Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Vladimír PROVAZNÍK

* 31. 7. 1961, Ústí nad Labem 
 
 
Prozaik
 V rodišti Provazník navštěvoval ZDŠ (1967–76), v Děčíně maturoval na Střední průmyslové škole stavební (1980). Poté studoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze (absolvoval 1984, specializace pozemní stavby). Po jednoroční základní vojenské službě v Seredi na Slovensku nastoupil 1985 jako dílovedoucí v Pozemních stavbách Ústí nad Labem, v nichž od 1987 vykonával funkci stavbyvedoucího. Od 1991 působí jako soukromý podnikatel ve stavebnictví.
 Časopisecky Provazník začal publikovat až po uveřejnění své knižní prvotiny; povídky, úvahy a fejetony otiskoval v Mladé frontě, Literárním měsíčníku, Vlastě, Československém vojáku, Tvorbě, Severočeském deníku (Ústí nad Labem), Rudém právu, IniciáláchLiterární revui. Po 1991 se odmlčel.
 Provazníkův debut, soubor povídek Červená slzička, analyzoval v zhuštěných psychologických sondách dramatické okamžiky života lidí různého věku a rozmanitých prostředí. Autor se zaměřil především na postoje a chování groteskních postaviček z periferie velkoměsta, představujících statický kompars dějinného času, a zdůraznil okamžiky jejich prozření, při němž dochází i ke katarzi a jež je náznakem obecnějšího morálního podobenství. Důraz na realistickou kresbu situace a skrytý ironický podtext vyprávění určují též povídkovou sbírku Moji pyšní muži. Jejich kuriózní a bizarní hrdinové ztělesňují negativní typy českého národního charakteru, lidi s deformovaným uspořádáním vnitřního světa hodnot a citů. Kompoziční princip, v němž se vedlejší postava jedné povídky stává protagonistou následující prózy, upevňuje celistvost knihy a spoluvytváří pocit monotónního a stereotypního koloběhu lidského počínání a myšlení v přelomových životních okamžicích.

BIBLIOGRAFIE

Próza: Červená slzička (PP 1988); Moji pyšní muži (PP 1991).

LITERATURA

Recenze: Červená slzička: P. A. Bílek, Práce 5. 10. 1988; P. Janáček, ZN 21. 10. 1988; V. Píša, RP 22. 11. 1988; J. Chuchma, MS 1989, č. 11; J. Sekera, Tvorba 1989, č. 13 * Moji pyšní muži: P. A. Bílek, Občanský deník 16. 8. 1991; P. Janáček, LidN 18. 9. 1991; V. Novotný, MFD 1. 10. 1991; Z. Heřman, Tvar 1991, č. 51–52; J. Schneider, LitN 1992, č. 19.
Rozhovory: A. Vernerová, LD 29. 9. 1988; NaK (= Naďa Klevisová), Tvorba 1989, č. 40; L. Ševčík, MFD 22. 10. 1988, příloha Víkend; ak (= Anna Kovaříková), Kmen 1989, č. 9.

Autor hesla: Vladimír Novotný (1998)
Aktualizace hesla: 15. 9. 2007 (kk)
 
zpět na hlavní stranu