Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Ludvík  ŠTĚPÁN

* 2. 2. 1943, Dačice (na Moravě)  
 
Básník, prozaik, autor literatury pro děti, překladatel, polonista
 Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Brně (1961) pracoval jako kontrolor a později projektant v brněnské Královopolské strojírně. Prošel dalšími profesemi, byl zaměstnán v divadle, potom působil jako novinář v brněnských redakcích Lidové demokracieMladé fronty. V letech 1985–1991 studoval polonistiku a bohemistiku na FF MU v Brně (diplomová práce Tradice a současnost polské epigramatiky). Od roku 1975 byl spisovatelem a překladatelem z povolání, po roce 1989 se vrátil k žurnalistice (mj. působil jako vedoucí pracovník deníků Zemědělské novinyDemokrat, redaktor časopisů Národopisná revue, Týden, Veterinářství), byl ředitelem a šéfredaktorem nakladatelství (Secret, Pohoda) a ředitelem umělecké a reklamní agentury (LUSK). Od roku 1995 přednášel externě na Ústavu slavistiky FF MU a od roku 1996 tam působil interně jako odborný asistent (1997 obhájil disertační práci na téma Místo, konstituování a stabilizace polské epigramatiky – žánrů frašky a epigramu – ve spektru malých literárních forem, PhDr. a PhD.), později jako docent (2001 se habilitoval spisem Vývoj žánrového systému polské literatury – od renesance k postmodernismu) a od roku 2007 jako profesor slovanských literatur.
 

Verši, prózami a překlady přispíval do časopisů a novin Tvorba (1962, zde debut), Duha, Kam v Brně za kulturou, Literární měsíčník, Svět práce, Mladý svět, Světová literatura , Lidová demokracie, Mladá fronta, Rovnost, Svobodné slovo, Práce, Zemědělské noviny, Demokrat aj. Odborné práce publikoval v časopisech Życie literackie (Krakov), Literatura na Świecie (Varšava), Slavica Litteraria, Litteraria Humanitas, Opera Slavica, Studia Slavica (Toruň), Zagadnienia Rodzajów Literackich (Lodž), Stylistyka, Slavia Occidentalis (Poznaň), Slavica Wratislaviensia (Vroclav), Świat i Słowo (Bielsko-Biała), Kontakty ad. – Jako scénárista dokumentárních filmů spolupracoval s brněnským studiem České televize. Je autorem cyklu čítanek pro 1. až 9. třídu základní školy. Wilhelm Przeczek v polštině připravil ze Štěpánovy tvorby literární pásmo Pokój z widokiem na morze, které roku 1981 odvysílal Československý rozhlas Ostrava. Některé autorovy texty zhudebnil Lubomír Koželuha. – Užíval šifer lš, p, hd, po roce1989 též lkn, lud, kn.

 Básnická tvorba Ludvíka Štěpána představuje racionálně založenou přírodní, cestopisnou a milostnou lyriku optimistické a civilní stylizace (Klepání na lásku, Hry s protinožci). Autorovy povídky a novely jsou většinou situovány na moravský venkov a jejich dějový rámec je spjat se snahou postav – obvykle mladých, dozrávajících lidí – najít tváří v tvář krizovým situacím smysl vlastního života a jeho pravou hodnotu, lásku a odpovědnost k druhým. Již od povídkových souborů Květiny jsou tu zbytečnéZnamení břízy je charakteristickým rysem autorových próz rovněž dynamická kompozice členící příběh častými retrospektivami, značná míra lyrizace, zkratkovitosti a metaforický styl. Obdobně je stavěna také novela Vichřice, jejíž hrdina analyzuje svůj podíl viny na tragické smrti dívky. Protipólem k autorovým příběhům o dozrávajícím mládí je sbírka povídek Vysoko letí ptáci, v níž přibylo téma samoty a opuštěnosti starších lidí. K rozsáhlejším epickým žánrům se Štěpán odhodlal v 80. letech. V panoramatickém románu o pohraničním moravském městě se pokusil vyrovnat s tematikou okupace (A jinak se pluje po moři), napsal též román z lékařského prostředí s prvky sci-fi (Transplantace). Je autorem několika moderních pohádek a prózy pro děti, vyprávějící o prázdninovém dobrodružství klukovské party (Kovbojové z papíru). Vydal také řadu vědeckých publikací z oboru literárněvědné polonistiky, v nichž se věnuje především genologické problematice (např. Vývoj žánrového systému polské literatury).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Klepání na lásku (BB 1973); Květiny jsou tu zbytečné (PP 1976); Vichřice (P 1977); Pan Střelnice (P pro děti, 1979); Znamení břízy (P 1979); Vysoko letí ptáci (PP 1980); A jinak se pluje po moři (R 1985); Kovbojové z papíru (P pro děti, 1986); Husar a panenka (P pro děti, 1987); Zhluboka, zdaleka. Dvě filmové povídky (PP 1989); Transplantace (R 1990); Hry s protinožci (BB 1990); Pan Střelnice v Bambulálii (leporelo, 1993); Co dělám celý den (leporelo, 1993); Tombík mezi dinosaury (leporelo, 1994); Máme rádi zvířata (P pro děti, 1996, s V. Richterem ); Mezi námi zvířaty I (P a BB pro děti, 2004); Mezi námi zvířaty II (P a BB pro děti, 2004); scénicky: Lesk skleněné koule – astrologický antimuzikál (1980, v témže roci i rozmnoženo, na námět hry A. Zaniewského a J. Lewińského Blask szklanej kuli, hudba L. Štancl).
Odborné práce: Polská epigramatika – žánry fraška a epigram ve spektru malých literárních forem (1998); Vývoj žánrového systému polské literatury. Od renesance k postmodernismu (2000); Hledání tvaru. Vývoj forem polských literárních žánrů /poezie a próza/ (2003); Pohledy na slovanské literatury (2003); Stručný nástin dějinného vývoje polské literatury (2005); Cesty mezi formami (2007); Pohledy na slovanské literatury II (2007).
Překlady: E. Lipska: Vernisáž (1979, též ed.); Básníka miluje svět (1980, s dalšími); Lyrické dopisy do Čech (1980, s dalšími); Verše proti smrti (1980, s dalšími); Touha po modrém nebi (antologie sci-fi, 1981, též ed.); S. J. Lec: Tisíc a jedna fraška aneb Učebnice rýmobraní a sešity nerozčesaných myšlenek (1984, též ed.); M. Kuczyński: Tajemná přílba (1984); B. Czeszko: Povodeň (1984, in Pět polských novel); A hory nemlčely (antologie české a slovenské poezie, 1984, překlad slovenské části); Hledání budoucího času (1985, s dalšími); Almanach Světové literatury (1986, s dalšími); A. Mostowicz: My z kosmu (1988); K. Stone: Dvojčata (1995, s A. Olivovou); Skřítkové (1995); Mé kamarádky kočky (leporelo, 1996); Moji kamarádi psi (leporelo, 1996); Moji kamarádi králíci (leporelo, 1996); M. Strękowska-Zaręba: Adámek hledá abecedu (1997) + Prvňáček (1998); B. Watson: Za devatero horami (1998); Karkonosze liryczne – Lyrisches Riesengebirge – Lyrické Krkonoše (2001, s J. Dohnalem); Marian Grześczak: Nebe plné vlaštovek (2006, též ed.).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Znamení krajiny (1973); Jaká radost, jaké štěstí (1973, BB Kradení flétniček); Prijatěli (1975); Všedný deň (1979); Hány színü a szívárvány (1981); Sklizeň světla (1983); Jarní zpěv (1985); Velké vlhké oči (1986); Lásky pozemské (1987); Hosté z planety lidí (1990); Odkaz Jaromíra Tomečka (2008).
Účast v týmových pracích: Slovník polských spisovatelů (2000); Kdo byl kdo – proslulí návštěvníci (2001); Ottova všeobecná encyklopedie I, II (2003); Ottova encyklopedie A-Ž (2004); Ottova česká encyklopedie, kniha 2 – Kultura a umění (2006); Słownik rodzajów i gatunków literackich (Krakov 2006).
Uspořádal a vydal: Čas, kterým mládí jde (1970, s Z. Rotreklem, též přispěl); Vzrušeným dechem (1975, též přispěl); Brněnská polonica I (1991, též přispěl); Polština. Jazykový průvodce (1998, též přispěl); Čítanka plná humoru (1998, s. V. Richterem); Čítanka plná humoru. Cesty za příběhy s dobrodružstvím (1999); Čítanka plná humoru. Letem světem fantazie (1999); Čítanka plná pokladů. Školní rok ve zvěrokruhu (2000); Čítanka plná pokladů. Vypráví celá rodina (2000); Čítanka plná pokladů. S abecedou za školou (2000); Čítanka pro prvňáčky. U nás doma (2002); Čítanka plná příběhů nových i novějších (2003); Cesta k realitě – Literatura a kultura v druhé polovině 19. století (2003, též přispěl); Černá a bílá pravda – Josef Suchý /1923–2003/ (2004, též přispěl, s L. Soldánem); 80 let české polonistiky (2004, též přispěl).
Ostatní: Český slabikář (2002, s I. Melichárkovou a L. Švecovou);

LITERATURA

Bibliografie: Ludvík Štěpán - výběrová bibliografie (Brno 2008).
Studie: D. Vlašínová: Kde končí historie a začíná současnost. Ke ztvárnění 2. světové války a okupace, in sb. Česká historická próza 1945–1985 (1990).
Recenze: Květiny jsou tu zbytečné: V. Königsmark, Tvorba 1976, č. 33 * Vichřice: P. Bílek, LM 1978, č. 3, též in P. Bílek – J. Adam – V. Kolár, Sondy (1981) * Znamení břízy: J. Kříž, Rt (Brno) 19. 10. 1979 * Vysoko letí ptáci: J. Lukeš, Tvorba 1981, č. 20 * A jinak se pluje po moři: J. Hájek, Tvorba 1986, č. 43, příloha Kmen * Hry s protinožci: P. A. Bílek, NK 1990, č. 44 * Transplantace: M. Petříček, Tvar 1991, č. 13 * Máme rádi zvířata: V. Bezdíček, NK 1996, č. 34 * Pohledy na slovanské literatury: F. Všetička, Alternativa plus 2004, č. 1/2 * Hledání tvaru: L. Pavera, Alternativa plus 2004, č. 3/4.
Rozhovor: J. Navrátil, MF 8. 8.1973; F. Skotal, BV 23. 8. 1973; P. Frýbort, Tvorba 1987, č. 10, příloha Kmen.
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998); Karel Piorecký (2008)
Aktualizace hesla: 26. 6. 2008 (kp)
 
zpět na hlavní stranu