Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Michael TŘEŠTÍK

* 18. 9. 1947, Praha 
 
 
Prozaik a vydavatel
 Narodil se v rodině Vladimíra Třeštíka (1894–1982), klavírního virtuosa, skladatele, hudebního kritika a v poválečném období šéfredaktora časopisu Slovanský přehled; matka Libuše Třeštíková (1905–2001), středoškolská profesorka češtiny, francouzštiny a němčiny, se přátelsky stýkala s básníky Karlem Tomanem, Františkem Halasem, Jaroslavem Seifertem aj. Jeho manželka Helena Třeštíková (* 1949, roz. Böhmová) je režisérkou dokumentárních filmů. – Již za středoškolských studií na SVVŠ se Třeštík začal hlouběji zajímat o literaturu a psát verše; 1964 byl jedním ze zakladatelů libeňského Divadla poezie a studentského literárního časopisu Divoké víno (s Emilem Michálkem a Ludvíkem Hessem byl krátce jeho prvním redaktorem). Po maturitě (1965) studoval architekturu na Stavební fakultě ČVUT (1971, Ing. arch.), poté pracoval v Pražském projektovém ústavu (do r. 1979). V letech 1973–75 absolvoval postgraduální studium stavební fyziky na ČVUT. V souvislosti s prohlubujícím se zájmem o výtvarné umění začal od roku 1975 sbírat grafiku i moderní českou malbu a postupně vybudoval rozsáhlou sbírku. V roce 1979 přijal místo experta pro urbanistickou akustiku na ministerstvu výstavby a techniky. Roku 1989 byl ve svobodném povolání jako publicista a výtvarný kritik, externě spolupracoval s týdeníkem Tvorba. V letech 1989–92 člen rady nově vzniklé Obce spisovatelů. V lednu 1990 byl zvolen šéfredaktorem literárního týdeníku Kmen, který spolu s Pavlem Janouškem vzápětí přejmenoval a přeměnil na týdeník Tvar. V letech 1991–92 byl současně ředitelem nakladatelství a vydavatelství Scéna, vydávajícího časopisy Scéna, Iniciály, Tvar, A–Almanach autorů a volnou ediční řadu knih. Po zániku Scény (1992) převzal Tvar jako soukromá firma a vydával jej až do svého odchodu z funkce šéfredaktora (duben 1993). Koncem roku 1990 inicioval vznik publikační řady Kdo je kdo. Pro vydávání obdobných encyklopedických publikací spoluzaložil i stejnojmenné nakladatelství a roku 1992 nakladatelství Modrý jezdec, do kterého pak své nakladatelské aktivity přenesl. V roce 1994 stál se svou manželkou Helenou Třeštíkovou u zrodu nadace pro podporu filmové dokumentaristiky Člověk a čas a byl spoluautorem základního projektu této nadace Přelom tisíciletí. Od roku 1994 se věnuje též produkci dokumentárních filmů (podílel se na produkci několika dokumentů Heleny Třeštíkové – Sladké století, 1997; Řekni něco o sobě – Zrání zla, 1997; Rozkoš bez rizika, 2001; Forte a piana, 2001; Bára B. (live), 2001; V pasti – Katka, 2001; Být Romkou, 2001); jako dramaturg spolupracoval kromě výše zmíněných také na celovečerních filmech Marcela (2007) a René (2008). V letech 1995–97 byl ředitelem nakladatelství Arch akciové společnosti ABF, od konce roku 1997 ředitelem Agentury Kdo je kdo, vydávající i stejnojmenný časopis. V roce 2005 založil internetový i kamenný obchod se starožitnostmi, jejichž sběratelství je jeho celoživotní zálibou.
 Publikuje od roku 1964. Zprvu verši, později různorodými fejetony, cestopisnými reportážemi a zejména výtvarnými kritikami a eseji postupně přispíval do Divokého vína, Prahy, Mladého světa, Tvorby, Literárního měsíčníku, IniciálTvaru. 1995 vznikl na základě jeho námětu a scénáře a v jeho dramaturgii filmový esej Pokus o jedno výročí (r. Helena Třeštíková); sám natočil autorský dokumentární film Hlava a pata Prahy (2000).
 Třeštík je autorem jediné knižní publikace, jeví se však jako mnohostrannější tvůrčí typ. Již v polovině 60. let psal a časopisecky publikoval verše, výtvarné referáty a kritiky, v 70. letech vyzkoušel tematicky různorodou publicistiku, zejména sloupky a fejetony, a později i cestopisnou reportáž. Uprostřed druhé poloviny 80. let překvapil rozsáhlým románem Zdi tvé, který čerpá z prostředí blízkého jeho profesi architekta a z dlouhodobého zájmu o výtvarné umění i o problematiku tělesně postižených. Tato tradičně rozvržená románová skladba mísí individuální osudy se širším společenským záběrem, psychologický ponor s polohou kresebně vylíčených výjevů ze života, realistickou střízlivost s motivickou a situační atraktivností a melodramatem, objektivitu podání s etickou apelativností. Významovou osu příběhu tří ústředních postav, opírající se i o časté citace existenciálně laděných veršů Vladimíra Holana, zde utváří motiv „zdí“ člověka, překážek, které zvenčí či zevnitř determinují jeho aktivitu i cestu k druhým. – Knižní přepis souboru časosběrných dokumentů Manželské etudy zachycuje životní peripetie šesti manželských párů v průběhu více než dvaceti let (natáčení probíhalo ve dvou cyklech, 1981–1986 a 1999–2005).

