Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Věra SLÁDKOVÁ

* 1. 5. 1927, Brno 
† 1. 4. 2006, Bílovice nad Svitavou 
 
Prozaička
 Věra Sládková užívala svého dívčího jména. Poprvé byla provdána Jobánková (sňatek 1948 se středoškolským profesorem a spisovatelem Jiřím Jobánkem), podruhé Hořavová (sňatek 1983 s dramatikem a scenáristou Antonínem Hořavou *1939). – Její otec, ruský legionář a ochotnický herec, se po likvidaci zděděné stolařské živnosti v době hospodářské krize stal listonošem. 1930–38 rodina žila ve Frývaldově (dnes Jeseník), kde Sládková v šesti letech ztratila matku; brzy však přilnula k obětavé matce nevlastní. Po odtržení pohraničí od republiky se vrátili do Brna. Když ukončila měšťanskou školu, byla Sládková nasazena jako učnice do německé pojišťovny v Brně (1943–45). Po válce navázala přátelství s malíři Bohumilem Matalem a Jánušem Kubíčkem, který vytvořil několik jejích portrétů. Vystudovala dvouletou obchodní školu a 1947–50 pracovala jako knihovnice v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu. S manželem odešla 1952 do Kunštátu; 1956 se vrátili do Brna. Od rozvodu (1965) se věnovala literatuře a měla jen příležitostná krátkodobá zaměstnání (1963–67 spolupracovala externě s FS Barrandov, pro něž připravovala filmové povídky). Za tzv. normalizace měla zprvu publikační potíže. Od 1980 žila v Praze, 1984 odešla do starobního důchodu a 1994 se opět vrátila do Brna. Zemřela v léčebně dlouhodobě nemocných v Bílovicích nad Svitavou.
 Debutovala 1957 v almanachu Dokořán, básněmi a prózami pak přispívala do časopisů Květen, Červený květ (Ostrava), Host do domu, Rovnost, Literární měsíčník, Tvar a Česká povídka. Několik povídek z knihy Kouzelníkův návrat se stalo základem stejnojmenného filmu (1985, r. Antonín Kachlík, sc. Vladimír Bor); nerealizovány mj. zůstaly filmové scénáře Chata (1970) a Kividzeho kulomety (1971). Brněnská stanice Čs. rozhlasu uvedla autorčiny vlastní dramatizace „frývaldovského“ triptychu Poslední vlak z Frývaldova (1977, r. Olga Zezulová), Bílé punčochy (1979, r. Olga Zezulová) a Nedostateční dlouholebci (1980, r. Jan Tůma). Podle novel Poslední vlak z FrývaldovaPluky zla byl v Čs. televizi natočen šestidílný seriál Vlak dětství a naděje (1984–85, vysíláno až 1989, r. Karel Kachyňa, sc. anonymně Dušan Hamšík a Karel Kachyňa). Na námět třetí části triptychu Malý muž a velká žena vznikla televizní inscenace Ztráta paměti (1990, r. Rudolf Tesáček, sc. Antonín Hořava). – Výbor z básnické pozůstalosti Zakletá labuť byl publikován na internetu (ed. M. Kročil, 2007, zde). V rukopise zůstává román Pověry budoucnosti, dokončený v roce 1984, a řada dalších textů, např. pohádky, které Sládková psala pro svou dceru, rozhlasová hra Zářivé hostiny, ale i novela Rozvody, připravená k vydání již v roce 1976.
 Pro rané prózy Věry Sládkové bylo příznačné oslabení dějové stránky a symbolické vyjádření temného životního pocitu, bezútěšné skepse, marné touhy, rezignovaného odevzdání bez světla naděje. V jejím tísnivém, expresionismem poznamenaném světě, zalidněném hlavně osamocenými, životem drcenými a různě vyšinutými postavami (většinou ženskými), se radost mohla objevit pouze ve snu a v halucinaci (Kráska s cejchem, Otázky kočky). Společenskou dimenzi dostal tento přístup v kafkovském podobenství Klec, podávajícím detailní pohled do nitra muže-fízla, který se upsal mocnému zlu a propadl destrukci všech hodnot i vlastní osobnosti. K přelomu v autorčině tvorbě došlo v 70. letech. Novelou Poslední vlak z Frývaldova se vrátila k vlastním dětským zážitkům, kterých poprvé využila již v některých obrázcích prvotiny. Dramatický konec 30. let v malém česko-německém pohraničním městě tu nahlíží očima vypravěčky, malého plachého děvčátka, žijícího s drobným, ale nezdolně optimistickým otcem pod patronací nevlastní matky. V postavě této fyzicky i duševně impozantní ženy, plné životního elánu, vytvořila lidsky bohatou figuru aktivního, spolehlivého a citově hřejivého člověka, který si ví rady v každé situaci. Osudy této rodiny po útěku z okupovaného pohraničí do Brna a během války Sládková zachytila v knize Pluky zla. Třetí část Dítě svoboděnky, ústící v poválečný návrat do pohraničního města, připojila Sládková až k přepracovanému vydání předchozích novel. Vytvořila tak románovou fresku Malý muž a velká žena. Šťastně v ní spojila osobní osudy se zobrazením převratných historických událostí, zálibu ve výjimečných postavách pak dokázala podřídit drsně grotesknímu pohledu, v němž se doplňují tragický a komický pól. Obdobně zpracovala některé fragmenty z poválečného života na Jesenicku v povídkové knize Kouzelníkův návrat.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Kráska s cejchem (PP 1961); Černé vlaštovky (BB 1964); Otázky kočky (PP 1967); Klec (P 1969); Poslední vlak z Frývaldova (P 1974); Pluky zla (P 1975); Malý muž a velká žena (R 1982, souborné vyd. přeprac. novel Poslední vlak z Frývaldova a Pluky zla, doplněné o novou 3. část Dítě svoboděnky; přeprac. s podtit. Vlak dětství a naděje, 1990); Kouzelníkův návrat (PP 1982).
Příspěvky ve sbornících: Mladé víno (1961); Křehké jistoty (1989).

LITERATURA

Knižně: K. Tučková: Věra Sládková – prozaické dílo (2008).
Studie a články: V. Binar: doslov in Malý muž a velká žena (1982); J. Galík: Tvorba Věry Sládkové. In Severní Morava, 1983, sv.46; J. Němec: Její poslední vlak, Instinkt 2006, č. 31.
Recenze: Kráska s cejchem: M. Jungmann, LitN 1961, č. 47; J. Opelík, Kultura 1962, č. 1; Z. Kožmín, Plamen 1962, č. 5 * Černé vlaštovky: O. Sus, Rovnost 14. 5. 1964 * Otázky kočky: M. Suchomel, LitN 1967, č. 33, též in Co zbylo z recenzenta (1995); M. Petříček, HD 1967, č. 11; Š. Vlašín, RP 22. 8. 1967 * Klec: O. Sus, HD 1970, č. 1; pšt (P. Pešta), Rovnost 14. 1. 1970 * Poslední vlak z Frývaldova: V. Dostál, Tvorba 1974, č. 38, též in Zrcadla podél cesty (1987); Š. Vlašín, Brněnský večerník 17. 3. 1975, též in Ve škole života (1980) * Malý muž a velká žena: J. Pecháček, LM 1983, č. 4; V. Píša, Tvorba 1983, č. 33, příloha Kmen; J. Galík, Kulturní měsíčník 1983, č. 9 (též o další tvorbě) * Kouzelníkův návrat: J. Lukeš, SvSl 23.6. 1983; L. Machala, Kulturní měsíčník 1983, č. 7–8; B. Dokoupil: Živá voda paměti, LM 1987, č. 5.
Rozhovory
: A. Hořava, Tvar 1990, č. 16; P. Kosatík in Malý muž a velká žena aneb Vlak dětství a naděje (1990).
K životním jubileím: K. Tučková, Host 2007, č. 4.
Nekrology: K. Tučková, LitN 2006, č. 17.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografická databáze ÚČL AV ČR
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Autor hesla: Pavel Pešta (1998)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2006 (ap)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2006 (ap)
 
zpět na hlavní stranu