z Frýdku-Místku); Ryby katedrál (2001); Anthologie de la poésie tchèque contemporaine (Paříž 2002); Cestou (2003); Báseň mého srdce (2005); 7edm (2005); Z věku na věk (Moskva 2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).
Uspořádal a vydal: Podél trati (2001, též přispěl).

LITERATURA

Sudie a články: P. A. Bílek: Hledání postmoderny, Iniciály 1990, č. 10–11; M. Zelinský: Petr Bezruč věčně živý, in sb. Literatura v literatuře (1995); D. Maňas-Kaňas: Modrý květ – víc než časopis, Tvar 1995, č. 5; J. Bielecki: Básnická tvorba Ostravy 90. let, Tvar 1996, č. 19; K. Piorecký: Technika básnického portrétu. Petr Motýl a poetika věčnosti v mladé poezii 90. let, Tvar 2007, č. 18.
Recenze: Ten veliký veliký kamenný dům nebo hrad tam daleko daleko v horách: L. K. Weiss, Iniciály 1991, č. 17–18; P. A. Bílek, Práce 16. 8. 1991 * Šílený Fridrich: P. A. Bílek, NK 1992, č. 43; M. Kovářík, Tvar 1993, č. 5; P. Janáček, LidN 21. 3. 1993, příloha Národní 9, č. 3 * Jazykem haldy: Kaňas (D. Maňas), Host 1993, č. 5; J. Studený, Iniciály 1994, č. 38 * Spratek a krásná Danuše: V. Novotný, Tvar 1997, č. 8; A. Přibáňová, Host 1997, č. 3 * Perleťový dům: M. Děžinský, Weles 1999, č. 9 * Hálec: J. Suk, NK 2000, č. 5; E. Batličková, Rt 2. 3. 2000, příl. Brněnský deník; P. Hruška, Tvar 2000, č. 8 * Lahve z ubytovny: J. Suk, NK 2000, č. 23; J. Pulkrábek, Host 2000, č. 6; Š. Nosek, LitN 2000, č. 29; Š. Nevidalová, Tvar 2000, č. 15; P. Čermáček, Sedmá generace 2000, č. 12 * Petrolej na odvrácené straně Měsíce: J. Chrobák, Tvar 2002, č. 3 * Poklad na blatech: M. Jacková, DivN 2003, č. 1 * Vymrští se hned a začne tancovat: P. Čermáček, Host 2003, č. 4, příl. Recenzní příloha; M. Chocholatý, Weles 2003, č. 16 * Maják na konci světa: M. Skýpala, Tvar 2005, č. 1; J. Koten, Weles 2005, č. 21 * Dva ořechy / 10 000 piv: P. Král, Host 2007, č. 10; I. Harák, Weles 2008, č. 32/33; K. Piorecký, Tvar 2008, č. 6; M. Šanda, Portál české literatury.
Rozhovory: J. Nejedlý, NK 1999, č. 39; B. Správcová, Tvar 2008, č. 4; Z. Mitáček, Proglas 2008, č. 2.
Autor hesla: Šárka Nevidalová-Zelinská (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 16. 3. 2008 (kp)
Aktualizace bibliografie: 23. 11. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu