Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Blahoslav DOKOUPIL

* 25. 12. 1952, Boskovice  
† 14. 6. 2008, Vanovice 
 
Literární historik a lexikograf
 Středoškolské vzdělání s maturitou získal v letech 1968–1971 na SVVŠ v Boskovicích; češtinu a angličtinu vystudoval na FF UJEP v Brně (1971–1976). Po vojenské službě nastoupil roku 1977 k studijnímu pobytu v brněnské pobočce Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Zde působil (v letech 1990–1992 jako její vedoucí) až do roku 2006, kdy odešel do invalidního důchodu. Titul PhDr. získal roku 1979 na základě práce K typologii historického románu, hodnost CSc. roku 1985 na základě práce Český historický román 1945–1965. V letech 1999–2003 působil jako externí pedagog na FF MU v Brně.
 Přispíval do Brněnského večerníku, České literatury, Kmene, Rovnosti, Tvaru, Tvorby, Nových knih, Duhy aj., je autorem mnoha doslovů ke knihám historické beletrie. Používal šifry bd, dok.
 Ve své literárněhistorické a kritické činnosti se Dokoupil orientoval na českou poválečnou literaturu, zvláště na systémovou klasifikaci a zmapování vývoje historického románu. V knižní prvotině Český historický román 1945–1965 chronologicky sleduje na bohatém faktografickém materiálu vymezeného období (s návraty až k roku 1918) tvorbu předních i okrajových autorů; klade přitom důraz na specifičnost žánru, slučuje teoreticko-klasifikační východiska s ideovou a tematickou interpretací konkrétních děl. V publikaci Čas člověka, čas dějin, analyzující vývoj historického žánru do roku 1986, převažuje literárněkritický přístup. V devadesátých letech se Dokoupil soustředil na literárněhistorickou lexikografii: byl vedoucím redaktorem a hlavním autorem Slovníku českého románu 1945–1991, jeho následujícího, doplněného a rozšířeného vydání pod názvem Slovník české prózy 1945–1994, a zejména Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000. Rozsáhlá studie Česká historická próza 20. století, která sumarizuje výsledky Dokoupilova celoživotního bádání bez limitujícího vlivu komunistické ideologie, zůstává v rukopisu, podobně jako fragmenty různých dalších lexikografických a encyklopedických projektů.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Český historický román 1945–1965 (studie, 1987); Čas člověka, čas dějin. Poznámky k vývoji české historické prózy 1966–1986 (studie, 1988); Česká historická próza po roce 1945 (učební text, 1994).
Účast v týmových pracích: Slovník české literatury 1970–1981 (1985); Čeští spisovatelé 20. století (1985); Lexikon české literatury 2 (1993), 3 (2000), 4 (2008); Slovník českého románu 1945–1991 (1992, i redig. s M. Zelinským); Slovník české prózy 1945–1994 (1994, i redig. s M. Zelinským); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 1 (1995), 2 (1998); Průhledy do české literatury 20. století (2000); Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000 (2002, i redig.); Literární Morava (2002); Dějiny české literatury 1945–1989 (4 sv., 2007–2008, též spoluredig.).
Příspěvky ve sbornících: České drama v epoše socialismu (1982); Živý odkaz Julia Fučíka (1983); 100 let literatury v Rovnosti (1985); Ve znamení Vladimíra Dostála (1985); Čtvrtstoletí bezručovského bádání (1985); Česká literatura v boji proti fašismu (1987); Přírodní tematika v literatuře (1987); Tradice lidové slovesnosti v současné literatuře (1987); Kniha o Čapkovi (1988); Z literární historie jižní Moravy (1989); Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji /1945–1985/ a aktuální problémy regionalismu (1989); Česká historická próza 1945–1985 (1990); Litteraria humanitas. Genologické studie 1 (1991); Od rozdělení k syntéze (1991); K české literatuře 1945–1948 (1992); Česká literatura 1948–1956 (1993); Časopis Květen a jeho doba (1994); Kulturní periodika na Moravě (1997); Česká a slovenská literatura dnes (1997); Autenticita a literatura (1999); Život a dielo Vojtecha Zamarovského (1999); Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a – zklamání (2000); Zlatá šedesátá (2000); Život je jinde? (2002); O psaní dějin (2007); V souřadnicích volnosti (2008).
Uspořádal a vydal: Tak hustě sněží čas (antologie historických PP, 1988).

LITERATURA

Recenze: Český historický román 1945–1965: V. Píša, RP 11. 2. 1988; J. Urbanec, Kmen 1988, č. 1; Š. Vlašín, Kulturní práce 1988, č. 15; I. Vízdalová, Tvorba 1988, č. 9; V. Petrík, Slovenské pohľady (Bratislava) 1988, č. 11; M. Blahynka, Duha 1988, č. 3; I. Vízdalová, Tvorba 1988, č. 9; B. Hoffmann, ČL 1989, č. 6; P. Drews, Bohemia, 1989, č. 2, s. 462 * Čas člověka, čas dějin: I. Pospíšil, Rovnost 4. 1. 1989; A. Jedličková, LM 1989, č. 7; V. Kudělka, Duha 1989, č. 3; J. Hvišč, Slovenská literatúra (Bratislava) 1989, č. 4 (též ad Český historický román); I. Fencl, Literární revue 1990, č. 3; J. Marek, Český časopis historický 1990, č. 1–2 (též ad Český historický román) * Tak hustě sněží čas: Z. Heřman, MF 21. 3. 1990; J. Poláček, Rovnost 21. 3. 1990 * Slovník českého románu: F. Cinger, RP 5. 6. 1992; M. Rezková, Telegraf 8. 7. 1992; L. Magdoň, Tvar 1992, č. 31; A. Haman, Tvar 1992, č. 32 (k tomu polemika B. Dokoupil, Tvar 1992, č. 34); T. Kubíček, Duha 1992, č. 3 * Slovník české prózy: T. Kubíček, SvSl (Brno) 30. 12. 1994; J. Peňás, MFD 28. 4. 1995; J. Blažejovský, Rovnost 27. 6. 1995; V. Novotný, Tvar 1995, č. 11; D. Šajtar, Alternativa nova 1995, č. 7 * Slovník českých literárních časopisů...: J. Poláček, LidN 19. 6. 2002; R. Kopáč, MFD 26. 6. 2002; B. Marčák, Rovnost 11. 7. 2002; J. Rambousek, Slovenská literatúra 2002, č. 5; I. Pospíšil, Kam v Brně 2002, č. 11, příl. Kam; J. Kubíček, Čtenář 2002, č. 6; M. Bauer, Tvar 2003, č. 12; K. Bláhová, Svět literatury 2003, č. 25.
Rozhovor: O. Horák a M. Jareš, Tvar 2002, č. 1.
K životním jubileím: P. Hruška, Tvar 2002, č. 21.
Nekrology: ek (= J. Trávníček), Host 2008, č. 7; P. Janoušek, ČL 2008, č. 5.
Autor hesla: Sylva Bartůšková (1995); Michal Přibáň (2008)
Aktualizace hesla: 12. 3. 2019 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 12. 3. 2019 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu