Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

  TVÁŘ (1963-1964)  

 1963 - 1964 
 
 Dva svazky Almanachu mladých pojmenované podle sbírky Františka Halase vydalo Krajské nakladatelství v Brně v redakci Jaroslava Nováka.
 Oba svazky představily poměrně široký okruh začínajících autorů (z větší části jihomoravských), z nichž část vydala během 60. let své první knihy. Byly to typické nakladatelské almanachy, jejichž účastníky nespojovaly programové zásady, ale spíše jen obecný „generační pocit“ (věcnost, odpor k frázím apod.). Jako výraznější osobnosti se z přispěvatelů prvního svazku později prosadili Vladimír Janovic, Radoslav Lošťák, Ivo Odehnal, Antonín Přidal, Roman Ráž, Jindřich Uher Zdena Zábranská, z autorů druhého svazku ještě Zuzana Renčová (Nováková). První almanach obsahoval výhradně poezii a vedle již uvedených do něj přispěli Jiří Červenka, Jakub Dervak, Robert Gill, Pavel Hrubý, Jiří Jun, Fanyn Krša, Jindřich Mareš, Milan Nedoma, Jan Novák, Libor Prudký, Petr Římánek, Ladislav Slíva, Jiří Štědroň, Vladimír Vlček Jarmila Zesevicová. Druhý svazek zahrnul básně Vladimíra Janovice, Miloslava Mrazíka, Otakara Rydla, Vladimíra Vlčka, Zdeny Zábranské a básně i prózy Zuzany Renčové. Okruh autorů obou almanachů se do značné míry překrýval s autorským zázemím Bulletinu mladé literatury Dokořán (1964-65).
 
Periodicita: Ročně. – I (1 sv., 1963), II (1 sv., 1964).
Podtituly: Almanach mladých.
Technické informace: A5, 148 str. (1963), 100 str. (1964).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Ilustrace F. Apetauer, R. Doubrava, J. Gola, J. Grieblerová, V. Kaska, K. Kotíková, P. Křížová, L. Tenková (1963); V. Svoboda a J. Spousta (1964); grafická úprava a obálka M. Sychra (1963), J. Brukner (1964).
Náklad: 2000 (1963), 1200 (1964).

LITERATURA

K. Horňák: Almanach mladých Tvář, MF (venkov) 8. 2. 1964; O. Sus: Almanach mladých, Práce 14. 2. 1964; V. Janovic: Dvakrát pro mladé autory, Rt 20. 2. 1964; Z. Heřman: O podobách osobnosti, LitN 1964, č. 13; J. Hrabák: Tvář, Rt 8. 3. 1964; M. Petříček: Jaká bude jejich tvář?, Dokořán 1964, únor-březen; gs (= O. Sus): Tvář mladých ve „Tváři“, Rt 13. 1. 1965; (mak) (= M. Horňák): Tvář druhé Tváře, MF 26. 1. 1965; J. Med: Mladá poezie almanachu Tvář, Dokořán 1965, č. 1; S. Bartůšková: Nihil novum sub sole, HD 1965, č. 3; (zv): Tříbení talentů pokračuje, Práce 7. 4. 1965; Z. Kožmín: Spíš ladění než tvář, LitN 1965, č. 14; O. Sus: Aké tváre v Tváři alebo Kriticky o mladej poézii, Mladá tvorba 1965, č. 6/7.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 28. 2. 2007 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 28. 2. 2007 (mlp)
zpět na hlavní stranu