Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945
 
© Petr Kotyk

 Jan  ADAM

* 18. 9. 1946, Praha 
 
 
Literární kritik a editor
 V letech 1960–1961 byl žákem hornického učiliště ve Stochově, v roce 1961 přešel na střední průmyslovou školu hornickou. Po maturitě (1965) studoval češtinu a dějepis na FF UK (1965–1971, diplomová práce Šaldova kritická metoda rozboru poezie). V posledních letech studia pracoval jako redaktor kulturní rubriky Zemědělských novin (1969–1971). Roku 1971 nastoupil do nakladatelství Československý spisovatel. V roce 1978 obhájil doktorskou práci K morfologii románové tvorby Zdeňka Pluhaře. Roku 1990 krátce pracoval v Činu, nakladatelství Českého svazu bojovníků za svobodu, téhož roku se stal šéfredaktorem nakladatelství Premiéra (do roku 1995). V roce 1993 založil a do roku 1995 vedl nakladatelství Adam. V letech 1997–2002 působil jako učitel na základní škole, v roce 2002 vyučoval na FAMU, téhož roku však po závažném onemocnění srdce odešel do důchodu. Od roku 2009 pracuje v Muzeu hlavního města Prahy.
 Od roku 1966 publikoval recenze a kritiky v časopisech a novinách: Student, Mladá fronta, Zemědělské noviny, Orientace, Literární měsíčník, O knihách a autorech, Nové knihy, Listy klubu přátel poezie, Tvorba, Kmen, Český jazyk a literatura, Čtenář, Kulturní práce, Vlasta, Květy. Jako redaktor Československého spisovatele pracoval s mladými a začínajícími autory (k vydání připravil prózy Vladimíra Provazníka či Petra Šabacha). Napsal řadu doslovů ke knihám současných prozaiků (Vladimír Körner, Jan Kostrhun, Zděněk Pluhař), doslovy a předmluvami doprovodil i sborníky a výbory, které uspořádal. V letech 1978–1990 spolupracoval s Čs. rozhlasem, Čs. televizí a Čs. filmem. Pro vydání výboru z poezie F. X. Šaldy Niké bezkřídlá (1982) poskytl své jméno Miroslavu Červenkovi. – Užíval šifry (-adm-), (a), (ad), (adm), (aj), (ja), (jad), -adm-, a, ad., J. A., ja.
 Novela Údiv, vycházející z autorových osobních zkušeností, s jemnou nostalgií nastiňuje problematiku života chlapců dospívajících v prostředí učňovského internátu. V komorně laděné mozaice drobných událostí je spojen popis každodenní reality s lyrizujícími reflexemi, těžiště novely však spočívá v psychologické konfrontaci senzitivního mládí, které hledá vlastní morální zodpovědnost, s rezignujícím věkem dospělosti. V monografii Zdeněk Pluhař se autor soustředí především na tematickou stránku Pluhařova díla. Adamova účast na souboru kritik, recenzí a úvah Sondy, věnovaném tzv. mladé literatuře 70. let, je shrnutím autorovy dosavadní kritické činnosti.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Údiv (P 1977); Zdeněk Pluhař (monografie, 1978); Sondy (soubor kritik, recenzí a úvah, 1981, + P. Bílek, V. Kolár).
Účast v týmových pracích: Ottova encyklopedie Česká republika (Praha/Bratislava 2006); Česko AŽ. Ottova encyklopedie (2008); Osobnosti Česko. Ottova encyklopedie (2008).
Uspořádal a vydal: Cesta (PP, 1974, + Z. Bělinová); Příběhy s tajemstvím (PP, 1981); V. Holan: Básně (výbor BB, 1981) + Pojď se mnou do noci (výbor BB, 1982); Opilý kocour a potíže se zákonem (detekt. PP, 1984); J. Orten: Tisíc nahých trápení (výbor BB, 1985); Teď už budeme lidé (české sci-fi PP, 1985); V. Závada: Ve skořápce země (výbor BB, 1987); O. Březina: Nevlastní děti země (výbor BB, 1988); R. Weiner: Sluncem svržený sok (výbor BB, 1989).
Podíl na knihách jiných autorů: E. Wallace: Vtipálek (1994, textová úprava); V. Vrbatová: Jak se vařilo a žilo u Čapků (1999, výběr ukázek z díla K. Čapka).

LITERATURA

Studie a články: O. Rafaj: Od údivu k opravdovému poznání, in Údiv; P. Mareš: Ke stylu naší mladé prózy, LM 1978, č. 10.
Recenze: Údiv: J. Kříž, Rovnost 19. 1. 1978; (-ra) (= V. Macura), Zemědělské noviny 15. 10. 1977; V. Novotný, LM 1977, č. 10; Š. Vlašín, Tvorba 1978, č. 1 * Zdeněk Pluhař: M. Blahynka, Tvorba 1980, č. 35; Z. Mráz, Český jazyk a literatura 29, 1978/1979, č. 7 * Sondy: Š. Vlašín, NK 1981, č. 51/52; J. Lukeš, SvSl 20. 2. l982; B. Hoffmann, Český jazyk a literatura 33, 1982/1983, č. 1; I. Mojík, Slovenské pohľady 1982, č. 10; J. Hvišč, Slovenská literatúra 1983, č. 1.
Autor hesla: Michaela Nondková (1995)
Aktualizace hesla: 1. 11. 2011 (jř)
Aktualizace bibliografie: 1. 11. 2011 (jř)
 
zpět na hlavní stranu