Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LISTY KLUBU PŘÁTEL POEZIE 

 1961 - 1990 
 
 Bulletin pro členy Klubu přátel poezie (proponovaný jako čtvrtletník) vydávalo nakladatelství Československý spisovatel. Redakčně jej připravovali Josef Brukner (1961-65), Oldřich Vyhlídal (1965-66), Zdenka Bláhová (1967-70), Ladislav Malý (1971), Vilém M. Nejtek (1973-74), Jiří Žáček (1974), Olga Hrivňáková (1974-90), v ročníku 1972 nebyl redaktor uveden.
 Listy KPP sloužily hlavně k propagaci aktuálně vycházejících i připravovaných knih Klubu přátel poezie. Této charakteristice se vymykají především ročníky druhé poloviny 60. let, kdy v bulletinu vycházely nejen ukázky ze všech editovaných titulů, rozhovory s autory, informace o tom, jak a kde knihy objednávat, čtenářské ohlasy a ankety (např. o významu četby poezie, 1962-63), ale také literárněkritické a literárněhistorické medailony a studie (Antonín Brousek, Vladimír Justl, Miroslav Petříček aj.). K pátému výročí KPP otiskl bulletin anketu básníků, kritiků a výtvarníků o jejím poslání a hodnotách, jež přinesla. Přispěli do ní Kamil Bednář, Vladimír Holan, Miroslav Holub, Pavel Šrut (únor 1965), s kritickými názory vystoupili Jiří Brabec, Bohumil Doležal, Jan Mukařovský Jan Trefulka. Obsáhlou odpověď publikoval předseda KPP František Hrubín (květen 1965). Pro ročníky 1967 a 1968 připravoval Jaroslav Nečas rubriku Pražský literární místopis se zajímavostmi o pražských pobytech K. J. Erbena, K. H. Máchy, V. Nezvala, J. V. Sládka a J. Zeyera. Vzpomínkový nástin z pohledu nakladatele s názvem Padesát let české moderní poezie trochu jinak (únor, květen 1969) přinesl Jaroslav Pilz. Literárněhistorické příspěvky z dějin českých nakladatelství a profily zapomenutých básníků uveřejňovali Dalibor Holub, Ludmila Lantová, Zdeněk Pešat (seriál Z historie edic české poezie, 1969-70), Eva Strohsová.
 
Periodicita: Čtvrtletník. – Ročníky neuváděny, čísla označována jen příslušnými měsíci, od 1972 ročními obdobími: 1961-69 (po 4 č.), 1970 (3 č.), 1971-72 (po 2 č.), 1973 (4 č., dvojčíslo podzim/zima), 1974 (3 č.), 1975 (4 č., dvojčíslo léto/podzim), 1976-79 (po 4 č., dvojčísla podzim/zima), 1980-87 (po 4 č., dvojčísla léto/podzim), 1988 (4 č., dvojčíslo podzim/zima), 1989-90 (po 4 č., dvojčísla jaro/léto, podzim/zima).
Technické informace: 24x17 cm (1961-62), 19,5x19,5 cm (od 1963); 12-24 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce ilustrací připravených pro knižní vydání propagovaných děl, dokumentární i umělecké fotografie (D. Hochová, M. Novotný, J. Pařík, B. Straka, V. Reichmann aj.); obálky (většinou pro celý ročník) navrhli J. Brázda, K. Demel, F. Dostál, E. Hašková, C. Istlerová, L. Jiřincová, A. Khunová, O. Michálek, V. Renčín, P. Sís, J. Velčovský, S. Vodáková, A. Vondra aj.; grafická úprava J. Kreuziger (1961), J. Klimentová (1962), J. Patka (1963-71), V. Jedlička (1972-87), V. Kučera (1988-90).

LITERATURA

j: Listy KPP, NK 1985, č. 36; V. Ebr: Každý je bohatý, protože každý má něco, Obratník 1994, č. 7-8.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu