Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 HYPERBIBLIOFILIE  

 1973 - 1974 
 
 Strojopisné sborníky textů s různými tituly, pro něž se mezi jejich autory vžil společný název Hyperbibliofilie, vydával v Kunštátě Ludvík Kundera v počtu exemplářů rovnajícím se počtu autorů jednotlivých čísel (průměrně 15 básníků a 15 výtvarníků). Redakčně je připravovali L. Kundera se svou ženou Jiřinou.
 

Autorské jádro tvořili členové uměleckého Sdružení Q (viz též Almamach Q), později se k tomuto okruhu přidávali i slovenští a němečtí autoři. Jednotlivé sborníky obsahovaly rukopisné texty básní a originální grafiku, linoryty (popř. suché jehly, dřevoryty, akvarely, fotografie) ve formě volných listů vložených do přebalu z tvrdšího papíru. Zúčastnění básníci, stejně jako výtvarníci, se rekrutovali hlavně z těch, kdo byli v nemilosti režimu. Jako základní téma textů byl zvolen široký rámec ročních dob, souběžně se sborníky takto vymezenými vycházela však i tzv. Volná sebrání, určená mladším autorům a překladové tvorbě. Z básníků se v Hyperbibliofilii objevovali zejména Klement Bochořák, Emil Juliš, Adolf Kroupa, Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Oldřich Mikulášek, Antonín Přidal, Bohuslav Reynek, Jan Skácel, Josef Suchý, Milan Uhde, Oldřich Wenzl, z výtvarníků Vladimír Drápal, Zdeněk Dvořáček, Rudolf Fila, Antonín Juračka, Arna Juračková, Vladimír Komárek, Miloš Koreček, Jánuš Kubíček, Jan Rajlich, Vilém Reichmann, Jaroslav Škarohlíd.

Zvláštní postavení v řadě sborníků měly svazky 10 a 12 – RozdílyVěci. První přinesl překlady básníků bývalé NDR, rovněž pronásledovaných režimem (Erich Arendt, Bernd Jentzsch, Reiner Kirsch, Günter Kunert, Reiner Kunze aj.). Překladům byly věnovány i svazky 3 a 7 – Volné sebrání 1 3 (Ezra Pound, Reiner Maria Rilke, Nelly Sachsová, William Shakespeare, Jules Supervielle aj.).

Sborník vyšel celkem dvanáctkrát; třinácté číslo zůstalo nedokončeno. Zanikl po represivních opatřeních ze strany StB na začátku roku 1975. Ludvík Kundera byl také iniciátorem řady dalších rukopisných a strojopisných „tisků“ (např. básnických cyklů Napříč Fantomázií nebo Rock na vsi – pro Adolfa Kroupu sestavil výtvarník Miloš Koreček). Myšlenky konfrontace výtvarníka a slovesného tvůrce později Ludvík Kundera využil i v příležitostných tiscích Sdružení Q.

 
Periodicita: Nepravidelně. – Ročníky neuváděny, kontinuální číslování, celkem 12 č., rozdílné tituly a datace: 1973 (3 č., 1. PODZIM, poslední podzimní den 1973, 2. ZIMA, poslední zimní den 1973, 3. VOLNÉ SEBRÁNÍ 1, k 31. 12. 1973), 1974 (9 č., 4. JARO, poslední jarní den 1974, 5. VOLNÉ SEBRÁNÍ 2, květen 1974, 6. LÉTO, 21. červen 1974, 7. VOLNÉ SEBRÁNÍ 3, červenec 1974, 8. JEŠTĚ LÉTO, podzim 1974, 9. VOLNÉ SEBRÁNÍ 4, říjen 1974, 10. ROZDÍLY, říjen 1974, 11. NOVÁ ZIMA, poslední a zimní den 1974, 12. VĚCI, k Vánocům 1974).
Technické informace: 30x16 cm (č. 1, 2, 4, 6, 8, 11), 11x7,5 cm (č. 10 a 12), A4 (Volná sebrání); volné listy ve výtvarně pojednaných deskách; 24-33 listů; bez paginace.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Grafické listy, linoryty, kresby, fotografie; přebaly J. Svoboda.
Náklad: 25-35.

LITERATURA

Hyperbibliofilie. 12 bibliofilských akcí Ludvíka Kundery, katalog k výstavě (Blansko 1990); Zlomky L. K., 166 otázek Ludvíku Kunderovi (připr. J. Hoblík), s. 49-50 (1993).
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu