Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ROZLET 

 1954 - 1955 
 
 

Generační almanach

Dva svazky Almanachu nových autorů vydalo nakladatelství Mladá fronta a uspořádal je redakční kruh složený z nakladatelských pracovníků a zástupců Svazu československých spisovatelů. Odpovědným redaktorem obou almanachů byl Oldřich Nouza.

 Cílem almanachu bylo rozšířit publikační možnosti pro začínající autory. Oba svazky – ale první obzvláště – byly poplatny tematickým, ideovým i stylovým normám první poloviny padesátých let: otištěné příspěvky charakterizovala plochá agitačnost a ilustrativní pojetí literatury a dominovaly jim voluntaristické mýty nového života, šťastného budování, přestavby lidských vztahů, krás domova a lásky. Vedle tematiky budování a kolektivizace vesnice se častěji objevovaly náměty z vojenského života a z „překonané minulosti“ (vykořisťování a třídní boje, válka), frekventovaná byla i lyrika podle folklorních vzorů. Také uveřejněné kritické stati byly koncipovány zcela v duchu dobového výměru socialistického realismu.
Básně v almanachu uveřejnili Ilona Borská, Václava Fialová, Viola Fischerová, Jaroslav Kabíček, Jaromír Nohavica st., Zdenka Petrová, Jiří Sumara, Jiří Šotola, Jana Štroblová, Ivo Štuka, Rudolf Žák aj., prózy Zuzana Bělinová, Jan Cigánek, Jindřich Černý, Mojmír Klánský, Zuzana Kočová, Ivan Kubíček, Vladimír Landa, Vladimír Michal, Božena Rotterová, Erich Sojka, Michal Štemr, Čestmír Vejdělek aj., satirickými příspěvky se prezentovali mj. Jaroslav Dietl, Pavel Hanuš, Milena Majorová, Jiří R. Pick, Jaromír Studený, Cyril Šedý, Ljuba Štíplová, Miloslav Švandrlík, kritickými studiemi přispěli Vladimír Novák s Vladimírem Karfíkem, Magda Stejskalová a Irena Zítková. První svazek uvedl radami Začínajícím spisovatelům Vilém Závada. Řada autorů almanachu přispívala od poloviny padesátých let do měsíčníků Červený květ, Host do domuKvěten a do týdeníku Literární noviny.
 
Periodicita: 1954 (1 sv.), 1955 (1 sv.).
Podtituly: Almanach nových autorů.
Členové redakční rady: Redakční kruh: K. J. Beneš (1955), J. Hájek (1954–1955), A. Jelínek (1954), J. Marek (1954), V. Maršíček (1954), O. Nouza (1954–1955), J. Otčenášek (1955), M. Sedloň (1954–1955).
Technické informace: 20x13,5 cm (1954), A5 (1955); 136 str. (1954), 292 str. (1955).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Bez výtvarného doprovodu, obálka a grafická úprava J. Kreuziger.
Náklad: 3300 (1954), 2200 (1955).

LITERATURA

K jednotlivým svazkům: Rozlet 1954: kt (= K. Tachovský), HD 1955, č. 4; J. Schnabel, MF 10. 3. 1955; M. Červenka, NŽ 1955, č. 7 * Rozlet 1955: J. Šotola, Květen 1, 1955/56, č. 4; dš (= D. Šafaříková), Práce 22. 1. 1956; kt (= K. Tachovský), HD 1956, č. 2; K. Hrách, Květen 1, 1955/56, č. 8; mičer (= M. Červenka), NŽ 1956, č. 2.

Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 7. 1. 2021 (mlp)
zpět na hlavní stranu