Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DOKOŘÁN (2)  

 1964 - 1965 
 
 Bulletin mladé literatury vydávalo v nepravidelných lhůtách Krajské nakladatelství v Brně (od 1965 přejmenováno na Blok). Redigoval jej Jaroslav Novák.
 Svým názvem se bulletin hlásil k Almanachu mladé literatury Dokořán z roku 1957, měl však mnohem blíže k typu nakladatelského almanachu. Sloužil hlavně jako tribuna mladých autorů, kteří v brněnském nakladatelství již vydali nebo připravovali k vydání své prvotiny, popř. druhé nebo další knížky; měl však ambici odlišit se od běžných propagačních tiskovin větší obsahovou i grafickou nápaditostí. Básně v Dokořán publikovali mj. Jiří Červenka, Michael Drobný, Petr Chvojka, Vladimír Janovic, Ivo Odehnal, Antonín Přidal, Zuzana Renčová-Nováková (též prózy), Jarmila Rozsypalová, Otakar Rydlo, Lída Sedláčková, Věra Sládková, Josef Suchý, Pavel Šrut, Jana Štroblová, Jindřich Uher, Lubomír Vaculík, Vladimír Vlček, Zdena Zábranská, ale též Vladimír Macura, Jaroslav Med nebo Alexander Tomský. Prózy uveřejnili Jan Beneš, Jan Fiala, Pavel Gan, Robert Gill, Danuše Golová, Miroslav Holman, Jiří Jirásek, Eva Kilianová, Vladimír Klevis, Bořivoj Kopic, Ivan Kraus, Jan Lacina, Alois Mikulka, Jaroslav Novák, Roman Ráž, Josef Souchop, Marika Syrová, Pavel Švanda aj. Poněkud menší zastoupení měla v Dokořán kritická publicistika; autory recenzí a literárněkritických článků byli Kamil Horňák, Marta Koukolová, Jaroslav Med, Miroslav Petříček aj. O divadle psala Jaroslava Suchomelová (obsáhlý rozbor Havlovy Zahradní slavnosti v č. 1/1965), o výtvarném umění Igor Zhoř, o hudbě Miloš Štědroň. Obsah doplňovaly drobné ankety (Jací jsme? – anketa o mladých) a polemiky, vyjádření autorů k vlastní tvorbě, citáty z klasiků literatury, miniportréty výtvarníků apod. Oba ročníky bulletinu se autorsky do značné míry překrývají s dvěma svazky brněnského almanachu Tvář, které redigoval rovněž Jaroslav Novák.
 
Periodicita: Nepravidelně. – I (5 č., únor/březen, duben/květen, červen/srpen, září/listopad, prosinec, čísla neuváděna, 1964), II (4 č., 1965).
Podtituly: Bulletin mladé literatury.
Technické informace: 20x13 cm; 48-60 str. (1964), 60-76 str. (1965); paginace průběžná; obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby a kreslený humor (A. Klučka, A. Mikulka, M. Sychra, C. Urban aj.), fotografie (M. Budík, P. Jero, M. Matoušek, M. Stránský, A. Vodák aj.); grafická úprava M. Sychra, V. Šafář (1964), I. Soukup (1965).

LITERATURA

V. Janovic: Dvakrát pro mladé autory, Rt 20. 2. 1964; O. Sus: Brněnský nakladatelský bulletin pro mladé, Práce 20. 3. 1964 + Dokořán 64 účtuje, Rt 4. 1. 1965; J. Ulrich: Kdy přiložit sekyru?, Práce 16. 1. 1965; -bd- (= B. Doležal): Dokořán, Tvář 1965, č. 1, s. 37 (k tomu polemiky: /ch/: „Cizinec“ z Tváře a Dokořán, Práce 5. 2. 1965; mu /= M. Uhde/: Posun kritérií, HD 1965, č. 3); gs (= O. Sus): Kritika „Dokořánu“ na pokračování, Rt 20. 4. 1965 + Nový „Dokořán“ roku 1965, Rt 4. 5. 1965 + Brněnský Dokořán..., KT 1965, č. 23 + Květen stále na tapetě..., Rt 2. 2. 1966.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu