Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 INICIÁLY  

 1990 - 1994 
 
 Vydávání časopisu pro mladé autory připravoval na konci 80. let Svaz českých spisovatelů, jednání však byla doprovázena ideologicky zdůvodňovanými odklady. Měsíčník mladé literatury tak mohl začít vycházet až od ledna 1990 (redakce ovšem fungovala od září 1989 a první číslo vznikalo již od léta toho roku). Od dvojčísla 8-9/1990 se v podtitulu objevuje určení Sešity nezavedené literatury. Měsíční periodicita nebyla dodržena, takže redakce přistoupila ke kontinuálnímu číslování sešitů a seskupování materiálu do dvojčísel. Původním vydavatelem byl Československý spisovatel, od č. 8/9 (srpen-září 1990) nakladatelství a vydavatelství Scéna, od č. 27 nakladatelství Mladá fronta, od č. 31 Nadace literárního časopisu Iniciály, ke které se od č. 33 přidává Sdružení na podporu vydávání časopisů. Na místě šéfredaktora se vystřídali Vladimír Křivánek (1990, č. 1-7), Petr A. Bílek (1990-91, 8/9-21/22), Naděžda Macurová (1991-93, 23/24-32), Ewald Murrer (1993-94, 33-37), Karel Rada (1994, 38). V redakci dále mj. pracovali Radek Bajgar, Anna Kovaříková, Jakub Rosen, Blanka Wernischová, externě krátce spolupracoval Pavel Janáček.
 

Polistopadový vývoj vedl nejen ke změně podtitulu a obměnám redakce, ale přinesl brzy také podstatný obrat v koncepci. Původní zaměření generační (v relativně širokém věkovém rozpětí mezi 20-40 lety) vystřídala tematická čísla zpracovávající beletristicky i v literárněvědné a filozofické reflexi témata jako underground (č. 8/9), postmoderna (10/11), křesťanství (12), sex a erotika (13), sny, utopie, mýty (16), jinakost (17/18), židovský fenomén (19/20), smrt a nesmrtelnost (21/22), apokalypsa (23/24), feminismus (25), experiment (26), parodie, hříčky a mystifikace (30), úzkost (32), autorská identita (36), archetypy (38) apod. Mladí autoři měli přednost především při publikování beletrie. Objevovali se zde autoři, kteří měli již své debuty za sebou (Svatava Antošová, Alexandra Berková, Sylva Fischerová, Miroslav Huptych, Lubor Kasal aj.); velký prostor byl věnován prozaikům a básníkům, jejichž práce byly předtím šířeny samizdatem (Zuzana Brabcová, Zbyněk Fišer, Bohdan Chlíbec, Pavel Kolmačka, Vít Kremlička, Jiří H. Krchovský, E. Murrer, Roman Szpuk, Jáchym Topol aj.) a kteří využívali publikačních možností v zahraničí (Václav Jamek) nebo se o publikaci svých zralých prací do roku 1989 nepokoušeli (Daniela Hodrová). Evidentní je nástup nejmladší generace představované především univerzálním talentem Jaromíra F. Typlta (uplatnil se ve všech žánrech, polemický ohlas vyvolal jeho „vratifest“ Rozžhavená kra – č. 31-32) a dále jmény jako Martin Langer, Václav Kahuda nebo Marek Toman. Velmi silně se v několika kritických rubrikách (Recenze, Dvojrecenze, Telegrafické recenze) přihlásila o slovo nastupující generace literárních kritiků (Petr A. Bílek, Alena Blažejovská, P. Janáček, Alice Jedličková, Pavel Kosatík, Luboš Merhaut, Martin Pilař, Jiří Studený, Jiří Trávníček aj.).

K pravidelným rubrikám patřila především Nesoustavná poetika, kde se v různých žánrech (anketa, rozhovor s představitelem oboru, studie) prezentovaly aktuální nebo tématem čísla dané problémy literární vědy (versologie, teorie dekonstrukce, problém písňových textů, překlad aj.). Opět nejčastěji v rozhovorech se redakce vracela k významným literárním časopisům poválečného období (Květen, Tvář, Sešity pro mladou literaturu; ze samizdatu Vokno), prostor dostaly také programy a manifesty mladých autorských seskupení. V překladech se nejvýrazněji uplatnily texty z frankofonní oblasti; v č. 34 vyšel blok ukázek z tvorby německých autorů pocházejících z českých zemí. O výtvarný doprovod zajišťovaný převážně mladší generací (zpočátku hlavně zokruhu Tvrdohlavých) se starali Michael Třeštík, později Robert Huja.

 
Periodicita: Proponováno jako měsíčník, vycházelo však nepravidelně. – I (12 č., dvojčísla 5/6, 8/9, 10/11, 1990), II (12 č., většinou dvojčísla, 1991, 13-23/24, č. 13 má jiné označení příslušnosti k ročníku na obálce a jiné v tiráži), III (6 č., 1992, 25-30), IV (6 č., 1993, 31-36), V (2 č., 1994, 37-38).
Podtituly: Měsíčník mladé literatury (č. 1-7), Sešity nezavedené literatury (od č. 8-9/1990).
Členové redakční rady: Redakční rada (od č. 5/6 redakční kruh, od č. 23/24 kruh externích spolupracovníků, v č. 38 redakční kruh): P. A. Bílek (1990, předseda 1991-94), I. Brezina (1991-94), A. Housková (1990-94), M. Huptych (1990), J. Chuchma (1990-92), B. Chvojková (1994), P. Janáček (1990-94), P. Janoušek (1990), A. Jedličková (1990-92), V. Ježek (1990-91), L. Kasal (1990), J. Kašpar (1990), M. Kovářík (1990-94), V. Křivánek (1990), M. Langer (1993-94), N. Macurová (1994), L. Marks (1991-94), E. Murrer (1990-91, 1994), J. M. Navrátil (1992-94, předseda 1994), L. Němec (1990), V. Novotný (1990-92), M. Pávek (1990), M. Pilař (1990-91, 1992-94), V. Provazník (1990-92), K. Rada (1993), P. Rajchman (1994), J. Rosen (1991, 1994), J. Salaquardová (1990), M. Toman (1990-91), L. Tomin (1993-94), J. Trávníček (1990-94), M. Třeštík (1990), J. F. Typlt (1990-93), M. Viewegh (1993-94), P. Zdražil (1993-94), J. Žáček (1990).
Technické informace: 19,5x19,5 cm; 36-48 str. (1990, dvojčísla 72 str.), 48 str. (1991, dvojčísla 72 str.), 72-80 str. (1992-93), 84-88 str. (1994); paginace přetržitá; obsahy ročníků 1990-91 v č. 23/24, 1992 v č. 31, 1993 v č. 36.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Kresby a reprodukce výtvarných děl (O. Coufal, S. Diviš, B. Doležal, P. Hrubeš, M. Huptych, M. Lauschmann, P. Nikl, M. Poš, K. Prášek, J. Souček, J. Vokurka, J. Volf, A. Wolf, M. Žalský aj.); grafická úprava Z. Papeš (č. 1-4), M. Žáček (od č. 5/6), obálka P. Hrach.

LITERATURA

M. Pilař: Iniciály? Ano! (rozhovor, připr. K. Vůjtek), KultM 1989, č. 11; V. Křivánek: Seznamte se (aspoň trochu): Iniciály (rozhovor, připr. J. Chuchma), MS 1989, č. 49 + To magické slovo dialog (rozhovor, připr. J. Rulf), ZN 18. 11. 1989; Jak se rodily Iniciály, Kmen 1989, č. 50; P. A. Bílek: Natřít si rukopis na růžovo... (rozhovor, připr. O. Linhart), OD 21. 6. 1991, příl. Fórum; P. A. Bílek: Soudruzi už zase táhnou, OD 29. 6. 1991, příl. Fórum (polemika s Haló novinami); R. Szpuk: Dopis M. C. Putnovi o Skupině XXVI, Souvislosti 1991, č. 3; P. A. Bílek: Nehýbat jenom skleníkem Čech (rozhovor, připr. /ov/), Práce 16. 7. 1991; (miš) (= M. Šefl): Nové Iniciály, Práce 21. 1. 1992; Dotýkanie sa Iniciál alebo Čo to o návšteve, Dotyky (Bratislava) 1992, č. 2 (beseda s redaktory Iniciál); V. Novotný: Literárium, MfD 2. 3. 1992; (pal) (= P. Janáček): Potvrzení, LidN 23. 7. 1992, příl. Národní 9, č. 30; MCP (= M. C. Putna): Mezi námi sexisty a feministy, Souvislosti 1992, č. 4 (o č. 25); I. Sánchezová: Od konkurence, Tvar 1993, č. 3; Z. K. Slabý: Co se v mládí naučíš... můžeš taky zapomenout, ZM 1993, č. 1; P. Šrut: Iniciály už skoro zavedené + (pal) (= P. Janáček): Intuice Iniciál, LidN 18. 3. 1993, příl. Národní 9, č. 11; F. Jeřábek: Sešity mladých autorů (rozhovor s E. Murrerem), LD 3. 6. 1993; D. Vojtěch: Témata Iniciál, LitN 1993, č. 23 (o roč. I-III); P. Šrut: Spor duše a těla, LidN 15. 7. 1993, příl. Národní 9, č. 28; Cesta Iniciál, Iniciály 1993, č. 33; J. Peňás: Připomenuté obzory v Iniciálách, LD 1. 9. 1993; J. Šedinová: O poznávání hebrejské literatury, Roš chodeš 1994, č. 3 (o č. 19/20); V. Novotný: Končí literární časopisy, Práce 26. 1. 1995 + Mozaika osmatřiceti hřebíků do (zbytečné a předčasné) rakve Iniciál, Tvar 1995, č. 2; Anketa o jednom časopisu (odpověděli V. Křivánek, P. A. Bílek, N. Macurová, E. Murrer, K. Rada) Tvar 2001, č. 20, s. 8-9; M. Jareš: Iniciály 39/40 - případ nevydaného čísla. Tvar 2001, č. 20, s. 8.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu