Slovník české literatury po roce 1945

Bibliografie edice Mozková Mrtvice 

1. [Ivan Martin Jirous:] DÍLO IVANA JIROUSE / svazek 1.; [1983]. Na tit. listě: „samizdat 83 / edice Mozková Mrtvice“. Obsahuje: a/ teoretické texty: 1/ Zpráva o třetím českém hudebním obrození; 2/ Nebyla nikdy v troskách; 3/ Na téma emigrace; b/ básnické sbírky: 1/ Magorův ranní zpěv; 2/ Magorova krabička; 3/ Mládí nevykouřené; 4/ Magorovo borágo; 5/ Magorova mystická růže.

Fond knihovny Libri prohibiti: MOM 3161, též 9844; A5, každý textový oddíl paginován zvlášť, celkem cca 280 paginovaných stran; s fotografickou přílohou (nepaginována).

2. JIŘINA ZEMANOVÁ – TEXTY –; 1983. Na tit. listě, resp. obálce: „(edice Mozková Mrtvice)“; v tiráži: „Texty Jiřiny Zemanové / Vydal nakladatelský svaz ‚Synové Velké Medvědice‘ v r. 1983. Vydání první.“. Obsahuje básnické sbírky P. F. 82; Slova; Prostor.

Libri prohibiti: MOM 7750; A5, nepaginováno.

3. ALEXANDR ZINOVĚV / zející výšiny [tj. Alexandr Zinovjev: Zijajuščije vysoty]; 1984. Na patitulním listě: „PRAHA 1984 (SVM)“; v tiráži: „a. zinověv – zející výšiny / ze samizdatové edice bez uvedení editora převzal a v Praze r. 1984 vydal nakladatelský svaz Synové Velké Medvědice jako 1. svazek své nové edice ‚Je mi dobře velice‘.“

Libri prohibiti: MOM 6838; A5, 201 paginovaných stran.

4. JIŘINA ZEMANOVÁ / texty; 1984 [2., rozšířené vydání titulu z r. 1983]. Na tit. listě, resp. obálce: „edice Mozková Mrtvice“; na patitulním listě: „Praha 1984 / (2. vydání)“; v tiráži: „J. Zemanová – TEXTY / Sestaveno ze čtyř básnických sbírek (P. F. 82, Slova, Prostor, Meju a nezametám) plus úryvek z autorčiny korespondence (jako úvod). Vydání druhé (Meju a nezametám – první). Vydáno bez souhlasu autora. Praha 1984, edice Mozková Mrtvice. / stran: cca 150 / papír: průklepový bílý / letecký / průklepový modrý / 01-011-84“. Obsah shodný s popisem v tiráži. S fotografií autorky na místě frontispice.

Libri prohibiti: MOM 3535; A5, 147 paginovaných + 1 nepaginovaná strana.

5. Cs. underground / Volume I.; 1984. Vázáno v černých plátěných deskách s potiskem na hřbetě (bílými verzálkami natištěno: „CS. UNDERGROUND IA“). Na patitulním listě: „edice Mozková Mrtvice“; v tiráži: „cs. underground, volume I. (part A) – z různých samizdatových materiálů vybral a sestavil Horna Pigment. Vyšlo v Praze r. 1984 jako 5. svazek edice Mozková Mrtvice. Omezený náklad – 11 výtisků. Tento výtisk má číslo 4“. Obsahuje: soubory básnických a písňových textů, teoretické studie, faktografické informace a fotografickou přílohu: Milan Knížák: Kapela Aktual; Milan Knížák: texty kapely Aktual; I. M. Jirous: The Primitives Group – česká tvář undergroundu; I. M. Jirous: Zpráva o třetím [českém] hudebním obrození; The Plastic People of the Universe: informace o kapele, texty z LP Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned (E. Bondy, P. Zajíček, F. Pánek, K. Vonnegut); Bart Tests [Testa]: The Plastic People of the Universe: Pašije; The Plastic People of the Universe: Pašije (informace o sestavě, texty – z Nového zákona, V. Brabence, P. Zajíčka); Věra Jirousová: Koncert Plastic People na počest L. Klímy; The Plastic People of the Universe: Jak bude po smrti (texty L. Klímy); I. M. Jirous: A hudebníky ve větvích nebylo vidět; The Plastic People of the Universe: Co znamená vésti koně (texty V. Brabence a P. Zajíčka); Václav Havel: Hovězí porážka; The Plastic People of the Universe: Hovězí porážka (texty I. Wernische, P. Lampla, P. Placáka, E. Bondyho); diskografie Plastic People do roku 1984; Pavel Zajíček: Vyslov sám sebe a svůj svět (texty a zápisky); Informace o kapele DG 307; texty DG 307 (tj. Pavla Zajíčka) ze 70. let; Miroslav Skalický: The Hever and Vazelína (informace o kapele, texty z let 1973–1976); Miroslav Skalický, básnické sbírky Básně žvásty moudrosti a jiný blbosti; Sněhurka and 15 000 000 trpaslíků; informativní text „POUČENÍ pro případ, že u Tebe budou nalezeny tzv. ilegální tiskoviny...“.

Libri prohibiti: MOM 3811; A5, cca 395 stran paginovaných neprůběžně.

6. Cs. underground / Volume I.; 1984. Vázáno v černých plátěných deskách s potiskem na hřbetě (bílými verzálkami natištěno: „CS. UNDERGROUND IB“). Na patitulním listě: „edice Mozková Mrtvice“; v tiráži: „cs. underground, volume I. (part B) – z různých samizdatových materiálů vybral a sestavil Horna Pigment. Vyšlo v Praze r. 1984 jako 6. svazek edice Mozková Mrtvice. Jakékoliv využití i části obsahu této publikace (vyjma jako podklad pro zahájení trestního stíhání) je vítáno. Náklad 11 výtisků. Tento výtisk má číslo: 4“. Obsahuje: soubory básnických a písňových textů, teoretické studie, faktografické informace a fotografickou přílohu: Umělá hmota a Umělá hmota II (informace o kapelách, texty Milana „Dino“ Vopálky); Umělá hmota III (informace o kapele a jejím textaři Josefu „Vaťáku“ Vondruškovi; Vondruškova básnická sbírka Nejistoty s předmluvou E. Bondyho; Bílé světlo (informace o kapele a jejích textařích Pavlu „Emanu“ Zemanovi a Jiřím Frycovi); texty Bílého světla; Karel „Charlie“ Soukup (informace a texty o něm: I. M. Jirous: Kulturní kamikadze Charlie Soukup; Marie Benetková: Charlie; Vratislav Brabenec: Charlie); K. Soukup: texty písní; Svatopluk Karásek (informace o něm, jeho písňové texty); I. M. Jirous: III. hudební festival II. kultury v ČSSR; I. M. Jirous: Jsou to divný kluci; I. M. Jirous: Nebyla nikdy v troskách; I. M. Jirous: Na téma emigrace; The Primitives Group, „Light My Fire“ (rozhovor s Eugenem Fialou); I. M. Jirous: Sedmá generace romantiků; Věra Jirousová: Dnes večer se vám zde představuje skupina...; [Věra Jirousová]: The Unicorn; [Věra Jirousová]: The Song of the Fafejta Bird About Two Unearthly Worlds; I. M. Jirous: Přednáška o Andy Warholovi; [E. Bondy]: písňové texty na motivy Invalidních sourozenců (1977); Dopis Trevora Nunna J. Janíčkovi; Dopis Josefa Janíčka F. Hrabalovi; Dopis Plastiků Ed Sandersovi; Ed Sanders: Poselství pro Plastic People; I. M. Jirous: Kundy Rty Tváře Masky; Dg 307 [P. Zajíček]: Mařenickej Stařec (pracovní scénář filmu o barokním kostele v Mařenicích); V. Havel: Proces; Z. Mlynář: Otevřený dopis politickým činitelům...; H. Böll: Dopis J. Seifertovi; V. Jirousová: Dopis čs. televizi; Rudé Právo: Zbytečná starost; I. M. Jirous: Předmluva ke sborníku poezie „Děti Dvou sluncí“; I. M. Jirous: Zasadil jsem vám osiku, pane doktore!; M. Benetková: Magor (Je to už víc než rok...); Sdělení VONS č. 309 (Rozsudek nad I. Jirousem, F. Stárkem a M. Hýbkem potvrzen.); Dokument Charty 77 (č. 21/83, O populární hudbě); Horna Pigment: Závěr, 31. 5. 1984; informativní text „POUČENÍ pro případ, že u Tebe budou nalezeny tzv. ilegální tiskoviny...“.

Libri prohibiti: MOM 3812; A5, cca 360 stran paginovaných neprůběžně.

7. Miroslav SKALICKÝ: The Hever and Vazelína; 1984. Na tit. listě: „edice Mozková Mrtvice“; na patitulním listě: „PRAHA 1984“; v tiráži: „Miroslav Skalický – Hever and Vazelína / vyšlo jako část 1. dílu cs. undergroundu. Poslední čtyři zbytkové výtisky vychází samostatně proto posunuté číslování. Jakékoli další šíření a rozšiřování vítáno.“ Obsahuje: Miroslav Skalický: The Hever and Vazelína (informace o kapele, texty z let 1973–1976); Miroslav Skalický, básnické sbírky Básně žvásty moudrosti a jiný blbosti; Sněhurka and 15 000 000 trpaslíků, tj. totéž, co na s. 194š–194rrr2 svazku CS. UNDERGROUND /Volume I (part A), včetně této kuriózní paginace.

Libri prohibiti: MOM 3157; A5, paginováno, cca 40 s.

8. Cs. underground / Volume II.; 1985. Vázáno v černých plátěných deskách s potiskem na hřbetě (bílými verzálkami natištěno: „CS. UNDERGROUND IIA“). Na patitulním listě: „edice Mozková Mrtvice PRAHA 1985“; na listě za titulním listem: „EGON BONDY / sebrané spisy / (svazek I.)“; v tiráži: „cs. underground, volume II. (Egon Bondy – Sebrané spisy, svazek 1.) / Vyšlo v Praze roku 1985 jako 7. svazek edice Mozková mrtvice; bez souhlasu či konzultace s autorem. Odpovědný redaktor: Horna Pigment. / 01-010-94 / 01-002-85 / imbosh art / papír: průklepový bílý, průklepový modrý / stran: cca 420“. Obsahuje kompletní básnické sbírky Egona Bondyho, text „Zasadil jsem vám osiku, pane doktore!“ I. M. Jirouse, jenž je zde užit jako předmluva, fotopřílohu, bibliografii E. B. a ediční plán projektu „cs. underground“; sbírky E.B. jmenovitě: Totální realismus (1950); Zápisky z počátku let sedmdesátých (1971–72); Pour Hélène la Belle (1972); Sbírečka (1974); Trhací kalendář (1994–75); To jsou zbytečné verše (1975); The Plastic People of the Universe (1976); Praha 1977 (1977); Básně z r. 1978 (1978); O počasí (1979–82); před sbírkou O počasí je zde zařazen básnický text „Jen tak smutno“, za jehož autora je omylem považován E. Bondy, jde však o báseň Jaroslava „Šimako“ Ludvíka.

Libri prohibiti: MOM 3814; A5, cca 350 stran, z toho 305 paginovaných průběžně.

Poznámka: Údaj „7. svazek edice MM“ snad svědčí o tom, že editor nepovažoval svazek s básněmi Skalického (v našem soupisu sedmý v pořadí) za samostatný ediční počin.

