Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
Nakladatelská značka (David Pohribný)


Pozdější varianta nakladatelské značky


Obálka Davida Pohribného s využitím kresby Josefa Istlera


Obálka Jana Šavrdy s využitím obrazu Otty Mizery


Obálka Davida Pohribného s využitím kresby Francise Picabii


Obálka Davida Pohribného s využitím dřevorytu Josého Guadalupe Posady

 CONCORDIA 

 1990 - (dosud)  
 
 Nakladatelství navazující na modernistickou a avantgardní tradici, zaměřené především na uměleckou erotickou literaturu a surrealismus
 

Vznik Concordie připravovali její zakladatelé od konce roku 1989, zaregistrována byla na jaře 1990. Ke spoluzakladatelům patřili psychiatr a básník Aleš Pech (1957–2002), který od roku 1993 nakladatelství sám řídil, Tomáš Mazal (* 1956), jenž se na počátku 90. let podílel na edičních plánech a ediční přípravě několika titulů, Stanislav Dvorský, který se v letech 1992–1995 podílel na redakci několika titulů, později spolupracoval také na vydání dvou Bretonových knih (Antologie černého humoru Rozhovory), a David Pohribný (* 1958), jenž je autorem nakladatelské značky a do roku 1995 byl hlavním grafikem nakladatelství, s nímž znovunavázal spolupráci v roce 2003. Do činnosti nakladatelství se zapojila také rodina Aleše Pecha: jako grafik tu působí syn Štěpán Pech a jako redaktorka a překladatelka manželka Magdalena Pechová, která po tragické smrti Aleše Pecha převzala vedení Concordie. V letech 2002–2006 spolupracoval s nakladatelstvím jako redaktor a editor Radim Kopáč (* 1976), který přizval ke spolupráci mj. Vladimíra Novotného, Jana Řezáče, Jana Suka či Karolínu Jirkalovou. Do konce roku 2009 zde vyšlo přibližně 60 titulů, obvyklá roční produkce se pohybuje mezi 1–5 tituly, četnější byla v době působení Radima Kopáče, zejména v letech 2004–2005 (až 9 titulů ročně). Nakladatelství sídlí od svých počátků v Bělohorské ulici 99 v Praze–Břevnově.

 

Ediční zájmy Concordie byly od počátku spojeny především s uměleckou a filozofickou tradicí osvobozování lidského ducha, reprezentovanou dílem markýze de Sade a jeho novodobými následovníky v oblasti surrealismu a erotické literatury. Tímto směrem se nakladatelství profilovalo již prvním vydaným titulem, jímž byl soubor raných básnických a prozaických textů Jany Krejcarové (Clarissa a jiné texty). Do devadesátých let spadá vydání několika knih markýze de Sade (např. Nehody ctnosti) či sadovská monografie Gilberta Lélyho. Trvale je v produkci nakladatelství zastoupeno erotické písemnictví, a to autory 19. i 20. století (Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Henry Miller, Alfred de Musset, Alexandr Sergejevič Puškin); opomíjena není ani odborná reflexe erotiky (Wilhelm Reich). Orientace na francouzskou modernu a avantgardu přinesla např. reprint prvorepublikového překladu prozaické prvotiny Charlese Baudelaira, zejména však původní překlady knih André Bretona a rozsáhlé výbory z díla Roberta Desnose (Nedopitá láhev, ed. Dagmar Steinová a Michal Novotný) či Tristana Tzary (Daroval jsem svou duši bílému kameni; výbor přeložil a původně uspořádal básník Zdeněk Lorenc, z jehož pozůstalosti knihu připravil k vydání Michal Bauer). Mnohé z uvedených titulů přeložili Aleš a Magdalena Pechovi, pod několika překlady je podepsána Dagmar Steinová.
Nakladatelství se soustavně věnovalo také českému surrealismu. V devadesátých letech Concordia ve spolupráci se Společností Karla Teiga vydala reprint sborníku Ani labuť ani Lůna, soustředěný zájem o básnickou i esejistickou tvorbu českých surrealistů je ovšem spjat především se jménem redaktora Radima Kopáče. V době jeho působení zde vyšly knihy Františka Dryjeho, Romana Erbena či Otty Mizery (soubor Můj mozek ve skleněné krychli; ed. Radim Kopáč; kniha obsahuje také ukázky z Mizerovy výtvarné tvorby). Do surrealistické linie tvorby spadají i tituly novější: Michal Bauer připravil výbor z juvenilní tvorby Zdeňka Lorence (Kontinent nikoho). Vůbec poprvé nakladatelství zpřístupnilo texty tzv. Libenských psychiků (ed. Martin Machovec).
Ve své dosavadní historii se Concordia zároveň průběžně snaží různými směry překračovat charakter nakladatelství orientovaného (výhradně) na surrealismus a erotickou literaturu. Na počátku devadesátých nakladatelství připomnělo osobnosti spjaté s pražskou německou literaturou (knihami Pavla Eisnera a Paula Leppina či monografií Jany Černé Adresát Milena Jesenská). Vybočení z úzkého zaměření nakladatelství později reprezentují např. scénáře švédského režiséra Ingmara Bergmana nebo knihy autorů spjatých s experimentální literaturou (Jiří Gold, Bohumila Grögerová; již na počátku devadesátých let tu ovšem vyšla kniha Ladislava Nováka Receptář). V mnohem větší míře byla v době působení Radima Kopáče zastoupena původní česká tvorba různých žánrů (Svatava Antošová, Alexandr Kliment, Lukáš Marvan, Aleš Pech, Viktorie Rybáková, Jan Řezáč, Jan Suk, Jakub Šofar), vyšly též tři antologie (mj. Antologie českého rozhlasového fejetonu 2002–2004). Čeští autoři se ovšem v produkci Concordie objevují i po Kopáčově odchodu, v posledních letech např. Básník Ticho či Martin Poch.
Na počátku devadesátých let Concordia příležitostně vydala katalogy k výstavám (Libri prohibiti – zakázané knihy šesti století; David Pohribný: Pocta avantgardě). K ojedinělým publikacím patří také básnické knihy v angličtině (Laura Conway/ová/: The alphabet of trees: a field guide; ručně připravená intermediální publikace David Cooper – poet, photographer, industrial cleaning specialist, or, The compleat auto-didact) a slovenštině (Robert Gál: Manipulzácie; ve spolupráci s bratislavským vydavatelstvím Ars Poetica).
V duchu avantgardní tradice přistupuje nakladatelství ke knize jako k artefaktu; značnou pozornost věnuje grafické a výtvarné úpravě a publikace často mívají výtvarný či fotografický doprovod. Na obálkách knih jsou příležitostně využívány reprodukce výtvarných děl a fotografií českých i světových umělců (např. Josefa Istlera, Jiřího Koláře, Ladislava Nováka, Man Raye, Francise Picabii, Jana Švankmajera). Pokud je autor knihy také výtvarník, je k výtvarnému doprovodu užito jeho děl (Roman Erben, Bohumila Grögerová, Otta Mizera, Viktorie Rybáková, Viki Shock). U jiných knih byly využity původní či reprodukované ilustrace a fotografie Veroniky Bromové, Romana Erbena, Josefa Istlera, Jána Mančušky, Aleny Nádvorníkové, Aloise Nožičky, Jiřího Petrboka, Kateřiny Piňosové, Josého Guadalupe Posady, Petry Růžičkové a Zvi Tolkovského.
Náklad knih se v první polovině 90. let pohyboval obvykle kolem 5000 výtisků, později klesal k 1000–2000 výtisků. V nejnižších nákladech vycházejí básnické sbírky (300–400), náklad uměnovědných publikací a prozaických knih se pohybuje kolem 500 výtisků, ve vyšším nákladu vychází erotická literatura či překlady ze surrealistické literatury. Mimořádného nákladu 15 000 výtisků dosáhly knihy Henryho Millera.

 

V letech 1992–1994 se nakladatelství podílelo na vydávání časopisu Jarmark umění (č. 3/4–10), v letech 2002–2005 vydávalo vlastní čtvrtletník Intelektuál. V letech 1999–2006 provozovalo v Lužické ulici na pražských Vinohradech Knihkupectví a galerii nakladatelství Concordia. Byly tu vystavovány původní ilustrace k některým titulům (Ján Mančuška, Jiří Petrbok, Kateřina Piňosová), ale konaly se tu např. i výstavy Surrealistické skupiny, Petra Vaněčka (Objekty) či Přemysla Martince (Příchod larev).

 
 Výběrová bibliografie: J. Krejcarová: Clarissa a jiné texty; D. A. F. de Sade: Nehody ctnosti; H. Miller: Tiché dny v Clichy; P. Leppin: Severinova cesta do temnot; D. A. F. de Sade: Filosofie v budoáru; G. Apollinaire: 11 tisíc prutů; L. Aragon: Irena; R. Desnos: Nedopitá láhev; A. Breton: Rozhovory; J. Řezáč: Deliria aneb Malá příprava pozůstalosti I, II; O. Mizera: Můj mozek ve skleněné krychli; A. Breton: Antologie černého humoru; T. Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni; M. Machovec (ed.): Libenští psychici.
 Časopisy a informační bulletiny: 

Jarmark umění (1992–1994); Intelektuál (2002–2005).

 Výtvarní spolupracovníci: Typografie a obálky: David Pohribný; Štěpán Pech; Jan Šavrda; Veronika Wünschová. Vybrané tituly tištěny písmem z písmolijny Františka Štorma.
Výtvarný a fotografický doprovod: Veronika Bromová, Roman Erben, Bohumila Grögerová, Josef Istler, Ján Mančuška, Otta Mizera, Alena Nádvorníková, Alois Nožička, Kateřina Piňosová, Jiří Petrbok, José Guadalupe Posada, Petra Růžičkova, Viktorie Rybáková, Viki Shock, Zvi Tolkovsky ad.
 Technické informace: Do konce roku 2009 přibližně 60 titulů, náklad zpočátku kolem 5000 výtisků, pozdějí 1000–2000, později i nižší. Nakladatelství nejčastěji tisklo či tiskne v těchto tiskárnách (od roku 2000 neuváděno důsledně): Grafia Grafia Zlín, závod 4 – Kyjov; COMERS, tiskárna Kyjov; Tiskárny Havlíčkův Brod; PB tisk Přibram; VS Pankrác, Praha.

LITERATURA

Články: M. Fronková: Kůň jménem Concordia, LD 17. 2. 1992; J. Margolius: Zkrášlit místo na zemi. Kniha jako terapie. Umění & byznys 1998, březen–duben; an: Aleš Pech (Literární encyklopedie Salonu), Právo 14. 2. 2002, příl. Salon, č. 256.
Rozhovory: A. Pech, D. Pohribný, T. Mazal: Concordia představuje (připr. V. Wohlhöfner), OD 30. 9. 1991; T. Mazal: Kde začíná a končí porno (připr. J. Bartoš), Moravskoslezský večerník 8. 4. 1992; A. Pech: Nejsem žádný underground (připr. D. Čecháková), Mladý svět 2000, č. 49; A. Pech: Erotická literatura je dneska passé (připr. R. Kopáč), Uni 2002, č. 1; pod tit. Nepřekonatelný element prostopášnosti též in R. Kopáč, Je tu nejdrahocennější hlava. Rozhovory od surrealismu k surrealismu (2003).
Nekrology (za Alešem Pechem): D. Pohribný, T. Mazal, R. Kopáč, S. Dvorský, Tvar 2002, č. 19; R. Kopáč, Psí víno 2002, č. 23.

Související odkazy

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Stránky nakladatelství
J. Halada: Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006
  Autor hesla: Veronika Košnarová (2010)
  Aktualizace textu hesla: 24. 9. 2010 (vk)
  Aktualizace bibliografie: 24. 9. 2010 (vk)
zpět na hlavní stranu