BIBLIOGRAFIE

Próza: Zdi tvé (R 1988); Manželské etudy (příběhy podle dokumentárního TV seriálu, 2006, s H. Třeštíkovou).
Ostatní práce: Sochy v Praze 1980–2000 (s Jolanou Stádníkovou, 2000); Muzea a galerie v Praze (2000); Kostelecká keramika (výtv. monografie, 2008, s J. Svatošem).
Uspořádal a vydal: Kdo je kdo 91/92. Česká republika. Federální orgány ČSFR (1991, s P. Kosatíkem a M. Petanou; 2. vyd. s tit. Kdo je kdo v České republice 94/95, 1994, s O. Machatou a M. Němcem; 3. vyd. s tit. Kdo je kdo v České republice. Přelom století, 1998; 4. vyd. s tit. Kdo je kdo: osobnosti české současnosti, 2002; 5. vyd. s týmž titulem 2005); Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993 (1993, s O. Machatou; 2. vyd. s tit. Kdo je kdo. Architektura, urbanismus, interiéry, design, 2000; 3. vyd. Kdo je kdo. Architektura, 2003); Kdo je kdo v polygrafii a příbuzných oborech v České republice 1994 (1994, s O. Machatou); Kdo je kdo – realitní kanceláře. Česká republika. Slovenská republika. 1995 (1995, s O. Machatou); Kdo je kdo v české stomatologii (1999); Kdo je kdo ve stavebnictví (2000); Astrologie: kdo je kdo (2001).

LITERATURA

Studie a články: P. Kosatík: doslov, in Zdi tvé (1990); F. Všetička: Prostor Michala Třeštíka. Romboid 1996, č. 2.
Recenze: Zdi tvé: M. Pohorský, Tvorba 1988, č. 44; P. Janoušek, LM 1989, č. 3; J. Lukeš, SvSl 23. 3. 1989; M. Jungmann, LitN 1990, č. 11, též in V obklíčení příběhů (1997) * Manželské etudy: A. Halada, Reflex 2006, č. 48.
Rozhovor: J. Foll, Xantypa 2002, červenec/srpen.
Autor hesla: Bohumil Svozil (1998)
Aktualizace hesla: 1. 12. 2008 (ap)
 
zpět na hlavní stranu