Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 DUHA 

 1987 - (dosud)  
 
 Čtvrtletník, který pro potřebu knihoven, knižního obchodu, nakladatelství a literárních pracovišť vydává a zdarma distribuuje Moravská zemská knihovna (do 1994 Státní vědecká knihovna) v Brně. V čele redakční rady stál po řadu let ředitel vydavatelské instituce Jaromír Kubíček, jehož ve funkci vedoucího redaktora v roce 2009 vystřídala Jana Nejezchlebová. Ve funkci výkonné redaktorky se kromě Stanislavy Bílkové (1987–1990, znovu 1993–2005) vystřídaly Petra Heerenová (1990), Štěpánka Studeníková (1991–1992) a Helena Kabátová (od 2005).
 

Hlavním posláním časopisu, nazvaného podle básnického cyklu Jiřího Mahena, je informovat knihovnickou obec o historii i současnosti moravských ústředních i regionálních knihoven a aktuálních otázkách oboru, především o technických novinkách ve zpracování knižních fondů a v informatice (Marie Huberová, Milan Jakubíček, Hana Karkanová, Jaromír Kubíček, Miloš Kudera, Jana Nejezchlebová, Vladislav Raška, Jaroslav Rechtořík, Petra Šedinová, Jana Ullrichová, Marie Valešová, Jaroslav Vobr aj.). Převážně knihovnické zaměření mají vedle hlavních článků, rubrik Diskuse Z činnosti organizací i drobné informace a glosy nadepisované Bude vás zajímat, že... Duha nicméně od počátku věnuje značnou pozornost také literárnímu a kulturnímu dění na Moravě a díky tomu oslovuje nejen úzkou profesní skupinu pracovníků knihoven, ale i širší veřejnost. S časopisem dlouhodobě spolupracuje řada moravských spisovatelů.

K pravidelným literárním rubrikám patří kromě oddílů Recenze Konference, akce také Kniha, která mě zaujala (vyznání osobností veřejného života) a Rozhovor o knihách (s knihovníky, knihkupci, nakladateli, literáty apod. rozmlouvali Karel Blažek, Jaroslav Blažke, Oldřich Fiala, Monika Kratochvílová, Miloš Kvapil, Jaromír Kubíček, Dagmar Perstická, Jiří Poláček, Ivo Pospíšil, Jiří Sedlák, Josef Souchop, František Šalé, Radovan Zejda aj.). Literární medailonek zaznamenává významná jubilea především moravských autorů (či autorů s moravskými kořeny), rubrika Moravští autoři připravují zveřejňuje ukázky z prací chystaných k vydání (mj. Arnošt Goldflam, Ivan Jelínek, Jiří Kratochvil, Karel Křepelka, Ludvík Kundera, Milan Kundera, Zuzana Renčová-Nováková, Ivo Odehnal, Lenka Procházková, Jan Skácel, Ludvík Štěpán, Pavel Švanda, Bohuslav Trojan, Jindřich Uher, Dušan Uhlíř, Jindřich Zogata). Pravidelný ráz má i rubrika Fejeton, která každoročně přináší po čtyřech původních příspěvcích některého z brněnských spisovatelů (1987 to byl Jiří Křenek, po něm se vystřídali Jindřich Uher, Jiří Jobánek, Ludvík Němec, František Schildberger, Pavel Švanda, Josef Suchý, Hana Pražáková, Jaromír Tomeček, Jiří Kratochvil, Jan Trefulka, Zdeněk Rotrekl, Ludvík Kundera, Jaroslav Novák, Martin Reiner, Ludvík Štěpán, Květa Legátová, Zeno Kaprál, Ludvík Vaculík, Antonín Bajaja, Arnošt Goldflam, Antonín Přidal).

Autory recenzí a literárních statí byli nejčastěji Milan Blahynka, Blahoslav Dokoupil, Bronislava Gabrielová, Jiří Hek (vl. jménem Hájek), Jaromír Kubíček, Tomáš Kubíček, Viktor Kudělka, Bohumil Marčák, Dagmar Perstická, Pavel Pešta, Jiří Poláček, Lea Přerostová, Jiří Rambousek, Vladislav Raška, Jiří Sedlák, Naděžda Sieglová, Jan Skutil, Ondřej Sládek, Ladislav Soldán, Richard Svoboda, Jiří Trávníček, Marie Uhlířová, Štěpán Vlašín, Drahomíra Vlašínová, Libor Vodička, Vít Závodský, Radovan Zejda, Miroslav Zelinský aj. Některá čísla přinesla tematické bloky věnované např. dějinám literatury na Moravě (č. 3-4/1987, 4/1999), osobnostem jihomoravského knihovnictví (1/1990), české literatuře v exilu a samizdatu (2/1990), Lidovým novinám (4/1993), dětské literatuře (2/1996), kulturním periodikům na Moravě (4/1996), Leoši Janáčkovi a hudebnímu životu v kraji (2/2004) či Jiřímu Mahenovi (4/2007).

 
Periodicita: Čtvrtletník. – I-XXII (po 4 č., 1987–2008).
Podtituly: Informace o knihách a knihovnách z Jihomoravského kraje (1987-90), Informace o knihách a knihovnách z Moravy (od 1991).
Členové redakční rady: (Redakční rada působila do 1998): S. Bílková (1987–90, 1993-98), J. Hájek (1992–98), P. Heerenová (1990), M. Hradil (1987–88), M. Huberová (1987–98), K. Kovařík (1987–89), J. Křenek (1987–88), M. Kučera (1987), J. Kubíček (od 1987), R. Lukavský (1990), V. Milota (1990), J. Nejezchlebová (1998), I. Odehnal (1987–90), J. Poláček (1990–91, 1996–98), O. Sirovátka (1990), Š. Studeníková (1991–92), B. Vlachová (1990), Š. Vlašín (1987–89).
Technické informace:

24x17 cm, 24-44 str., paginace přetržitá, obsahy ročníků.

Grafická úprava a výtvarný doprovod: Na obálce kreslený humor (Vladimír Renčín); kresby a karikatury, ilustrační fotografie, fotografie knižních obálek a autorů; obálka a grafická úprava Jan Rajlich.
Náklad: 500-800 (1996-2008).

LITERATURA

A. Mikulášek: Rozklenula se Duha, Rt 12. 5. 1987; hol: Duha nad Brnem, Tvorba 1987, č. 33, příl. Kmen; L. Vacina - (RS): Dvakrát o časopisu Duha, Čtenář 1987, č. 11; J. Křenek: Duha zvaná kabrňácká, Kmen 1988, č. 15; (art): Duha nad knihovnami, Rt 14. 1. 1993; P. Švyhnos: Neopakovatelné noviny, LD (Brno) 12. 1. 1994; (mej) (= M. Jeřábek): Nová Duha, BV 13. 1. 1994 (o č. 4/1993); (jur): Nejen nad knihovníky, Rt 12. 6. 1995; (art): První letošní Duha se klene nad Moravou, Rt 15. 4. 1998; jp (=J. Poláček): Duha č. 2/2003, LidN 10. 9. 2003.
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 31. 8. 2009 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 8. 2009 (mlp)
zpět na hlavní stranu