Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Sylva  FISCHEROVÁ

* 5. 11. 1963, Praha 
 
 
Básnířka, prozaička, klasická filoložka
 Otec Josef Ludvík Fischer (1894–1973), filozof a sociolog, první rektor obnovené Univerzity Palackého v Olomouci. Její nevlastní sestrou je spisovatelka Viola Fischerová. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně (1982) studovala francouzštinu na jazykové škole v Brně (státní zkouška 1983) a 1983–1985 filozofii na FF UK v Praze a fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Roku 1985 začala na FF UK studovat klasickou filologii. Absolvovala 1991 prací Problém jednoty areté u Platona. Od roku 1983 žije v Praze. Pracuje jako odborná asistentka Ústavu řeckých a latinských studií na FF UK Praha.
 Debutovala 1985 v almanaších mladé poezie Zvláštní znamení Klíčení . Literární, publicistické a odborné texty publikovala v Kmeni, Tvaru, Literárních novinách, Lidových novinách, Mladé frontě dnes, Hostu, Reflexích, Souvislostech, Revolver Revue, Listech, Filosofickém časopise, Rukopise aj.
 V textech Sylvy Fischerové se představil dynamický, emancipovaný dívčí subjekt, jejž charakterizuje robustní, často složitě budovaná obraznost. Tématem prvních veršů a také části prvotiny Chvění závodních koní je svár mužského a ženského životního principu. Autorka reflektuje i trýznivý konflikt mezi touhou po svobodě, ohraničené jen vlastními představami, a touhou žít v milostném vztahu, který je sice krásný a naplňující, ale i omezující. Tento konflikt chápe jako základní situaci člověka, jenž nemůže existovat mimo souřadnice spolužití. Motivy rozchodu se světem rodičů, touha po samostatně uspořádaném životě tvoří významové pozadí také ve sbírce Velká zrcadla, která přináší definitivní rozloučení s relativně idylickým světem mladistvých lásek. Část textů je zde věnována rovněž básnickému zachycení cestovatelských zážitků, hlavně z bývalého Sovětského svazu. Ve sbírce V podsvětním městě je lyrický subjekt meditativnější a zároveň skeptičtější při komentování rolí, které člověk během svého života přijímá. Autorčina klasická erudice se intenzivněji projevuje v symbolisticky stylizovaných reflexích existenciálních souřadnic lidského přebývání ve městě. Filozofující typ lyriky rozvíjí rovněž ve sbírkách Šance a Krvavý koleno, kde reflektuje stav evropské, resp. křesťanské kultury a pozornost obrací k hledání duchovních hodnot. Nostalgicky se ohlíží po dobách, kdy byla transcendentní dimenze přirozenou součástí všední reality a kdy jazyk umožňoval pojmenovávat a poznávat zdánlivě nepoznatelné. Reflexivnost posilovaná latentní dialogičností a bohaté odkazování k dějinám kultury a umění ještě posilují ve sbírce Anděl na okně.
Autorčiným prozaickým debutem je soubor autobiografických povídek Zázrak, v nichž líčí peripetie dospívání na sklonku éry komunistické totality v osmdesátých letech. V próze pro děti Júla a Hmýza aneb Cesta do Juliiny země akcentovala imaginaci a jazykovou hru a vyšla tak vstřích vnímání dětského čtenáře.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Chvění závodních koní (BB 1986); Velká zrcadla (BB 1990); V podsvětním městě (BB 1994); Šance (BB 1999); Krvavý koleno (BB 2005); Zázrak (PP 2005); Júla a Hmýza aneb Cesta do Juliiny země (P pro děti, 2006); Anděl na okně (BB 2007).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Klíčení (1985); Zvláštní znamení (1985); Narozeni v 60. letech (1989); Child of Europe (Londýn 1990); Interference (Cheltenham 1992); Přetržená nit (1996); Město velebené veršem (1998); Pegasovo poučení. Antologie české poezie 1945–2000 (2002); Iz veka v vek (Moskva 2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).
Uspořádala a vydala: Původ poezie (2006, s J. Starým, též přispěla); J. L. Fischer: Výbor z díla (2007, s J. Šulcem).

LITERATURA

Studie a články: P. A. Bílek in „Generace“ osamělých běžců (1991); V. Cetkovská: Solitér Sylva Fischerová, in Z paměti literární Olomouce 2 (2006, ed. B. Kovář).
Recenze: Chvění závodních koní: V. Macura, ZN 31. 3. 1987; Z. Kožmín + J. Soukupová + J. Trávníček, BV 15. 7. 1987; R. Svoboda, Rt 27. 7. 1987 * Velká zrcadla: J. Rulf, LidN 27. 2. 1991; P. A. Bílek, NK 1991, č. 8; A. Blažejovská, Tvar 1991, č. 16 * V podsvětním městě: J. Rulf, LidN 7. 1. 1995 * Šance: P. A. Bílek: Host 2000, č. 6, příl. Recenzní příloha; M. Exner, Aluze 2001, č. 1 * Zázrak: J. Chuchma, MFD 27. 5. 2005; O. Horák, LidN 31. 5. 2005; M. Jungmann, Tvar 2005, č. 17; J. Suk, Potrál české literatury * Krvaný koleno: M. Exner, Tvar 2006, č. 6; R. Szpuk, A2 2006, č. 8; P. Hruška, Host 2006, č. 4 * Júla a Hmýza aneb Cesta do Juliiny země: R. Malý, Tvar 2007, č. 13 * Anděl na okně: I. Fic, Tvar 2008, č. 11; J. Štolba, A2 2008, č. 24.
Rozhovory: P. Nový, MFD 29. 8. 1991; J. Rulf, Reflex 1994, č. 39; V. Budín, NK 1994, č. 40; R. Mikšíková – M. Stöhr, Host 2000, č. 4.
Autor hesla: Miroslav Zelinský (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu