Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DOKOŘÁN (1)  

 1957 - 1957 
 
 Almanach mladé literatury, který redigovali Milan Suchomel Jan Trefulka, byl pojmenován podle jedné ze sbírek Františka Halase a vyšel v Krajském nakladatelství v Brně. Byl označen pořadovou číslicí 1, ale další svazek už nevyšel. Na almanach navázal teprve v letech 1964–1965 Bulletin mladé literatury Dokořán.
 Almanach obsahoval práce mladších autorů, kteří žili, působili nebo studovali v Brně a (až na Věru Podhornou) nepublikovali dosud knižně. Redakční předmluva zdůrazňovala, že mezi nimi nejsou výraznější generační, ideové ani přátelské vazby; určitý spojovací rys lze zřejmě spatřovat jen v obecném dobovém odklonu od agitačnosti a vnějškového patosu první poloviny 50. let. Almanach je zajímavý tím, že jsou v něm zafixovány básnické počátky autorů, kteří se později prosadili především jako prozaici (Jiří Jobánek, Roman Ráž, Věra Sládková – ta zde ovšem otiskla i prózu) nebo dramatici (Karel Tachovský, Milan Uhde). Básněmi dále přispěli Jaroslav Dewetter, Vojtěch Jestřáb, Vratislav Spilka, Jiří Vlk (později známý pod pseud. Morava), Václav Wittner Rudolf Žák, prózami Věra Podhorná (později známá pod pseud. Květa Legátová), úvahou o brněnském divadelním životě Zdeněk Srna, kritickou statí o Marii Pujmanové Milan Suchomel a mahenovskou studií Jiří Hek (vl. jménem Hájek). Jako prozaik se v almanachu představil i Jaroslav Novák, který se později stal redaktorem druhého Dokořán.
 
Periodicita: I (1 č., 1957).
Podtituly: Almanach mladé literatury.
Technické informace:

24x17,5 cm, 116 str.

Grafická úprava a výtvarný doprovod:

Ilustrace V. Drápal, J. Hadlač, B. Matal, M. Netík, M. Slezák, V. Štolfa, V. Vašíček, M. Zezula; grafická úprava M. Slezák.

LITERATURA

M. Jungmann: Nejmladší se našli v Brně, LitN 1958, č. 17; Z. Heřman: Dokořán, Květen 3, 1957/58, s. 399.
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu