Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 MOZKOVÁ MRTVICE 

 1983 - 1986 
 
 Samizdatová edice české undergroundové komunity osmdesátých let; předchůdkyně samizdatové Revolver Revue a její knižní edice
 

Edici Mozková Mrtvice (MM) založil v roce 1983 Ivan Lamper (*1957), který od roku 1984 (počínaje 5. svazkem) používal jako editor a redaktor pseudonym Horna Pigment. Název edice naznačuje vydavatelův záměr vymezit se kriticky a s ironií nejen vůči oficiální literární scéně, ale též vůči starším a zavedeným samizdatovým edicím (Vaculíkova Edice Petlice, Havlova Edice Expedice, Hořcova edice Česká expedice, Gruntorádova Popelnice atd.). Částečně recesistický charakter edice MM (experimenty se strojopisnou typografií, paginací, popř. pravopisem) se projevil rovněž v „tirážích“ jednotlivých svazků, v nichž vydavatel parodoval tiráže oficiálně vydávaných publikací. Různé mystifikační formulace („vydal nakladatelský svaz Synové Velké Medvědice“) či názvy edičních řad („Je mi dobře velice“, „Klasická řada“, „Soudobá česká próza“ aj.), které vydavatel používal, nicméně dodnes poněkud komplikují přesné bibliografické určení jednotlivých titulů edice. Z celkem 15 spolehlivě ověřitelných svazků (viz Bibliografie) nesou označení edice Mozková Mrtvice svazky 1–2, 4–9 a 12–15, zatímco svazky 3, 10 a 11 jsou označeny zkratkou SVM (tj. Synové Velké Medvědice) a ve svazcích 2, 12, 13 a 14 je uvedena příslušnost k oběma edicím. Edice Mozková Mrtvice tedy pravděpodobně „zastřešovala“ Lamperovy ediční projekty, ať již byly konkrétně realizovány pod jakýmkoli názvem.
Svazky edice MM vycházely nejčastěji jako strojopis A5, výjimečně A4 či v jiném formátu. Na obálkách sv. 12 a 14 jsou využity grafiky Ivana Lampera (pseud. Laureatus-Fidelius a Horna Pigment), ve sv. 11 linoryty a na obálce sv. 15 reprodukce obrazu Viktora Karlíka (autor neuveden). Většina svazků obsahuje fotografii autora, sv. 1, 5, 6 a 8 jsou doplněny fotografickými přílohami. Počet kopií obvykle nebývá uváděn, pouze v 5. a 6. svazku uveden náklad 11 výtisků, Havlova hra Pokoušení, rozmnožená z cyklostylových blan, vyšla v nákladu cca 150 kopií.
V roce 1985 se stal Ivan Lamper jedním ze zakladatelů samizdatového časopisu Jednou nohou/Revolver Revue (RR). Edice MM se záhy spojila s edicí Pro více (1984–1986), kterou vydával další ze spoluzakladatelů RR Viktor Karlík a v níž vyšla např. díla Jáchyma Topola (pseud. Jindra Tma), Filipa Topola (též pseud. Čikina Břevnovský), Beatrice Landovské (pseud. Anna Wágnerová), J. H. Krchovského, Martina Sochy a Víta Kremličky (pseud. Heřman Křemenáč a Vítězslav Sval). Propojením obou edic posléze vznikla knižní řada samizdatového časopisu Revolver Revue, která po roce 1989 vychází stejně jako časopis veřejně.

 

Edici MM lze považovat za spojnici mezi literaturou starší undergroundové generace a literaturou generace mladší, jak ji reprezentovala edice Pro více, jejíž autoři se posléze vesměs stali „kmenovými autory“ samizdatové Revolver Revue. Z patnáctisvazkové produkce edice MM jsou nejpřínosnější čtyři obsáhlé sborníky s jednotným titulem CS. UNDERGROUND (1984–85), které společně s úvodním svazkem edice MM (Dílo Ivana Jirouse, 1983) přinášejí výběr z literárního odkazu undergroundových předchůdců generace Revolver Revue. Tato generace básníků, prozaiků, publicistů, výtvarníků a hudebníků, narozených většinou na počátku šedesátých let a debutujících v samizdatu počátkem let osmdesátých, nacházela inspiraci jednak v díle o deset až patnáct let starších kolegů z undergroundové komunity, jež se od konce šedesátých let utvářela kolem skupiny The Plastic People of the Universe, a jednak u osobností předchozích generací, zejména v poezii Egona Bondyho.

Svazek Dílo Ivana Jirouse představuje první soubornou edici autorova básnického díla, zahrnující mj. všechny Jirousovy sbírky dosud vydané autorským samizdatem (jde přitom o první pokus představit prostřednictvím samizdatové edice Jirouse jako básníka, jenž byl až do té doby poněkud zastíněn významem Jirouse esejisty a organizátora undergroundových akcí). První dva svazky souboru CS. UNDERGROUND („volume I., part A – part B“) navazují na řadu starších undergroundových literárních sborníků (Egonu Bondymu k 45. narozeninám invalidní sourozenci, 1975; Děti dvou sluncí, 1975; Antologie / záznam z pásku,1976; Nějakej vodnatelnej papírovej člověk, 1977; Magorův zápisník I , 1980) a též na převážně dokumentární sborník „Hnědá kniha“ o procesech s českým undergroundem (1976, 1978, 1980). První dva svazky CS. UNDERGROUND jsou nejen syntézou dosavadních pokusů shromáždit tvorbu české undergroundové komunity, ale vlastně též prvním pokusem v retrospektivě zpřítomnit to, co bylo již v polovině osmdesátých let považováno za „klasickou“ undergroundovou literaturu: básně Egona Bondyho, Vratislava Brabence, Věry Jirousové, Milana Knížáka, Petra Lampla, Fandy Pánka, Miroslava Skalického, Josefa Vondrušky, Milana Vopálky a Pavla Zajíčka, texty písničkářů Svatopluka Karáska a Karla-Charlieho Soukupa a texty různých autorů zhudebněné skupinou The Plastic People of the Universe a jinými undergroundovými kapelami. Soubory zahrnují též esejistiku a publicistiku Ivana M. Jirouse, Věry Jirousové, Václava Havla či Marie Benetkové. Další dva svazky CS. UNDERGROUND („volume II, Egon Bondy, Sebrané spisy, sv. 1–2“) představují v relativní úplnosti básnické dílo Egona Bondyho. K nejvýznamnějším počinům Lamperovy edice patřily též dva svazky literárního díla Jiřiny Zemanové (Texty, 1983 a 1984), které bylo dosud roztroušeno v různých autorských samizdatech, a anonymně uveřejněná próza Petra Placáka Medorek (1986), jež byla v polovině osmdesátých let v prostředí disentu považována za literární událost; poprvé vyšla roku 1985 v autorském samizdatu, Ivan Lamper ji však jako první zařadil do koncepčně vedené samizdatové ediční řady (pod autorovým vlastním jménem kniha nicméně vyšla až roku 1989 v Pražské imaginaci). S mimořádným ohlasem se v prostředí českého undergroundu i disentu setkalo též Lamperovo vydání Jirousových Magorových labutích písní (resp. v původním uspořádání pod titulem Magorova labutí píseň, 1985), které je sice v edici MM uvedeno jako první, avšak současně s touto edicí sbírka vyšla i v časopisech Revolver Revue (č. 1/1985) a Vokno (č. 7/1985).
Vedle těchto původních svazků vyšla v MM řada reedic již jinde vydaných samizdatových titulů (Havlovo Pokoušení, Zinověvův román Zející výšiny, výbor z básní Charlese Bukowskiho, sbírka Jáchyma Topola /pseud. Jindra Tma/ Náhodnejch 23). Na vydání Utrpení knížete Sternenhocha Ladislava Klímy, které vzniklo jako přepis Škeříkovy edice z roku 1928, navázala edice časopisu Revolver Revue vydáním autorova Českého románu, jež vycházelo ze samizdatové edice Davida Součka, pořízené podle Klímova rukopisu.

 

Podstatné texty ze svazků edice MM vyšly po roce 1989 mj. v souborné edici Básnického díla Egona Bondyho (9 sv., Pražská imaginace 1990–1993), v knihách Ivana M. Jirouse Magorův zápisník (Torst 1997) a Magorova summa (Torst 1998, 2007) a v knize Jiřiny Zemanové Přízeň trýzně (Torst 2000). – Ivan Lamper v roce 1989 vydával samizdatový publicistický časopis Sport, v listopadu téhož roku se stal spoluzakladatelem Nezávislého tiskového střediska, vydavatele časopisu Informační servis, který se roku 1990 proměnil v dosud vycházející týdeník Respekt.

 
 Souborná vydání: Dílo Ivana Jirouse (1 sv., 1983); Texty Jiřiny Zemanové (1 sv., 1983, rozšíř. 1984).
 Výtvarní spolupracovníci: Viktor Karlík, Ivan Lamper (pseud. Laureatus-Fidelius).
 Technické informace: Celkem 15 titulů (příslušnost příp. 16. svazku, Jirousovy sbírky Magorova mystická růže, k edici MM nelze spolehlivě doložit). Nejčastěji strojopis A5, výjimečně A4 či jiný formát; svazky 5, 6, 8 a 9 vázány v černých plátěných deskách s označením titulu na hřbetech. Svazky 11, 12, 14 a 15 s grafickou výzdobou na obálkách. Ve většině svazků foto autora, ve sv. 1, 5, 6 a 8 fotografické přílohy. V 5. a 6. svazku uveden náklad „11 výtisků“, v jiných svazcích neuveden.

LITERATURA

Bibliografie: M. Machovec: Bibliografie edice Mozková Mrtvice (zde); J. Hanáková: Edice českého samizdatu 1972–1991 (1997).
Knižně: V. Karlík in Podzemní práce /Zpětný deník/, Underground Work /Retroactive Diary/ (2012).
Články: V. Karlík: Edice Pro více dle Jitky Hanákové, KP RR 1998, č. 11.
Rozhovory: I. Lamper: Rozhovor o knihách (připr. R. Zejda), Duha 2004, č. 2; I. Lamper (připr. M. Švehla), in Albertov 16:00. Příběhy sametové revoluce (2009); V. Karlík: „Smrt Občanskému fóru!“ (připr. A. Hradilek), Paměť a dějiny 2009, č. 4.
  Autor hesla: Martin Machovec (2012)
  Aktualizace textu hesla: 31. 10. 2012 (mlp)
  Aktualizace bibliografie: 31. 10. 2012 (mlp)
zpět na hlavní stranu