Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 EDITIONS REVUE K 

 1986 - (dosud)  
 
 Exilové nakladatelství při časopisu Revue K
 K vydávání knižních svazků nakročil francouzsky editovaný exilový časopis Revue K brzy poté, kdy roku 1981 vydal Jiří Kolář v Paříži jeho první číslo. Již v průběhu druhého ročníku (1982) začal totiž nad rámec regulérní periodické série vydávat též specializovaná monografická čísla („Numéro spécial“), v pozdějším období označovaná jako přílohy („Complément“). Faktická knižní produkce se pod hlavičkou Revue K začala rozvíjet od roku 1986 zásluhou Kolářových spolupracovníků, spisovatele Lubomíra Martínka, jenž zde řídil Edici K, a výtvarníka Romana Kameše (*1952), který byl tvůrcem grafické úpravy časopisu i veškerých knižních titulů, jež vyšly v ostatních řadách či mimo edice. Pod hlavičkou Revue K, resp. Editions Revue K (uváděno nedůsledně), vydavatelství nadále pokračuje v činnosti; po smrti Jiřího Koláře převzal provoz do své kompetence Roman Kameš. Do konce roku 2015 zde vyšlo kolem sedmdesáti svazků. Jako sídlo podniku je uváděna adresa bydliště a ateliéru Romana Kameše ve městě Alfortville.
 

V rámci příloh časopisu Revue K vyšly v letech 1982–1986 jednak autorské prezentace exilových výtvarných umělců (mj. Vladimír Škoda, Jindřich Zeithamml), jednak zásluhou překladatelky Eriky Abrams francouzské překlady básnických sbírek Jiřího Koláře (L'art poétique de Maître Sun; Le nouvel Epictète; La lyre noire – Suite tchèque), prózy Jana Hanče (Huitième cahier) a studie o Kolářově díle z pera Vladimíra Karfíka (Les réflexions poétiques de Jiri Kolar; Le théâtre de Jiri Kolar) a Jindřicha Chalupeckého (Histoire de Jiří Kolář).
První ediční řada Edice K (1986–1991; 19 sv., red. Lubomír Martínek) byla v zájmu omezení výrobních nákladů vyráběna po způsobu samizdatu. Redaktor na xeroxu rozmnožil v nákladu 30 kusů rukopisy, dodané jejich autory, a jednotlivé svazky lepil ručně pomocí vinylového lepidla. Obálku tvořil silnější papír, na titulním listu bylo kromě jména autora a názvu díla, místa (Paříž) a roku vydání uvedena Revue K jako vydavatel a většinou i označení Edice K. Příslušnost k řadě nebyla explicitně uvedena ve všech vydaných svazcích, z jednoduché vnější úpravy však byla jasně patrná. Na rozdíl od všech pozdějších knižních svazků vydavatelství přinášela tato edice publikace v českém jazyce. S výjimkou kolářovské studie Miroslava Červenky v ní byla publikována výhradně poezie a próza exilových autorů; takřka třetinu ze všech vydaných textů zahrnovaly prózy Lubomíra Martínka, několika knihami byl zastoupen v Kanadě usazený básník Ivan Schneedorfer; jednotlivými tituly přispěli Vladimíra Čerepková, Petr Král, Nataša Reimanová a Jan Štolba. Do Edice K Martínek zařadil také dvě divadelní hry Jiřího Koláře (Chléb náš vezdejší; Mor v Athénách). Označení „Edice K“ nesl i slovník Šmírbuch jazyka českého, který však s řadou řízenou Lubomírem Martínkem neměl fakticky nic společného: kniha byla vydána nákladem a péčí jejího autora Patrika Ouředníka v nákladu 300 (v dotiscích postupně až 1500) výtisků; byla vyrobena taktéž fotokopírovací technikou, avšak vazba byla vyvedena na profesionální úrovni, a pod hlavičkou Edice K byla vydána vzhledem k finanční účasti Jiřího Koláře.
Veškeré další svazky vydávané pod hlavičkou Revue K se oproti Martínkově řadě vyznačovaly profesionální typografií i tiskem. Collection défectueuse (1988–1990, 12 sv.), řízená a výtvarně koncipovaná Romanem Kamešem, přinášela knihy vyvedené v originální grafické úpravě: útlé brožované knížky formátu 16 x 12 cm vznikaly tzv. ofsetovou improvizací, spočívající v tisku textu na barevné makulatury, do nichž bylo během výroby mechanicky nebo chemicky zasahováno. Prvním svazkem edice byl francouzský překlad Kolářova Návodu k použití (Mode d´emploi), kromě tohoto díla byla do „defektní řady“ zařazena ještě autorova sbírka Z pozůstalosti pana A., vydaná nejen ve francouzském (Oeuvres posthumes de monsieur A.), ale rovněž v italském překladu (Opere postume del signor A.), o který se zasloužily Alessandra Mura a Sylvie Richterová. Do Collection défectueuse byly dále zahrnuty francouzské překlady děl Ivana Blatného, Františka Halase, Vladimíra Holana, Ladislava Klímy, Jana Skácela Ivana Wernische, pořízené Erikou Abrams (která v edici vydala také vlastní bezsyžetovou prózu) a Patrikem Ouředníkem. Francouzsky vydané svazky doplnily dva tituly v českém jazyce: básnická sbírka Olgy Špilarové a soubor různých českých překladů básně Podzimní píseň Paula Verlaina. Svazky této „defektní řady“ byly obvykle vydávány v nákladu 500 číslovaných exemplářů pod speciální nakladatelskou značkou Éditions Revue K; tři svazky přeložené Patrikem Ouředníkem byly v roce 1990 koedičně připraveny s organizací Artforum.
Tvůrčí propojení výtvarné složky a původních textů reprezentují rovněž knihy z bibliofilské řady L´instant (od 2011, do konce roku 2019 15 sv.), pojmenované až v roce 2014 podle jednoho z vydaných svazků, básnické sbírky současného francouzského básníka Marcela Beaujarda L´instant étoilé (ilustrace Marc Schildge). Vedle dalších dvou básnických knih tohoto autora, doprovázených ilustracemi Jaroslava Macka a Isabelle Jolivet, a poezie Philippa Agarda (s akvarely Jean-Pierre Plundra) zde vyšly i básně současných českých básníků ve francouzském překladu Eriky Abrams, především tři, resp. čtyři svazky poezie Radka Friedricha (sbírka Krooa krooa ve francouzském překladu Xaviera Galmiche s akvalery Martina Koláře i německém překladu Jany Krötzsch s kresbami Barthélémyho Toguoa; další svazky ilustrovali Pierre Alechinsky a Jean-Pierre Plundr) a dále dva výbory z básnického díla Jana Sojky, s výtvarným doprovodem od Maëlle Labussière a Jana Vosse. Edice opakovaně prezentovala také speciální technikou vytvořené fotografické obrazy Petera Millera; zařazeny sem byly i výstavní katalog a cyklus maleb Romana Kameše, uvedené esejemi Marie Parra-Aledo, resp. Monishy Ahmed. Publikace edice jsou tištěny ofsetem na italském přírodním papíře Tintoretto a sestávají z volných listů vložených do tmavě modrého papírového pouzdra.
Mimo edice vydala Revue K např. francouzský překlad prózy Kaleidoskop Josefa Šímy nebo faksimile strojopisného sborníku Život je všude, edičně připraveného Josefem Hiršalem Jiřím Kolářem v roce 1956. Od konce osmdesátých let vycházejí také velkoformátové obrazové tituly, jako např. francouzská publikace prezentující fotografickou tvorbu Běly Kolářové (v polistopadovém období vydala Revue K v koedici s nakladatelstvím Torst též svazek věnovaný jejím asambláží a objektům) a Kolářův Dictionnaire des méthodes (Slovník metod), později také několik fotografických knih Jaroslava Poncara. Po roce 2000 Revue K zaštítila mj. vydání tří knih Jean-Gaspard Páleníčka či souboru esejů francouzské historičky umění Claude Bouyeure a prozaických knih jejího manžela Jean Roberta Bouyeura, v nichž autor zúročuje zkušenosti ze své dlouholeté právnické praxe. Mimo edice vyšly také dvě pozdní básnické sbírky André Matossiana. V polistopadovém období Revue K připravila k vydání též několik bibliofilských portfolií. Krom souboru Kolářových pohlednic, jež jsou ukázkou techniky ofsetové improvizace, vyšlo portfolio s grafikami Vladimíra Škody k básním Vladimíry Čerepkové (část nákladu česky, část ve francouzském překladu) a tři publikace představující, v doprovodu básnických textů norské básnířky Helge Ingstad (Fragments of Spitsbergen, vydáno ve fr. a angl. mutaci) a modernistů Walta Whitmana (I saw a City) a Arthura Rimbauda (The Bridges), tvorbu výtvarnice česko-židovského původu Terry Haass.
Revue K rovněž se rovněž podílela na vydání několika katalogů výstav, jež spolupořádala, popř. výstav osobností s ní spjatých (Roman Kameš). Pro sběratele vydávala též grafiky a série pohlednic.

 
 Ediční řady
Edice K (1986–1991; 19 sv.); Collection défectueuse (Defektní řada; 1988–1990, 12 sv.); Collection L´instant (2011– dosud, do konce roku 2019 15 sv.).
 Časopisy a informační bulletiny: Revue K (1981–1995).
 Výtvarní spolupracovníci: Roman Kameš.– Terry Haass, Isabelle Jolivet, Jaroslav Macek, Vladimír Škoda.
 Technické informace: Edice K (formát A5) vznikala fotokopiemi strojopisů, resp. z počítačového textového editoru vytištěných rukopisů, vazba byla lepená, s měkkými deskami; náklad 30 ks. Tisk Collection défectueuse (formát 16 x 12 cm) obstávala pařížská tiskárna Autographe v nákladu nejčastěji 500 číslovaných výtisků. Collection L´instant je tištěna na italském přírodním papíře Tintoretto v ofsetové tiskárně Daniel, sídlící v Praze, v nákladu 225–800 číslovaných exemplářů různých formátů; každý svazek opatřen tmavě modrým ochranným pouzdrem z tvrdého papíru. Obrazové publikace tištěny mj. v italském podniku Grafiche Aurora ve Veroně.

LITERATURA

Bibliografie: A. Zach: Kniha a český exil (1995).
Články: L. M[artínek]: Revue K. Paříž 1981–1988, Svědectví 1988, č, 83/84; (Š): Revue J. Koláře, LitN 1990, č. 8; L. Martínek: Příběh Editions Revue K, LitN 1991, č. 10; R. Kameš: 31 let Revue K, in Revue K: éditions d'art: včera a dnes = hier et aujourd'hui (katalog výstavy, 2012); P. Ctibor: Dvacet pět let Revue K, A2 2012, č. 2; P. Vokatý: Revue K stále žije, LidN 22. 10. 2019.
Rozhovory: R. Kameš: Vybral jsem si Paříž (připr. L. Lindaurová), LidN 28. 12. 1991; R. Kameš: V Ladakhu mi to připadá, jako kdybych se procházel v gigantickém obraze (připr. M. Kolář), Pandora 2010, č. 21; R. Kameš: Žiji ve světě obrazů (připr. O. Mrázek), LitN 2012, č. 9, příl. Interview.

  Autor hesla: Veronika Košnarová (2016)
  Aktualizace textu hesla: 28. 1. 2020 (vk)
  Aktualizace bibliografie: 28. 1. 2020 (vk)
zpět na hlavní stranu