Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef BRUKNER

* 15. 2. 1932, Písek 
† 14. 1. 2015, Praha 
 
Básník, prozaik, překladatel, autor knih pro děti a mládež
 Pocházel z úřednické rodiny. Po studiích na gymnáziu v Písku (maturita 1951) absolvoval dramaturgii a filmovou vědu na FAMU (1951–1955), kde k jeho učitelům patřil i Milan Kundera. Po krátké praxi v Čs. televizi se v roce 1956 stal dramaturgem Studia dokumentárního filmu Praha, které musel v roce 1958 opustit pro svoji kritiku tehdejší dokumentární tvorby. V letech 1959–1960 byl redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, poté do roku 1972 redaktorem Klubu přátel poezie v nakladatelství Čs. spisovatel. Od roku 1972 se intenzívně věnoval literatuře ve svobodném povolání, ačkoli v té době nesměl knižně publikovat. Vystřídal řadu profesí; v letech 1977–1985 pracoval jako varhaník, kostelník a topič ve sboru Čs. církve husitské v Praze na Vinohradech. Od roku 1982 začal působit jako externista na Konzervatoři Jaroslava Ježka (dříve Lidová škola umění pro pracující), v letech 1989–1990 zde získal místo pedagoga. Vyučoval stylistiku, poetiku a dějiny výtvarného umění. V letech 1991–1993 byl šéfredaktorem časopisu Mateřídouška (v období 1987–1990 člen redakční rady). – Bratr Petr Brukner (*1943) je hercem v Divadle Járy Cimrmana.
 Poezií pro dospělé i pro děti, překlady a příležitostnými filmovými a výtvarnými kritikami přispíval zejména do novin a časopisů: Květen, Plamen, Literární noviny, Kultura, Kulturní tvorba, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Zlatý máj aj. Psal také básnické texty k obrázkovým leporelům, zejména k obrázkům Josefa Lady, a k omalovánkám, textově upravil několik knih pro edici Hvězdička, vydávanou nakladatelstvím Pressfoto: Mikeš jde do světa, Mikeš s Pašíkem na pouti, Jak se Mikeš dostal k cirkusu, Zajíc vítězem; v rámci téže edice přeložil texty k sérii skládanek, zpracovaných podle animovaného seriálu Počkej, zajíci! (Na stavbě, Na ulici, V televizi, Na stadionu, Zimní radovánky). Je autorem scénáře k filmu Případ Lupínek (1960, režie Václav Vorlíček) a scénářů krátkých animovaných filmů Nerovný souboj (1979) a S úsměvem (1981, oba režie Lubomír Beneš). Jako autor či spoluautor vytvořil četné televizní scénáře (cyklus večerníčků Kocour Mikeš, podle Josefa Lady) i videosnímky pro děti a mládež. Slovem doprovodil řadu výstavních katalogů (výtvarníci Miloslav Hejný, Ota Janeček, Jiří John, Bohdan Kopecký, Miloš Noll, Josef Paleček, Radek Pilař ad.). V devadesátých letech se Brukner podílel na tvorbě čítanek a antologií pro literární výchovu na 1. stupni základních škol. Nonsensová poezie z výboru Ostrov, kde rostou housle se stala základem stejnojmenné divadelní inscenace pražského divadelního souboru Tygr v tísni (2015). – Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež udělila Bruknerovi v roce 2012 výroční cenu Zlatá stuha za celoživotní přínos literatuře pro děti. – V sedmdesátých letech vydal dvě publikace pod jménem Jana Vrány, zetě a editora Josefa Lady. Sám naopak svým jménem pokryl Antonína Brouska jako překladatele knihy Sebastiana Branta Loď bláznů (1972).
 