9. Cs. underground / Volume II.; 1985. Vázáno v černých plátěných deskách s potiskem na hřbetě (bílými verzálkami natištěno: „CS. UNDERGROUND IIB“). Na patitulním listě: „edice Mozková Mrtvice PRAHA 1985“; na listě za titulním listem: „EGON BONDY / sebrané spisy / (svazek II.)“; v tiráži: „cs. underground, volume II. (Egon Bondy – Sebrané spisy, svazek 2) / Vyšlo v Praze roku 1985 jako 8. svazek edice Mozková mrtvice; bez souhlasu či konzultace s autorem. Pouze pro interní potřebu členů Undergroundové sekce (pod patronací OSN a UNESCO). Odpovědný redaktor: Horna Pigment. / 06-09-085, stran: cca 300“; nahoře na téže stránce ještě „razítka“ imbosh artSVM a dále otisk skutečného razítka s textem: „Odměna literár. důvěrníkovi podléhá dani ze mzdy! Odečtenou částku hlaste Vaší mzdové účtárně.“ Obsahuje kompletní básnické sbírky Egona Bondyho: Trapná poesie (1950); Jeskyně divů aneb Prager Leben (Pražský život); Dagmara aneb Nademocionalita (1951); Für Bondy’s Unbekannte Geliebte aneb Nepřeberné bohatství (1951); Karibské moře (1949–51); Velká kniha (1951–52); Malá kniha (1952–53); Zbytky eposu (1954–55); Nesmrtelná dívka (1957–58); Básně z let 1960–1963 (1960–63).

Libri prohibiti: MOM 13928; A5, cca 330 stran, z toho 284 paginovaných průběžně.

Poznámka: Údaj „8. svazek edice MM“ snad svědčí o tom, že editor nepovažoval svazek s básněmi Skalického (v našem soupisu sedmý v pořadí) za samostatný ediční počin.

10. [I. M. Jirous]: Magorova labutí píseň (1982–1984); 1985. Na tit. listě, resp. obálce: „Magorova labutí píseň (1982–1984)“; v tiráži: „PRAHA 1985 (1. vydání)“; na zadní straně obálky je „razítko“ SVM. Obsahuje 183 textů Jirousovy sbírky Magorovy labutí písně v původním rozvržení a pod původním titulem.

Libri prohibiti: MOM 9731; A4, nepaginováno.

11. VÁCLAV HAVEL: POKOUŠENÍ; 1985. Na obálce: „POKOUŠENÍ / VÁCLAV HAVEL“; na frontispice fotografie V. Havla [od I. Lampera]; následující list tvoří další frontispice, linoryt [Viktora Karlíka] s textem: „POKOUŠENÍ / VÁCLAV HAVEL“ (údajně asi třetina nákladu, jenž činil cca 150 výtisků, doprovozena dalšími šesti linoryty od stejného výtvarníka); na tit. listě: „Václav Havel / POKOUŠENÍ / (Hra o deseti obrazech)“; na zadní straně obálky „razítko“ SVM.

Libri prohibiti: MOM 905; A4, 100 paginovaných stran.

12. JINDRA TMA: náhodnejch 23; 1986. Na přední i zadní straně obálky reprodukce grafik – koláží od [Ivana Lampera]; na patitulní stránce: „edice Mozková Mrtvice / Praha 1986“; na tit. listě: „JINDRA TMA / náhodnejch 23“ + „razítko“ MM; v tiráží: „razítka“ MM, SVM, imbosh art a text: „jindra tma – náhodnejch 23 / (básně z roku 1985) / vyšlo v Praze v dubnu 1986 jako 11. svazek edice Mozková Mrtvice. II. vydání. / Odpovědný redaktor: Horna Pigment / Stran: 26, z toho autorských 23. / Papír: průklepový bílý / Obálka: tandem Laureatus-Fidelius // upozornění abonentům MM: / Tato sbírka vychází jako součást IV. dílu dlouhodobého projektu ‚The Czech Underground‘– Prosíme vlastníky prvních dvou (neúplných) dílů, které dosud vyšly, aby to vzali na vědomí.“

Libri prohibiti: MOM 5697; A5, nepaginováno.

Poznámka: Jindra Tma je pseudonym Jáchyma Topola. Údaj „11. svazek edice MM“ snad svědčí o tom, že editor nepovažoval svazek s básněmi Skalického (v našem soupisu sedmý v pořadí) za samostatný ediční počin.

13. Charles Bukowski: Připoutejte se (výbor z poezie). 1986. Na tit. listě: „BUKOWSKI / Připoutejte se (výbor z poezie) / Praha 1986“; na přední straně obálky foto Ch. Bukowskiho a nadpis „BUKOWSKI / připoutejte se“ a na zadní straně obálky „razítka“ MMSVM; na patitulu „razítko“ SVM; na dalším listu plné jméno autorovo: „Charles Bukowski“; bez tiráže; v nepodepsané Ediční poznámce mj. uvedeno, že jednotlivé texty básní přeložili Josef Vykydal, Ladislav Šenkyřík, Jaroslav Kořán a neznámý překladatel.

Libri prohibiti: MOM 5697, též 7113 (dva různé opisy, avšak bez údaje o dvou různých vydáních); A5, nepaginováno.

14. Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha (groteskní romanetto). 1986. Na tit. listě: „Ladislav Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha (groteskní romanetto) / edice Mozková Mrtvice / Praha 1986“; na přední a zadní straně obálky grafiky od [Ivana Lampera]; na patitulním listě: „edice Mozková mrtvice“ a „razítko“ MM; v tiráži: „razítka“ MMSVM a text: „Ukázková zásilka č. 10 / Ladislav Klíma – Utrpení knížete Sternenhocha (groteskní romaneto) / Podle vydání Rudolfa Škeříka z r. 1928 – edice Plejada –, vychází znovu v Praze v r. 1986, jako 3. svazek ‚Klasické řady‘ edice Mozková Mrtvice. / stran: 160 / papír: průklepový bílý / 029007086 / obálka: Horna Pigment / 1. vydání“.

Libri prohibiti: MOM 7097; A5, nepaginováno.

15. [Petr Placák:] MEDOREK. 1986. Na tit. listě: „MEDOREK (román) / Praha 1986 / edice Mozková Mrtvice“; na obálce reprodukce obrazu [Viktora Karlíka „Medorek“] a na zadní straně obálky „razítko“ MM; v tiráži: „medorek – román / Vyšlo v Praze v roce 1986. / Edice Mozková mrtvice. / 1. svazek nové řady ‚Soudobá česká próza‘. / stran: 275 / papír: průklepový bílý / YXBZ – 016060085 / Poznámka: toto dílo vychází jako součást projektu ‚The Czech Underground‘, respektive jeho IV. dílu. / 1. vydání“. 21 x 20 cm, 269 paginovaných + 1 nepaginovaná strana.

[16. Jirous, Ivan Martin: Magorova mystická růže. Na tit. listě: „Ivan Martin Jirous / MAGOROVA MYSTICKÁ RůŽE / Nakladatelství ‚Synové Velké Medvědice’ / edice Mozková Mrtvice / 1983“; v tiráži: „Ivan Martin Jirous / MAGOROVA MYSTICKÁ RůŽE / V r. 1983 vydal nezávislý nakladatelský svaz ‘Synové Velké Medvědice‘, jako 6. svazek edice Mozková Mrtvice. / Vydání třetí / Neprodejné! Určeno k aktivní spotřebě; ke spontánnímu rozšiřování.“

Libri prohibiti: MME 9993; A5, 40 paginovaných stran + 2 nepaginované; ormigový tisk.

Poznámka: Jde o pozdější přepis dnes ztraceného vydání v edici Mozková Mrtvice: údaje o datu vydání a o tom, že jde o „6. svazek“, nelze ověřit; nejisté je dokonce i samo původní vydání tohoto titulu v edici MM (SVM). – Sbírka Magorova mystická růže je též součástí 1. svazku edice Mozková Mrtvice – Dílo Ivana Jirouse, sv. 1, 1983.]

Sestavil Martin Machovec (2012)


© ÚČL AV ČR (www.ucl.cas.cz), inSophy (www.insophy.cz), Studio Vémola (www.vemola.cz), 2006-2008