Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jaroslav NEČAS

* 22. 5. 1913, Valašské Meziříčí 
 
Literární historik a bibliograf, básník, prozaik, autor literatury pro děti
 Otec byl středoškolským profesorem, sestra PhDr. Bohuslava Bradbrooková (* 1922; od roku 1952 v emigraci) uveřejňuje v anglických a amerických časopisech a publikacích články o české literatuře a o anglo-českých literárních vztazích.
Reálné gymnázium Nečas zprvu navštěvoval v rodišti, maturoval 1931 v Brně. Do 1936 studoval na FF UK češtinu a francouzštinu (PhDr. 1938 prací Josef Merhaut. Devět kapitol o moravském naturalistovi). 1935–1937 učil v Praze na soukromých obchodních školách a na reálce, pak na středních školách, nejprve ve Vysokém Mýtě, od 1938 v Praze. 1941–1945 působil na kulturním oddělení prezidia ministerské rady a na ministerstvu informací, kde také byl 1945–1948 vedoucím oddělení pro kulturní styky s Jugoslávií. Od 1948 byl přes rok redaktorem v nakladatelství J. Podroužek, pak necelý rok odborným poradcem (pro orientální koberce a výtvarné umění) v národním podniku Antikva. Od 1950 se věnoval literární práci, nejprve ve svobodném povolání, později (1954–1976) pracoval jako bibliograf v Ústavu pro českou literaturu ČSAV.
 Publikoval od 1927 v periodikách: Studentský časopis, Lubina (Rožnov pod Radhoštěm), Index, Lumír, Rozhledy po literatuře, Čteme, Kolo, A–Zet, Právo lidu, Literární noviny (od 1934), Kostnické jiskry, Lidové noviny, Svobodné slovo, Přehled kulturních, literárních a školských otázek, Jednota (oba Daruvar), Práce, Nové Valašsko (Valašské Meziříčí), Česká literatura, Sborník Národního muzea, Listy Klubu přátel poezie, Červený květ (Ostrava), Literární noviny (1964–1967) aj. Redigoval časopisy: Úsměv. Měsíčník pro evangelickou literaturu (1930–1931), Studentský věstník MSD (1930–1931, rozmnož.), Kolo (1946–1947), Kulturní informace (1946–1948), Palouček. Časopis evangelické mládeže (1948–1949); knižnice: Armida (1934–1947), Slavné romány (1944–1948), Nová knihovna jihoslovanských autorů (1945–1946), Prvotiny (1946–1947). Od 1934 (z toho 1965–1969 pravidelně) spolupracoval s Čs. rozhlasem v Praze a Brně; konal literární přednášky v různých městech Čech a Moravy. Byl členem literární skupiny Aktivisté a Moravského kola spisovatelů. Užíval pseudonymů a šifer: Jaroslav Karel, Petr Martin; ara, -č-, Dr. J. N., eč., Justus, -jen-, JN, J. N., jn, jnč, JNS, J. N. S., jnčs, js., -js-, „Mezříčák“, Nč., NS, Ns., -NS-, s.
 Nečasova předválečná lyrická poezie svou hravostí a telegrafickým způsobem vyjadřování zprvu navazuje na poetismus, postupně se však básník více soustřeďuje na zachycení teskné nálady a snění. Nejkonkrétněji se mu to daří v textech věnovaných tématu opuštěného a alespoň v duchovní rovině znovu nalézaného domova, jemuž je věnována básnická skladba Návrat. Návratem domů je i Nečasovo převyprávění valašských pohádek a próza pro děti Příběhy ze slunečné zahrady, věnovaná soužití dětí s přírodou. Nečasova jazyková kultivovanost se projevuje i v archaizujícím stylu groteskně parodických fejetonů Kapitoly mladým spisovatelům. Jeho četné novinářské a časopisecké příspěvky jsou věnovány literatuře převážně české (kterou se zabýval také jako bibliograf) a zážitkům z cest; obojí se spojilo v pracích o českém a moravském literárním místopisu (Malý literární místopis Československa). Na česko-jugoslávském sblížení se Nečas podílel příspěvky v českých i jugoslávských (zvláště krajanských) publikacích.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Duhová brána (BB 1932); Motýl na okně (BB 1934); Tobě i vám (BB 1936); Návrat (B 1942); Valašské pohádky (1943, pod pseud. Petr Martin; rozšíř. 1946, pod vlastním jm.); Pohádky zpod Beskyd (1943, pod pseud. Petr Martin); Pod horami a oblaky (valašské pohádky, 1944, pod pseud. Petr Martin); Osikový list (BB 1946); Příběhy ze slunečné zahrady (P pro děti, 1946); Kapitoly mladým spisovatelům (FF 1947); Pod Beskydem (B, bibliof., 1957); Vítězslav Nezval (bibliografie, 1960, výkladová část M. Blahynka); Literární průvodce pro turisty (1962); Bibliografie české literární vědy 1945–1955 (1964, s dalšími); Malý literární místopis Československa (1972, s L. Knězkem).
Výbor: Valašské pohádky (1948, obsahuje výbor z knih Valašské pohádky, Pohádky zpod Beskyd a Pod horami a oblaky).
Překlad: G. B. Senečić: Logaritmy a láska (rozmnož., 1959, prem. 1957); scénicky: M. Begović: Hříšnice (1946).
Ostatní práce
: Slovenské knihy českým čtenářům (bibliografie + slovníček; b. d., 1960; rozšíř. pod titulem Slovensko-český slovníček: Na pomoc čtenářům slovenských knih 1962); Slovensko-český a česko-slovenský slovník rozdílných výrazů (1964; přeprac. 1989, s M. Kopeckým); Mistr Jan Hus a Husinec (1969, též angl., franc. a něm., s V. Starým).
Příspěvky ve sbornících: Almanach Literárního uměleckého kruhu Aktivisté (1936); Jaro Národního divadla 1945 (1946); Památník Palackého státního reálného gymnázia ve Valašském Meziříčí 1871–1946 (1946); Z mělnické skály (1963).
Uspořádal, vydal a redigoval: Almanach Akademického klubu Palacký ve Valašském Meziříčí (1935, s J. Indruchem, též přisp.); Modlitby rukou. Povídky a balady o práci a dělném člověku (1942); Matka. Povídky a medailony (1943); Simonetta Buonaccini (= L. Bučanová): Browning a růže (1946); Pozdravy a květiny. Čeští básníci a spisovatelé matkám (1948); Evangelický kalendář 1970 (1969, s B. B. Bašusem); Almanach ke 100. výročí gymnázia ve Valašském Meziříčí (1971, s dalšími); Vzdálený hlas. Čeští básníci z Jugoslávie (1978, též přisp.).
Zvukový nosič: Janíček s voničkou a dvě další pohádky z Valašska (MC 1995).

LITERATURA

Studie a články: heslo in M. Mikulcová – M. Graclík in Kulturní toulky Valašskem (2001); heslo in Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. Vlastivěda moravská (2002); J. Demel, Život a dílo spisovatele a literárního vědce dr. Jaroslava Nečase, Zvuk Zlínského kraje, léto 2003.
Recenze: Duhová brána: -or. (A. C. Nor), Rozhledy 1932, s. 96; Nk. (B. Novák), RA 8, 1932/1933, s. 24; V. Hrbek (Z. Kalista), Lumír 59, 1932/1933, s. 125 * Motýl na okně: V. H. (Z. Kalista), Lumír 61, 1934/1935, s. 537; B. Slavík, LidN 28. 7. 1935 * Tobě i vám: A. Černík, Čin 1936, s. 236; J. Taufer, Index 1936, s. 64; B. Slavík, LidN 20. 4. 1936 * Návrat: p. (A. M. Píša), Národní práce 28. 8. 1942; B. Polan, KM 1942, s. 322; G. P. (G. Pallas), LidN 30. 8. 1942 * Osikový list: A. M. Píša, Kytice 1947, s. 85; jj (J. Janů), Svobodné noviny 8. 2. 1947 * Kapitoly mladým spisovatelům: V. Tichý, Kulturní politika 3, 1947/48, č. 35 * Literární průvodce pro turisty: A. Závodský, Rovnost 5. 7. 1962; M. B. (M. Blahynka), Kultura 1962, č. 30; V. Jílek, Časopis Společnosti přátel starožitností 1962, č. 4 * Mistr Jan Hus a Husinec: T. Č. Zelinka, Kostnické jiskry 1970, č. 29 * Malý literární místopis Československa: A. Závodský, Rovnost 23. 2. 1973; (V) (Š. Vlašín), RP 20. 3. 1973; M. Blahynka, Tvorba 1973, č. 13.
K životním jubileím: J. Lejdar, Kostnické jiskry 1983, č. 18.
Nekrology: (fc) (G. Francl), LD 31. 12. 1988; J. Lejdar, Kostnické jiskry 1989, č. 3; J. Demel, Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1989, s. 50.
Archiv: LA PNP: Osobní fond, nezpracováno.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1995)
Aktualizace hesla: 14. 7. 2006 (kb)
 
zpět na hlavní stranu