Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Božena ROTTEROVÁ

* 26. 2. 1921, Zbraslav nad Vltavou 
 
Prozaička, pedagožka
 Dívčím jménem Božena Svobodová; podepsala jím rovněž svůj debut. Její první manžel Robert Rotter (1918–1976) byl vědeckým pracovníkem v oboru výzkumu rud, po ovdovění se provdala za psychologa Jana Čápa (1925-2001), profesora Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. – Vyrůstala v rodině holiče. Trpěla vážnou vrozenou chorobou. Po ukončení měšťanské školy v rodišti (1936) pracovala jako pomocná dělnice a pomocná úřednice, 1939–41 se pohybovala jako spojka mezi skupinami domácího a zahraničního odboje, 1940 též složila v Jugoslávii maturitu, která jí však nebyla uznána. 1941 byla zatčena pro odbojovou činnost a do 1945 vězněna v Praze, Norimberku a v koncentračním táboře Ravensbrück (zde spoluvězenkyně Mileny Jesenské). Večerní studium na Městském dívčím reálném gymnáziu v Praze 3 uzavřela maturitou roku 1946. V letech 1945–49 působila jako redaktorka a úřednice tiskového odboru Svazu národní revoluce a současně studovala psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (absolvovala 1949, titul PhDr. získala v témže roce prací Vztah studující mládeže školy 3. stupně (gymnázií) k manuální práci). 1950–53 vyučovala na Vyšší hospodářské škole, poté se stala ředitelkou jedenáctileté (respektive dvanáctileté) střední školy v Praze-Košířích a začala dálkově studovat pedagogiku na Vysoké škole pedagogické (1954–57, práce O problémech citového dospívání), kde vzhledem ke své předchozí praxi současně působila jako konzultantka. 1959–80 byla zaměstnána na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (titul CSc. získala roku 1963 prací Význam výrobní práce žáků SVVŠ, titul docentky roku 1968 prací Vytrvalost v souvislosti s metodami a cíli socialistické výchovy). V 60. letech rovněž připravila pro Československý rozhlas řadu populárních relací o výchově a školské problematice. Od roku 1977 byla členkou předsednictva a členkou výboru Svazu českých spisovatelů.
 Odborné i prozaické příspěvky pravidelně publikovala od 50. let v periodikách Učitelské noviny, Tvorba, Pedagogika, Socialistická škola, Vysoká škola, Nová mysl, My 64, Host do domu, Vychovávateľ, Materská škola, Rodina a škola (všechny tři Bratislava), Vlasta, Literární měsíčník, Československá psychologie aj.
 Božena Rotterová debutovala na počátku 40. let lyrickou milostnou prózou s tragickým vyústěním Z upité číše. K literatuře se znovu vrátila po delší přestávce, v polovině 50. let, kdy se představila souborem povídek Rozchody a setkání, čerpajících převážně z jejích válečných prožitků a vyjadřujících nutnost zachovat si i v extrémních podmínkách lidskou důstojnost a respekt k základním mravním hodnotám. Pedagogická zkušenost pak autorku vedla k pokusu o zmapování životních postojů a citového světa dospívajících (povídkový soubor Tajemství pro Barbaru). Po dalším odmlčení se Rotterová k beletrii znovu vrátila na počátku 70. let. V prózách kladoucích důraz na sociální předurčenost postav a apelujících na etiku se v duchu normalizační představy o společenském poslání literatury vyjadřovala k problematice emigrace a vykreslovala citovou prázdnotu kapitalistického světa (Plán na happy-end), případně konfrontovala jedinečnost lidského života s cynismem a maloměšťáctvím (povídkový diptych Překročit vlastní stín, soubor Trochu slunce do dlaní). K hlubšímu pohledu na smysl lidského bytí dospěla na konci života hlavní postava autorčiny prózy Samota má stovky dveří. Rozsáhlým společenským románem Kolikrát znovu začínat chtěla Rotterová navázat na tradici české psychologické prózy. V poslední knize Za sluncem třeba pěšky se přiklonila (nejen tématem poválečné výstavby průmyslu v českém pohraničí) ke schématu budovatelského románu.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Z upité číše (P 1941, pod jm. B. Svobodová); Rozchody a setkání (PP 1956); Tajemství pro Barbaru (PP 1960); Odkud vítr vane? (populárně nauč., s úvodní pedagog. statí, 1963); Plán na happy-end (P 1972); Překročit vlastní stín (PP 1974); Kolikrát znovu začínat (R 1976); Samota má stovky dveří (P 1978); Trochu slunce do dlaní (PP 1980); Za sluncem třeba pěšky (R 1980).
Odborné práce z oboru teorie výchovy: Citová výchova dospívající mládeže (1958); Kázeň a problematika jejího utváření (1973); K otázkám kolektivu a výchovy ke kolektivismu (skripta, 1975); Výchova aktivity mládeže ve volném čase. Pedagogické a psychologické otázky volného času žáků ZDŠ, výběrových škol a učňů (1976, s J. Čápem); Kapitoly z teorie výchovy (skripta, 1982, s R. Sedlářem) aj.
Příspěvky ve sbornících
: Rozlet 1955 (1955); Vteřiny strachu (1968); Mladá cesta (1975); Nástup. Třicet let české prózy (1975) aj.

LITERATURA

Knižně: Božena Rotterová (propagační tisk, 1981).
Recenze: Plán na happy-end: H. Hrzalová, RP 1. 11. 1972; J. Peterka, Tvorba 1972, č. 37 * Překročit vlastní stín: A. Křemenáková, NK 1974, č. 26; B. Macák, LM 1974, č. 9; MJV (M.Veselá-Janů), Listy filologické 1974, s. 68 * Kolikrát znovu začínat: H. Hrzalová, Tvorba 1977, č. 7; J. Hájek, RP 14. 8. 1978 * Samota má stovky dveří: A. Křemenáková, NK 1978, č. 51; iz (I. Zítková), ZN 5. 2. 1979 * Trochu slunce do dlaní: B. Dokoupil, Rovnost 19. 12. 1980; J. Hájková, SvSl 2. 7. 1981 * Za sluncem třeba pěšky: Š. Vlašín, Rovnost 20. 8. 1981; A. Křemenáková, NK 1981, č. 23.
K životním jubileím: vl (Š. Vlašín), Naše pravda 2000, č. 47.
Nekrology: D. Moldanová, LM 1980, č. 12; K. Galla – R. Sedlář, Pedagogika 1981, s. 199.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis J. Bílková, 2001)

Autor hesla: Věra Brožová (1998)
 
zpět na hlavní stranu