Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Jaroslav  MED

* 19. 4. 1932, Havlíčkův Brod  
† 14. 2. 2018, Havlíčkův Brod 
 
Literární historik a kritik
 Narodil se v rodině obchodního jednatele. V rodišti vychodil obecnou školu a obchodní akademii. Po maturitě (1951) byl rok zaměstnán ve stavebnictví jako skladník. V letech 1952–1957 studoval na FF UK češtinu a knihovnictví; absolvoval diplomovou prací S. K. Neumann a česká knižní kultura. V letech 1958–1980 učil na nejrůznějších (převážně odborných) školách v Praze. Souběžně byl v období 1966–1971 externím vědeckým aspirantem v Ústavu pro českou literaturu ČSAV (kandidátskou práci Problémy české literární dekadence mohl obhájit a tituly CSc. a PhDr. získat teprve roku 1991). V letech 1973–1980 externě vyučoval dějiny české a světové literatury na PedF v Ústí nad Labem a v letech 1976–1980 spolupracoval s Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV. Od roku 1980 byl vědeckým pracovníkem tohoto ústavu, od roku 1990 rovněž externě přednášel českou a světovou literaturu na Katolické teologické fakultě UK. Jeho manželkou byla dlouholetá televizní pracovnice Milena Medová (1934–1997, roz. Svobodová).
 Publikoval od roku 1957. Postupně přispíval do Mladé fronty, Rovnosti, brněnské mutace deníku Práce, Karlovy univerzity, Archu, Dokořán, Slavie, Českého jazyka a literatury, do časopisů Čs. rozhlas, Studie a úvahy aj. V sedmdesátých a osmdesátých letech časopisecky publikoval výhradně v České literatuře. Od roku 1990 přispíval též do Listu pro literaturu, Literárních novin, Akordu, Proglasu, Perspektiv (příloha Katolického týdeníku), Tvaru, Hosta, Duhy, Dokořán aj. – V šedesátých letech připravil pro Čs. rozhlas několik literárních pásem (o Jaroslavu Vrchlickém, Jaroslavu Haškovi, Bedřichu Václavkovi aj.) a zdramatizoval knihu Mirko Paška Modrý leopard (1962). V témže období i později psal scénáře či úvodní slova k básnickým pořadům v poetické vinárně Viola (pořad z poezie Bohuslava Reynka Rty a zuby, 1967, aj.). V osmdesátých letech psal doslovy pro samizdatovou edici Kde domov můj. Pro cyklus Čs. rozhlasu Osudy v roce 2005 načetl své vzpomínky. – K osmdesátým narozeninám mu přátelé uspořádali jednak knižně vydaný sborník Stařec a med (2012, eds. M. Bedřich a Z. Jančařík) a jednak sborník „Například já jsem z Havlíčkova Brodu“ (2012, eds. T. Pavlíček a P. Šámal), sestavený a ve třech exemplářích rozmnožený jubilantovými spolupracovníky z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. – Jaroslav Med dlouhodobě používal šifer -med, jm, J. M.
 Koncem padesátých let Med vydal sbírku historizujících próz na motivy havlíčkobrodských pověstí Hory a mračna, v následujícím desetiletí psal a v krajských časopisech sporadicky publikoval poezii. Dlouhodobě se však věnoval především literární historii, recenzní a ediční činnosti. Jako literární historik postupně soustředil svůj zájem na problematiku moderní české literatury od konce 19. století (dekadence, symbolismus, katolická moderna aj.) a na křesťansky orientovanou tvorbu starší i současnou (Spisovatelé ve stínu). Široké znalosti historické, filozofické, kulturologické a literárněhistorické tvoří pozadí Medovy monografie Viktor Dyk, v níž přinesl první syntetický portrét tohoto novodobého romantika a vysledoval jeho politický a umělecký vývoj. Své porůznu publikované studie a recenze, soustředěné ponejvíce ke křesťansky orientované próze, poezii a esejistice, shrnul do souboru Od skepse k naději. Knižní studie Literární život ve stínu Mnichova je věnována účasti českých spisovatelů na společensko-politickém životě třicátých let a jejich postojům i veřejnému angažmá v období pomnichovské tzv. druhé republiky. Svou ediční prací Jaroslav Med výrazně přispěl k aktualizaci tvorby Jiřího Karáska, Viktora Dyka, Jana ZahradníčkaBohuslava Reynka.

BIBLIOGRAFIE

Próza a práce o literatuře: Hory a mračna (PP 1959); Bedřich Václavek a Vysočina (studie životopis., 1962, s J. M. Weimanem); Viktor Dyk (monografie s ukázkami z tvorby, 1988); Slovník básnických knih (1990, s M. Červenkou, V. Macurou a Z. Pešatem); Spisovatelé ve stínu (soubor studií, 1995, 2. rozšíř. vyd. 2004); Od skepse k naději (2006); Texty mého života (rozhovor s A. Palánem a J. Paulasem, 2007); Literární život ve stínu Mnichova /1938–1939/ (2010).
Účast v týmových pracích: Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Lexikon české literatury 1 (1985), 2/1 a 2/2 (1993); Česká literatura na předělu století (skripta, 1991); Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl (1992); Český Parnas. Vrcholy literatury 1970–1990 (1993); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995); Česká literatura na předělu století (2002); Dějiny české literatury 1945–1989 (2007–2008).
Příspěvky ve sbornících: Knihovna (1965, zde zkrácená verze diplomové práce S. K. Neumann a česká knižní kultura); Moderna ve slovanských literaturách (1988); Sborník Kruhu přátel českého jazyka (1989); Historická poetika slovanských literatur (1989); Čechy a Evropa v kultuře 19. století (1993); Moderní revue 1894–1925 (1995); Rok 1947 (1998); Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí (2000); Střípky vzpomínek: F. D. Merth očima přátel (2000); Zlatá šedesátá (2000); Fenomén smrti v české kultuře 19. století (2001); Život je jinde...? (2002); Reflexe baroka v české literatuře 20. století (2003); 70 let nakladatelství Vyšehrad (2004); Básník a politik (2004); Literatura určená k likvidaci (2004); Víra a výraz (2005); Osobnost v církvi a politice (2006); Literatura určená k likvidaci II (2006); Dobré dílo, špatná doba (2006); Vladimír Holan a jeho souputníci (2006); Ars vivendi: Professori Jaromír Homolka ad honorem (2006); Na téma umění a život. F. X. Šalda 1867–1937–2007 (2007); Studia Moravica V. Symposiana. Obraz dějin v umění 20. století (Olomouc 2007); Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera (2008); Moravská zemská knihovna v Brně 1808–2008. Knihovní sbírky (2008); V souřadnicích volnosti (2008); Kultura jako nositel a oponent politických záměrů (2009); Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám (2009); Literatura určená k likvidaci IV (2009); Příspěvky přednesené na čtvrtém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století, věnovaném tématu Kontakty a konflikty kultur (2009); Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby (2013); Moderna – moderny (2013); Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století (2013); Rozpad židovského života (2016).
Uspořádal a vydal: V. Bělík: Horácký zpěvník (1959); J. Karásek ze Lvovic: Ocúny noci (1984) + Gotická duše a jiné prózy (1991); V. Dyk: Promenáda Diogenova (1990) + Krysař (1997) + Dramata a prózy (2003, se Z. Trochovou); B. Reynek: Had na sněhu (1990) + Ostny v závoji (2002); J. Zahradníček: Žíznivé léto (1991) + Pozdravení slunci (1991); J. Chalupecký: Expresionisté: Richar Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek (1992, se Z. Trochovou a J. Šulcem); J. Kameník: Zápisky v noci (1993); České reflexe: politický plakát Václava Ševčíka 1959/1994 (1998); B. Reynek: Korespondence (2012, s Jiřím Šerých); Josef Suchý: Slzy věcí (2013, s I. Srbkovou).

LITERATURA

Knižně: M. Bedřich – Z. Jančařík (eds.): Stařec a med. Jaroslavu Medovi k osmdesátinám (2012); T. Pavlíček – P. Šámal (eds.): „Například já jsem z Havlíčkova Brodu“. Jaroslavu Medovi k 19. 4. 2012 (rozmnož., 2012).
Studie a články: Z. Jančařík: Med se vrátil ke své Včele, LidN 24. 2. 2018.
Recenze: Viktor Dyk: J. P. Kučera, ZN 19. 8. 1988; R. Drlíková, Kmen 1988, č. 44; Z. Pešat, ČL 1990, č. 2 * Spisovatelé ve stínu: M. Jungmann, NK 1995, č. 40; vln (V. Novotný), Práce 14. 12. 1995; A. Haman, LitN 1995, č. 51–52; M. Exner, Tvar 1995, č. 21; krs (K. Kraus), Katolický týdeník 1995, č. 52, příl. Perspektivy č. 12 * Od skepse k naději: P. Bubeníček, LitN 2006, č. 26; P. Šanda, Host 2006, č. 6; H. Svanovská, Host 2006, č. 6; R. Matys, Katolický týdeník 2006, č. 34, příl. Perspektivy č. 17 * Literární život ve stínu Mnichova: P. Švanda, Kontexty 2010, č. 6; J. Peňás, LidN 11. 11. 2010; J. Šebek, MFD 18. 12. 2010, příl. Víkend; M. Kořená, LidN 18. 12. 2010, příl. Kniha roku; M. Doležal, Respekt 2010, č. 51; J. Trávníček, Host 2011, č. 3; M. Nodl, Souvislosti 2011, č. 3; P. Pithart, ČL 2011, č. 4; J. Wiendl, ČL 2011, č. 4; J. Rataj + I. Fic + P. Baloun + J. Trávníček, Soudobé dějiny 2012, č. 2; L. Benešová, Slavia 2012, č. 3.
Rozhovory: M. Doležal, Katolický týdeník 1998, č. 4, příl. Perspektivy; P. Bubeníček, Proglas 1999, č. 7; M. Balaštík, Host 2002, č. 4; J. Paulas a A. Palán, Katolický týdeník 2005, č. 29 a 52/53; M. Jareš, Tvar 2010, č. 17; J. Peňás, LidN 27. 11. 2010, příl. Orientace.
Nekrology: R. Kopáč, LidN 19. 2. 2018; M. Doležal, Respekt 2018, č. 8.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (nezpracováno).

Autor hesla: Bohumil Svozil (1998)
Aktualizace hesla: 1. 3. 2018 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu