Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr ŠABACH

* 23. 8. 1951, Praha 
† 16. 9. 2017, Praha 
 
Prozaik
 Jeho otec byl vojákem z povolání, matka do roku 1969 úřednicí ministerstva školství a kultury. V roce 1966 začal Šabach studovat střední knihovnickou školu, po prvním ročníku přestoupil na gymnázium. Roku 1969 se z prázdninového výletu do Velké Británie vrátil až v říjnu a z gymnázia byl vyloučen. Externě byl přijat zpět na knihovnickou školu (mat. 1974), poté dálkově studoval teorii kultury na Filozofické fakultě UK (abs. 1979 diplomovou prací Specifika rodiny v předávání kulturních hodnot). Do maturity se živil různými brigádami, roku 1974 se stal technickým redaktorem v Pragokoncertu, v roce 1976 metodikem Kulturního domu v Praze-Kobylisích. Od roku 1978 byl nočním hlídačem v Jiřském klášteře, od roku 1982 pracovníkem vykonávajícím inventury ve Středočeském nakladatelství a knihkupectví a od roku 1984 odborným referentem na Akademii výtvarných umění. V letech 1987–2001 pracoval jako odborný referent v Galerii hl. m. Prahy a organizoval programy v Domě U kamenného zvonu. Roku 2001 se stal spisovatelem z povolání a začal vyučovat tvůrčí psaní na Literární akademii (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého v Praze), kde působil do června 2011.
 Povídky a výjimečně též publicistiku publikoval Šabach od roku 1975 v Mladé frontě, Práci, Tvorbě, Kmeni, Kulturním rozvoji aj. Podle jeho próz natočil režisér Jan Hřebejk filmový muzikál Šakalí léta (1993), celovečerní filmy Pelíšky (podle knihy Hovno hoří, 1998), Pupendo (Opilé banány, 2003) a U mě dobrý (povídka Mr. Class z knihy Jak potopit Austrálii 2008; Petr Šabach též v epizodní roli) a také kratší televizní snímek Škoda lásky (2013; pro stejnojmenný povídkový cyklus); scénáře ke všem Hřebejkovým filmům napsal Petr Jarchovský, stejně jako k filmům jiných režisérů Občanský průkaz (r. Ondřej Trojan, 2010) a S jedním uchem naveselo (Česká televize, r. Petr Zahrádka, 2013; v cyklu Škoda lásky). Na FAMU vznikl roku 2003 krátký film Voda se šťávou (podle stejnojmenné povídky ze sbírky Hovno hoří, sc. a r. Jaroslav Pauer). Český rozhlas Olomouc uvedl dramatizaci povídky Vánoční pohádka ze sbírky Tři vánoční povídky (dr. a r. Michal Bureš, 2002) a rozhlasovou hru Jestrdej na motivy úryvku z románu Čtyři muži na vodě aneb Opilé banány se vracejí (dr. a r. Michal Bureš, 2003). Petr Šabach je autorem českých titulků ke krimikomedii Vinci (2004, sc. a r. Juliusz Machulski).
 

Pro autorovy prózy je charakteristická osobní vypravěčská pozice, autobiografická motivika a nostalgické ladění. Šabachovým stěžejním žánrovým útvarem se stala nejprve krátká povídka, později také próza novelistického rozsahu.V látce, jazyce i tvaru obou se přitom odráželo autorovo zaujetí všedností a okrajovostí jako literární i životní hodnotou. Syžetový repertoár prvního povídkového souboru Jak potopit Austrálii pochází z periferie slovesnosti, z anekdoty (k témuž žánru se Šabach klíčovým způsobem vztahoval i v dalších prózách). Kolorit pražského předměstí, skutečné i symbolické periferie padesátých let, dotváří atmosféru nejrozsáhlejší prózy souboru, Šakalích let. Příběh dospívání a konfrontace s autoritou (zde personifikovanou v postavě naivního otce-komunisty) volně pokračuje v epizodickém pásmu Voda se šťávou (v souboru Hovno hoří) a rozvíjí se v dalších autorových textech, těžících ze stejného prostředí i tematiky (Babičky, Opilé banány) a dějově zasahujících i do pozdějších období. Tato linie autorova díla vyvrcholila v otevřeně autobiografické bilanční próze Občanský průkaz, z níž nostalgii vytěsnila skepse vypravěče, který svá nejproduktivnější léta strávil přežíváním během normalizace. Je poučen životem a bezprostředně i studiem své složky z archivu Státní bezpečnosti, které jej zbavilo i posledních iluzí, nikoli však nadhledu, z něhož plyne i jistá smířenost. Stejný typ vypravěče, který si s potupujícím věkem stále více cení především běžné lidské laskavosti a velkorysosti, prochází také dalšími autorovými prózami, jejichž témata směřují primárně k rodinným vazbám a k otázce životních hodnot a možností ve stáří (Máslem dolů); z prostředí pražských čtvrtí se jejich děj příležitostně přesouvá také do Anglie či Ameriky (Rothschildova flaška, A nakonec Vánoce).
Šabachovo úsilí postihnout jádro života uprostřed konvenční banality dovádí některé jeho texty do poloh symbolického podobenství. O hledání řádu ve virtuálním světě, který se svým obyvatelům jeví jako absurdní labyrint těsně před apokalypsou, vypráví malý román Zumf, jehož hrdiny jsou oživlé comicsové postavičky. V další své moralitě (Zvláštní problém Františka S.) Šabach exponoval otázku po smyslu života, tentokrát na půdě ústavu pro chudé duchem a za pomoci explicitních paralel (Kristus, František z Assisi). Jinou alternativu k materiálně konzumnímu vnímání světa, v němž jsou úcta k tradici či morální závazek považovány za iracionální luxus, autor vtělil do postavy indiána, který se nakrátko usídlí v malé vesnici za Prahou (Ramon – Psáno pro New York Times).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Jak potopit Austrálii (PP 1986, obsahuje též povídku Šakalí léta); Šakalí léta (PP 1993, obsahuje soubor Jak potopit Austrálii, rozšíř. o jednu novou povídku + nově Putování mořského koně a Zumf); Hovno hoří (PP 1994); Zvláštní problém Františka S. (P 1996); Putování mořského koně (P 1998, původně v souboru Šakalí léta); Babičky (P 1998); Opilé banány (P 2001); Čtyři muži na vodě aneb Opilé banány se vracejí (P 2003); Ramon – Psáno pro New York Times (P 2004); Občanský průkaz (P 2006); Tři vánoční povídky (PP 2007); Škoda lásky (PP 2009); S jedním uchem naveselo (PP 2011, obsahuje povídky publikované v souborech Miluj mě víc, Možná mi porozumíš, Tenkrát za totáče, Schůzky s erotikou, Leonardův kabinet a Šťastné a veselé; nově zařazeny povídky Osm minut, Lonely Planet, Kočka a Kveldsmat); Máslem dolů (P 2012); Království za story (P výbor 2012); Rothschildova flaška (P 2015); A nakonec Vánoce (PP 2015).
Příležitostné tisky: Vánoční pohádka (PF nakl. Paseka 2002, vyd. 2001, později v souboru Tři vánoční povídky); Milé děti (PP, vydáno u příležitosti 10. výr. založení knihkupectví Paseka v České Třebové v počtu 250 čísl. výt., 2001).
Příspěvky ve sbornících: Miluj mě víc (2002); Schůzky s tajemstvím (2003); Usměj se, Lízo (2004); Možná mi porozumíš (2004); Už tě nemiluju (2005); Tenkrát za totáče (2005); Schůzky s erotikou (2005); Leonardův kabinet (2006); Šťastné a veselé (2006); Povídky o ženách (2007); Hemy a Marlen v Paříži (2008); Šťastné a veselé 2 (2008); Někdy jindy, někde jinde (2009); Povídky o mužích (2010); Proč odcházíš (2010); Tajemství stržené masky (2011); Ach, ty matky (2011); A celý život budem šťastný (2012); O čem ženy mlčí (2013); O lidech a psech (2013); Pánská jízda (2014); Nové povídky o mužích (2016); Praha noir (výbor, s dalšími autory, 2016).
Ostatní práce: První láska a jiné povídky (2014; výbor z autorových textů zpracovaný jako učební text pro cizince).

LITERATURA

Studie a články: A. Jedličková: S pionýrským šátkem na krku, Tvar 1991, č. 15; Martin Pilař: Fenoméni úspěchu, Host 2001, č. 9; C. Maglione: Nové uplatnění obecné češtiny v literatuře, Naše řeč 2001, č. 2; P. Hrtánek in Kacíři, rouhači, ironikové (2007); E. Gilk: Petr Šabach – Hovno hoří in V souřadnicích volnosti (2008); J. Vrba: Humor Petra Šabacha, Partonyma 2014, č. 12; V. Pehe: Drobné hrdinství: vzdor jakožto předmět nostalgie v díle Petra Šabacha a Michala Viewegha, ČL 2015, č. 3.
Recenze: Jak potopit Austrálii: P. Janoušek, LM 1987, č. 2; O. Bezr, Rock & pop 1999, č. 6 * Šakalí léta: P. Šrut, LidN 24. 2. 1994, příloha Národní 9, č. 8 * Hovno hoří: A. Haman, LitN 1995, č. 18; J. Peňás, MFD 10. 1. 1995 * Zvláštní problém Františka S.: J. Chuchma, MFD 30. 4. 1996; M. Jungmann, LitN 1996, č. 31 * Babičky: P. Bauer, Tvar 1999, č. 5; E. Gilk, Host 1999, č. 2, příl. Recenzní příloha; J. Chuchma, MFD 30. 12. 1998 * Opilé banány: P. Hanuška, Tvar 2001, č. 13; E. Gilk, Host 2001, č. 8, příl. Recenzní příloha * Čtyři muži na vodě aneb Opilé banány se vracejí: J. Hanzl, Tvar 2003, č. 16; J. Chuchma, MFD 2. 7. 2003; J. Lukeš, LidN 24. 4. 2003 * Ramon: A. Haman, LidN 14. 12. 2004 * Občanský průkaz: E. F. Juříková (= P. Janoušek), Host 2006, č. 9; J. Peňás, Týden 2006, č. 41; V. Šlajchrt, Respekt 2006, č. 39; J. Chuchma, MFD 11. 9. 2006 * Škoda lásky: J. Chuchma, MFD 9. 5. 2009 * Máslem dolů: K. Kubíčková, MFD 9. 5. 2012; P. Mandys, HN 23. 5. 2012; P. Janoušek, Tvar 2012, č. 13; J. Chuchma, Respekt 2012, č. 22 * Rotschildova flaška: J. Balvín, HN 28. 5. 2015; O. Bezr, MFD 20. 6. 2015; D. Melichar, Host 2015, č. 9; P. Langhammer, Lógr 2015, č. 17 * A nakonec Vánoce: V. Stanzel, Host 2016, č. 4.
Rozhovory: V. Kouřil, UNI 1996, č. 5; J. Kašpar, Právo 10. 9. 1998, příl. Salon č. 82; M. Štípková, Týdeník Rozhlas 2003, č. 40; O. Horák, LidN 20. 12. 2007; P. Placák, Babylon 2009/10, č. 14, příl. Paseka, č. 4; K. Kolářová, Reflex 2011, č. 33; K. Kubíčková, MFD 24. 8. 2011; L. Vrtišková Nejezchlebová, Interview 2016, č. 3; A. Plavcová, LidN 29.1.2016, příl. Pátek č.4.
Nekrology: F. Cinger, Právo 18. 9. 2017; M. Kabát, LidN 18. 9. 2017; J. Trávníček, HN 18. 9. 2017; zst (= Z. Staszek), Host 2017, č. 8; K. Kadlecová, Reflex 2017, č. 38; J. Chuchma, Respekt 2017, č. 39.

Autor hesla: Pavel Janáček (1998); Alena Přibáňová (2018)
Aktualizace hesla: 10. 9. 2018 (ap)
 
zpět na hlavní stranu