Svým básnickým debutem Brukner spoluvytvářel tzv. poezii všedního dne tak, jak ji programově pěstovali básníci okolo časopisu Květen. Proti patosu poezie padesátých let 20. století stavěl střízlivost, civilnost a humorný nadhled. Jeho písňově prostá a spontánní lyrika, volně navazující na tradice básnické prvotiny Jiřího Wolkera, se emotivně dotýká obyčejných věcí a všední lidské každodennosti, v nichž objevuje básnickou velikost prostého života.
Tyto rysy našly uplatnění i v Bruknerově tvorbě pro děti a mládež. První Bruknerovy verše pro děti vznikaly jako pendant k obrázkům Josefa Lady, jejichž poetiku a smysl pro detail se mu podařilo skloubit s úsporným básnickým stylem, ovlivněným folklorní slovesností (Svět zvířat, Kolotoč, Ŕíkadla z Ladovy zahrádky, Bajky, Kniha plná zvířátek aj.). Poezii úzce propojoval s výtvarným uměním i v dalších dílech pro děti a mládež, a to originálním způsobem. Ve sbírce Obrazárna se inspiroval světovým malířstvím od jeskynních maleb až po tvorbu současných umělců a jeho básnické texty představovaly svébytnou interpretaci reprodukovaných artefaktů. Koncepčně na ni navázal knihou veršů a fejetonisticky laděných textů Pojďte s námi za obrazy aneb Malování zvířat, v níž zesílila tendence aktivizovat dětského recipienta k dotváření vlastních představ i ke kreativní činnosti. Bruknerovy verše bohatou, ale srozumitelnou metaforičností uvádějí děti přirozeně a citlivě do světa výtvarného umění.
Editorská a překladatelská práce Josefa Bruknera se nese ve znamení nonsensové poetiky. Rozsáhlý výbor z říkadel evropských národů Klíč od království i soubor nonsensové poezie Ostrov, kde rostou housle prozrazují důvěrnou znalost dětského světa s jeho hravostí a magičností, připisovanou říkadlům, hádankám a dalším útvarům dětského folkloru.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie, práce o literatuře a výtvarném umění: Malá abeceda (BB 1958); Svět zvířat (BB k leporelu s obrázky J. Lady, 1960); Kolotoč (BB pro děti, 1961, k obrázkům J. Lady); Proč, proč, proč? (BB pro děti, 1963); Koho mám rád (BB k leporelu, 1964); Co rád nosím (BB k leporelu, 1964); Orbis Pictus aneb Svět v objektivu (BB, PP 1964, k fotografiím J. Mrnky); Pozor – jedu, jedeme! (BB k leporelu, 1965); Polštářová válka (verš. pohádky, 1968); Z Ladovy zahrádky (BB, PP pro děti, 1968, k obrázkům J. Lady; upravené vydání Říkadla z Ladovy zahrádky, 1998); Větší poetický slovník (1968, s J. Filipem; rozšířené vydání pod názvem Poetický slovník, 1997); Ferda Mravenec (BB pro děti, 1969, k obrázkům O. Sekory); Jak se mají hlemýždi (BB pro děti, 1969); Veselé příhody Frantíka Vovíska a kozla Bobeše (BB pro děti, 1970, k obrázkům J. Lady; upravené vydání pod názvem Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, 2004; spolu s díly dalších autorů zahrnuto pod původním názvem v knize Knížka pro Kulihráška, 2013); Omalovánky (BB 1971, k obrázkům J. Lady); Písnička pro sklíčka (BB pro děti, 1971); Veselý rok (BB, PP pro děti, 1971, k obrázkům A. Zábranského); Dobrodružství Tondy Čutala (BB pro děti, 1971; verše k obrázkům J. Lady); Vzducholoď (BB pro děti; vystřihovánky, il. Dobroslav Foll, 1972); Zvířátka jedou (BB k leporelu, 1972, k obrázkům J. Lady); Bajky (BB pro děti, 1975, pod jm. Jan Vrána, k obrázkům J. Lady); Čaroděj Mordydy (pohádky, 1978, pod jm. Jan Vrána); Obrazárna (BB pro děti, 1982); František Volf (monografie, 1983, + Dušan Konečný); Svět zvířat (BB, PP pro děti, 1984, k obrázkům J. Lady); Praha v proměnách světla (texty k fotografiím Oldřicha Karáska, 1984); Malí sportovci (BB pro děti, 1985); Kniha plná zvířátek (BB, PP pro děti, 1986, k obrázkům J. Lady); Krtkův den (BB k leporelu, 1991); Jak krtek cestoval (BB k leporelu, 1992); Kdo je kdo (BB k leporelu, 1993); Pojďte s námi za obrazy aneb Malování zvířat (BB, PP pro děti, 1995); Jindřich Hegr malíř (monografie, 2001, + Bohumil Skalický); Byl jednou jeden (BB pro děti, 2003); Samá voda... (BB k leporelu, 2007); Jak se kocourek vydal do světa (podle vyprávění J. Lady, 2008).
Překlady: z němčiny: James Krüss: Florentina (1967, + Josef Kostohryz); Erich Kästner: Neuvěřitelné příběhy (1970, + další překladatelé, J. Brukner neuveden); Benno Pludra: Uvnitř spí kouzelná myš (1980); z polštiny: Wiktor Woroszylski: Na minutku o mamutku (1968, + Olga Hostovská); ze slovenštiny: Krista Bendová: Prozradí ti tato knížka, koho snědla Mikimyška (1969); Miroslav Neman: Moderní myš (leporelo, 1969); Eva Rechlinová: Právě (1986); Daniel Hevier: Říše AGORD (2001); z francouzštiny: Henri Murger: Ze života pařížské bohémy (1972, + Tamara Sýkorová); z angličtiny: Počítací pohádka (lidové říkadlo, 1982); Dick McCue: Míša nám dnes poví rád, jak se umí oblékat (1991); Dick McCue: Neznáš barvy? Nevadí. Fousek ti rád poradí (1991); z norštiny: Henrik Ibsen: Peer Gynt (1994, + Josef Vohryzek).
Uspořádal a vydal: Mladé víno (sborník, 1961, + Miroslav Florian); F. Šrámek: Sedm krásných mečů (výbor, 1962); Jakou barvu má srdce (antologie, 1965, + J. Brabec, M. Florian, F. Hrubín, A. M. Píša); J. Vrchlický: Host na zemi (výbor, 1966, + Jiří Brabec); J. Noha: Okénko do nebe (výbor veršů pro děti, 1972); Klíč od království (evropská říkadla, 1985); Ostrov, kde rostou housle (výbor a překlady nonsensové poezie pro děti, 1987, + Pavel Šrut); Alexandr Paul: Pražské imprese (fotografie s doprovodem veršů ze sbírek J. Seiferta, F. Halase, J. Hory 1987, + Jaroslav Seifert); Morgenstern v Čechách (výbor z překladů, 1996, + Petr Komers); V. Fischl: Hrajeme si na sto věcí (BB, 1997); Radek Pilař Dětem (výbor a BB, 2000).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a antologiích: Hvězda, co se nezdá (1968, ed. D. Lhotová); Alena Ladová dětem (obsahuje Říkadla, ed. K. Závadová, 1995); Radek Pilař dětem (též uspořádal, 2000); Knížka pro kulihráška (obsahuje Veselé příhody Frantíka Vovíska a kozla Bobeše, 2013); Pohádková mateřídouška (2017, eds. D. Lhotová a Z. K. Slabý).
Učebnice: Veselá abeceda (2. díl slabikáře, 1992, + Vladimír Linc, Miroslava Čížková); Čítanka pro 2. ročník základní školy (1993, + Vladimíra Gebhartová); Pojďme si číst (3. díl slabikáře, 1993, + Miroslava Čížková, Vladimír Linc, Simona Pišlová); Čtenáři, do toho! (4. díl slabikáře, 1993, + Miroslava Čížková, Vladimíra Gebhartová, Zuzana Špůrová); Čtení na prázdniny (5. díl slabikáře, 1993, + Miroslava Čížková, Vladimíra Gebhartová, Zuzana Špůrová); Čtení pro volnou chvilku (3. díl slabikáře, 1994, + Vladimíra Gebhartová, Zuzana Špůrová); Čtení pro malé školáky (4. díl slabikáře, 1995, + Miroslava Čížková); Čítanka pro 2. ročník základní školy (1996, + Miroslava Čížková); Čítanka pro 3. ročník základní školy (1997, + Miroslava Čížková); Čítanka pro 4. ročník základní školy (1997, + Miroslava Čížková, Drahomíra Králová); Čítanka pro 5. ročník základní školy (1997, + další autoři).

LITERATURA

Knižně: Z. Kovalčík – J. Popovská: Básnická tvorba Josefa Bruknera pro děti a mládež (Ostrava, 1996).
Studie a články: M. Schulz: O všednosti upřímně. In LitN 1956, č. 47; M. Červenka: Holub a Brukner. In Květen 1958, č. 11; E. Doupalová: Básník našich nejmenších. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas paedagogica, Studia philologica, 1993, sv. 14; I. Málková: Časopis Květen a pět prvotin. In ČL 1994, č. 4; J. Toman: Dětská poezie devadesátých let. In Ladění 1998, č. 2; I. Hutařová, M. Hanzová in Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež (2003, zde též bibliografie).
Recenze: Malá abeceda: ft., Kruh 1958, č. 3; J. Opelík, HD 1959, č. 1; V. Dostál, Kultura 1959, č. 3 * Mladé víno: bt (= J. Šubrt), LD 30. 12. 1961 * Proč, proč, proč?: V. Horáková, ZM 1963, č. 12 * Orbis pictus aneb Svět v objektivu: Z. K. Slabý, ZM 1965, č. 1 * Host na zemi (J. Vrchlický): M. Otruba, LitN 1967, č. 35 * Polštářová válka: Z. K. Slabý, ZM 1969, č. 9 * Větší poetický slovník: V. Dostál, Tribuna 1969, č. 12; J. Janáčková, ČL 1969, č. 4; O. Sus, HD 1969, č. 11 * Ferda Mravenec: O. Chaloupka, Pochodeň 1970, č. 5; O. Chaloupka, ZM 1970, č. 3 * Obrazárna: V. Nezkusil, ZM 1983, č. 7; J. Slomek, Tvorba 1983, č. 22, příl. Kmen * Klíč od království: V. Nezkusil, ZM 1986, č. 6; E. Blatná, Komenský 1986/1987, č. 3 * Ostrov, kde rostou housle: A. Neuman, NK 1988, č. 11; Z. Zapletal, Komenský 1989/1990, č. 9 * Poetický slovník (2. upravené vyd.): J. Slomek, LitN 1997, č. 46; P. Hruška, Tvar 1998, č. 3 * Samá voda...: O. Kubeczková, Ladění 2008, č. 2.
Rozhovory: J. Miňovská, Albatros 1990, č. 11; I. Huberová, ZM 1991, č. 4; I. Huberová, Ahoj na sobotu 1992, č. 6; L. Vlach, Tvar 2004, č. 17.
K životním jubileím: Z. K. Slabý, ZM 1996, č. 4; J. Toman, Ladění 2002, č. 1.
Nekrolog: J. Čeňková, Host 2015, č. 2.
Autor hesla: Jaroslav Med (1995); Milena Šubrtová (2008)
Aktualizace hesla: 30. 12. 2019 (av)
Aktualizace bibliografie: 30. 12. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu