Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Lubor KASAL

* 24. 1. 1958, Praha  
 
 
Básník, překladatel
 Narodil se v rodině stavebního inženýra. Po maturitě na gymnáziu (1977) studoval dva semestry na Stavební fakultě ČVUT a rok působil jako učitel na ZŠ v Praze. Od roku 1979 studoval češtinu a občanskou nauku na Pedagogické fakultě UK; absolvoval doku 1984 diplomovou prací Tvorba Václava Hraběte v kontextu poezie 60. a 70. let. Po roční vojenské službě pracoval v letech 1985–1986 jako jazykový redaktor v redakci chemické literatury Státního nakladatelství technické literatury, v letech 1986–1990 byl zaměstnán ve Státním pedagogickém nakladatelství, zprvu v oddělení jazykových úprav a korektur, později v redakci českého jazyka a literatury. V září 1990 se stal redaktorem literárního časopisu Tvar, od roku 1992 zastával funkci zástupce šéfredaktora a v letech 1993–2000 byl jeho šéfredaktorem. V letech 2001–2002 se podílel na vedení dřevozpracující firmy v Jindřichově Hradci, poté (2003–2004) byl zaměstnancem pražské literární a divadelní agentury Aura-pont, od roku 2004 do roku 2006 provozoval vlastní nakladatelství Lubor Kasal. V letech 2003–2005 byl redaktorem internetového časopisu Postmoderní revue, který vydával společně s Boženou Správcovou. V letech 2005–2012 byl opět šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Od roku 2013 pracuje v dřevozpracující firmě v Jindřichově Hradci.
 Od roku 1990 publikuje básně a publicistiku kromě Tvaru také v Iniciálách, Literárních novinách, Hostu, Aluzi a Právu. Verši se v letech 1979–1991 pravidelně zúčastňoval klubového recitačního pořadu nezavedené tvorby Zelené peří, uváděného Miroslavem Kováříkem v pražském Rubínu. V rukopise zůstává sbírka básní z osmdesátých let Bývaliště, kterou připravil k vydání v nakladatelství Práce, ale po jeho zániku se rozhodl ji nepublikovat. – Jako příloha časopisu Aluze (2004, č. 1) vyšlo CD s autorským čtením sbírky Bláznův dům. – Dlouhodobější spolupráce s hudební skupinou Budoár staré dámy vyvrcholila Kasalovými texty na albu Kostřičky (2020). – U kratších publicistických příspěvků otiskovaných v Tvaru používal šifer uoaa a lbx.
 Knižně se Kasal představil v druhé polovině osmdesátých let dvěma soubory veršů v almanaších nezavedených autorů (Klíčení, Zelené peří). Básnické svébytnosti dosáhl ve sbírkách z přelomu osmdesátých a devadesátých let DosudbyVezdejšina, kde sloučil jazykově invenční morfologickou poetiku (zvukosledy, homonymie, zřetězování kalambúrů, básnické etymologie, neologismy) s polohou rozhořčeně diagnostické výpovědi o životě v předlistopadové i polistopadové éře. Kasalova rozhněvaná, převážně litanicky instrumentovaná poezie se vyznačuje obsažnou významovou zauzleností, věcností až vulgaritou při pojmenování skutečnosti, ale i vystupňovaným tvárným úsilím a bohatou kultivovanou metaforikou. Ve své tvárné a významové zvrstvenosti sdílí máchovská romantická východiska i hlediska lyriky novodobé (Fantišek Halas, Vladimír Holan, Ivan Diviš), a současné (Jiří Staněk). Je mu vlastní neúprosnost pohledu do sféry intimní stejně jako obžalobný patos společenský, místy i politický. Od poloviny devadesátých let se Kasal výrazně přiklání k poetice postmoderního textu, která se v jeho případě projevuje především bohatou aluzivností a travestiemi kanonických literárních textů (Hlodavci hladovci, Jám). Od konce devadesátých let se v Kasalově tvorbě stupňuje temné, nihilistické ladění, které ústí v apokalyptické vize a příkré odsudky konzumní společnosti (Hladolet, Bláznův dům), sporadicky doplňované o odkazy k aktuální politické situaci a směřující k evokaci definitivního rozpadu metafyzického úběžníku lidské existence (Orangutan v továrně). Samostatnou rovinu těchto textů tvoří jejich mytologizující a esoterické konotace, stejně jako prohlubující se propojení s historickou poetikou sociální (překlad poémy Dvanáct Alexandra Bloka s vlastní stejnojmennou poctou autorovi).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Dosudby (BB 1989); Vezdejšina (BB 1993); Hlodavci hladovci (BB 1995); Jám (B 1997); Hladolet (B 2000); Bláznův dům (BB 2004); Orangutan v továrně (BB 2008); Dvanáct. Pocta Alexandru Blokovi (2011).
Příspěvky ve sbornících: Klíčení (1985); Zelené peří (1987); Kroky ze tmy (1996); Cesty šírání (1996); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie II (1986–2006) (2007).
Překlad: Ivo Frbežar: Kamenuj kamenné… (1997, též ed.); Alexandr Blok: Dvanáct (2016).

LITERATURA

Studie a články: M. Exner: Krysař postmoderny, Host 1997, č. 8; J. J. K. Nebeský: Negativní poezie a Lubor Kasal, Host 1998, č. 7; J. Kyncl: Lubor Kasal – Jám, Host 1999, č. 3; I. Málková: Kasalův Jám, in Česká literatura na konci tisíciletí II (ed. D. Vojtěch, 2001); M. Punčochář: Poezie Lubora Kasala, in Cesta tam a zase zpátky v české literatuře (eds. S. Fedrová, J. Havlík, A. Jedličková, 2003); R. Fridrich: Kontemplace, cvokhaus a dualita aneb Dům v současné české poezii, Dokořán 2007, č. 41; P. Hruška in V souřadnicích volnosti (2008); J. Chrobák: Násilí na čtenáři a násilí na jazyce. Nad vybranými díly Bohumila Hrabala a Lubora Kasala, in Moje oči musely vidět… Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře (ed. J. Urbanec, 2009).
Recenze: Dosudby: V. Heger, RP 27. 9. 1989; D. Sedlická, Kmen 1989, č. 42; P. A. Bílek, ZN 3. 11. 1989; M. Zelinský, Brněnský večerník 14. 11. 1989; S. Urbanová, Kulturní měsíčník 1990, č. 2; J. Trávníček, Kam… 1990, č. 2; A. Blažejovská, Iniciály 1990, č. 3 * Vezdejšina: pAb (= P. A. Bílek), NK 1993, č. 30; J. Rulf, LidN 26. 8. 1993, příloha Národní 9; J. Trávníček, Tvar 1993, č. 39–40 * Hlodavci hladovci: J. Vanča, Denní Telegraf 22. 2. 1996; J. Trávníček, LidN 24. 2. 1996, příl. Nedělní LN – Národní 9, č. 8; V. Novotný, NK 1996, č. 4; J. Rulf, Tvar 1996, č. 8; P. Kotrla, Scriptum 1996, č. 19; Pavel Hruška, Alternativa nova 1996/1997, č. 6 * Jám: L. Sedláková, NK 1997, č. 22; V. Novotný, Týdenník Rozhlas 1997, č. 37; P. Řezníček, Denní Telegraf 16. 10. 1997; M. Balaštík, Tvar 1997, č. 13; P. Kotrla, Aluze 1998, č. 1 * Hladolet: Š. Švec, Dobrá adresa 2000, č. 10 (zde); J. Štolba, Host 2000, č. 9; R. Kopáč, MFD 12. 9. 2000; V. Novotný, Týdeník Rozhlas 2000, č. 40; J. Trávníček, Tvar 2001, č. 5; O. Macura, Tvar 2001, č. 5 * Bláznův dům: J. Chrobák, Tvar 2004, č. 19; V. Novotný, Tvar 2004, č. 19; O. Stehlíková, LidN 9. 11. 2004; K. Piorecký, Host 2005, č. 5; P. Kotrla, Texty 2005, č. 36 * Orangutan v továrně: M. Radová, Protimluv 2008, č. 4; M. Habaj, OS - Občianska spoločnosť 2008, č. 2; K. Piorecký, Host 2008, č. 8; J. Chrobák, Tvar 2008, č. 18; S. Martínková-Racková, A2 2008, č. 40; P. Štengl, Psí víno 2008, č. 45; M. Kovářík, Týdeník Rozhlas 2008, č. 33; V. Novotný, Portál české literatury (zde) * Dvanáct: P. Štengl, Psí víno 2011, č. 56; J. Vaníček, Deník Referendum 30. 3. 2011 (zde); O. Horák, HN 18. 3. 2011; M. Exner, Tvar 2011, č. 12; M. Baladránová, Opičí revue 11. 9. 2011 (zde).
Rozhovory: V. Sůva, NK 1989, č. 40; J. Chuchma, MS 1990, č. 4; V. Šibrava, NK 1993, č. 32; P. Kosatík, MFD 27. 4. 1993; J. Peňás, LD 16. 8. 1993; V. Šibrava, NK 1993, č. 32; R. Štefaňáková, Plzeňský deník 27. 9. 1994; Z. Palátová, Proglas 1997, č. 10, Literární příloha č. 4; M. Balaštík, Host 1998, č. 5 (rozhovor též s B. Správcovou); jar (= M. Jareš) a hrk (= O. Horák), Tvar 2000, č. 21; M. Balaštík, Host 2008, č. 9; E. Choroba, Wagon 2010, č. 2; V. Reisinger, iLiteratura 18. 5. 2011 (zde); M. Škrabal a M. Jareš, Tvar 2015, č. 12.

Autor hesla: Bohumil Svozil (1995); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 9. 8. 2021 (jar)
 
zpět na hlavní stranu