Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslav  IVANOV

* 10. 4. 1929, Josefov nad Metují (dnes Jaroměř) 
 
Literární historik, autor literatury faktu
 Otec byl dělníkem (původním jménem Antonín Job, jméno Ivanov přijal v roce 1916 v ruském zajetí). Po roce 1920 zůstal jako důstojník v armádě, během druhé světové války se zapojil do odboje, byl však zatčen a popraven. Ivanov absolvoval reálné gymnázium v Jaroměři, kde maturoval v roce 1948. Krátce pracoval jako úředník a dělník v hutích na Kladně, od roku 1949 žil v Praze. Na FF UK studoval v letech 1949–1953 češtinu a historii (titul PhDr. získal v roce 1953 za práci Vlastenectví Jaroslava Vrchlického) a poté zde působil jako odborný asistent na katedře české a slovenské literatury. Od roku 1960 byl redaktorem časopisu Svazu protifašistických bojovníků Hlas revoluce. V roce 1967 se stal spisovatelem z povolání. Zkušenosti z četných zahraničních cest zpracoval v literatuře pro mládež, v cestopisech i při práci na knize Novosvětská (USA navštívil v roce 1982). Od roku 1985 byl členem sekce literatury faktu Svazu českých spisovatelů, později Klubu autorů literatury faktu, kde od roku 1991 zastával funkci místopředsedy. Po roce 1989 se stal členem předsednictva Klubu dr. Milady Horákové. Klub autorů literatury faktu vyhlašuje od roku 2001 Literární cenu Miroslava Ivanova.
 

Přispíval do periodik: Hlas revoluce, Nový život, Květy, Literární noviny (od roku 1967 zde na pokračování Tajemství RKZ), Host do domu, Květen, Tvorba, Nové knihy, Zlatý máj, Literární listy, Kmen (v roce 1987 zde na pokračování Memorandum), Lidové noviny, Innostrannaja literatura (Moskva) aj. Spolu se Zdeňkem Karlem Slabým redigoval jediné číslo časopisu Průsečík (1957). – Podle jeho námětů byly natočeny televizní filmy Lenin v Praze (1960, r. Jaromír Vašta), Znám já jeden krásný zámek (1969, r. František Mudra), Smrt na čekané (Ostrava 1972, r. Franitšek Mudra), Akce Tetřev (Ostrava 1975, r. František Mudra) a třídílný seriál Atentát na Reinharda Heydricha (1965, r. Miloslav Zachata). Byl autorem četných knižních doslovů. Připravil katalogy řady výtvarných výstav (Milana Albicha, Jaroslava Bockera, Cyrila Boudy, Zdenky Burgetové, Václava Rykra aj.). – V roce 2000 byla Ivanovovi odhalena pamětní deska na rodném domě v Josefově.– Dokumentární film o něm natočil v roce 2002 pro cyklus České televize Příběhy slavných režisér Pavel Jandourek. – Užíval pseudonymu Jan Václavů a šifer MI, OV, Iv.

 Ivanov byl od počátku šedesátých let jedním z nejvýraznějších autorů české literatury faktu. V jeho pojetí tento žánr představuje tematické zaměření na čtenářsky atraktivní historická a literárněhistorická tajemství a záhady, tvarově pak propojení beletristických postupů detektivní prózy, reportáže a cestopisu s historickou faktografií. Kompozice obvykle využívá montáže několika typů textů: fabulovaný rámec pátrání po historické nejasnosti autorovi umožňuje klást vedle sebe (někdy až redundantně) citace z autentických archivních dokumentů, subjektivní výpovědi přímých i nepřímých svědků (případně i svědků autorova pátrání), jakož i vlastní objektivizující výklady. Charakteristickým znakem je rovněž snaha opřít spekulativní úvahy a vývody o metody exaktních věd, kriminalistické analýzy, ba i o metody dobově populární (kondiciogramy). Teoreticky své pojetí literatury faktu Ivanov precizoval v knihách Proč se vůbec scházíme aneb O literatuře faktu bez předsudkůNepravděpodobné příběhy aneb Jak jsem dělal literaturu faktu.
Knižně debutoval cestopisem po Itálii a Řecku Bohové odešli, jeho zájem o cestopisnou prózu se později výrazně projevil i např. v dílech s tematikou z dějin válek (Martova pole, Přípitek na Šipce), v knize o Antonínu Dvořákovi (Novosvětská) a v literatuře pro děti. Zpočátku se Ivanov věnoval také historii dělnického hnutí (Lenin v Praze) a protifašistickému odboji, mj. psal o atentátu na Reinharda Heydricha (Nejen černé uniformy), o osudu Lidic a Ležáků (A hořel snad i kámen). Původní profese Ivanova přivedla rovněž k „tajemstvím“, jež skrývá česká literární historie, k otázkám životních osudů spisovatelů, autorství a geneze textů, reálných modelů literárních postav, autorských pseudonymů apod. (Historie skoro detektivní, Labyrint, Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi). Významné místo mezi těmito knihami mají práce obnovující zkoumání pravosti Rukopisů (Tajemství RKZ, Záhada Rukopisu královédvorského, Utajené protokoly). Zvláště od poloviny sedmdesátých let se Ivanov zaměřil na českou historii od Sámovy říše, přes začátky českého státu, husitství, nevolnické povstání 1775, až po revoluci 1848. Zabýval se záhadami životopisnými (sv. Václav, Jan Žižka, Jan Amos Komenský), lokalizací významných míst (např. středisko Velké Moravy) a rekonstrukcemi událostí (např. smrt Jana Roháče z Dubé). Postupně Ivanov historická fakta stále více beletrizoval (Vražda Václava, knížete českého..., Český pitaval aneb Kralovraždy, Podivuhodné příběhy) a záhady konstruoval (Požár Národního divadla aneb Příliš mnoho záhad). V devadesátých letech obrátil pozornost k doposud pomíjeným a zamlčovaným kauzám (Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové). Empirický přístup k předmětu nahradily též impulzy hermetických věd a astrologie (Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami). I nadále se však věnoval naučné topografické literatuře (Čtení o Lázních Velichovkách) a žánru biografie (Zahrada života paní Betty /později Boženy N./, Čech v Kanadě /o exulantu Jiřím G. Cornovi/, Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše).

BIBLIOGRAFIE

Literatura faktu, beletrie a práce o literatuře: K. J. Erben (studie, 1958); O některých názorech Jaroslava Vrchlického na umění (studie, 1959); Bohové odešli (RpRp cestopis., 1959; přeprac. 1973, fotografie B. Novotný); Lenin v Praze (LF 1960; 1. přeprac. 1964; 2. přeprac. 1973); Historie skoro detektivní (LF 1961; přeprac. 1973); Nejen černé uniformy (LF 1963; 1. přeprac. 1965; 2. přeprac. 1979 s tit. Atentát na Reinharda Heydricha, 5. přeprac. 1987; 6. doplň. vyd. 1996); Bengt, tvůj kamarád ze Švédska (P pro děti, 1964); Modrá ozvěna (LF 1964, obsahuje dvě přeprac. kapitoly z Historie skoro detektivní); Gaston, tvůj kamarád z Francie (P pro děti, 1965; poté in Kamarádi, + M. Stingl + K. Zvelebil, 1965); Noc hnědých stínů (LF 1966); Černý dostal mat (LF 1967); Lenin a Praha (LF 1967; též angl., franc., ital., něm., rus., španěl.); Tajemství RKZ (LF 1969; uprav. vyd. s tit. Tajemství Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, 2000); Záhada Rukopisu královédvorského (LF 1970); Smrt na čekané (LF 1970); Labyrint (LF 1971); Martova pole (LF 1974; přeprac. 1981); Akce Tetřev (LF 1974); A hořel snad i kámen (LF 1975; přeprac. 1982); Vražda Václava, knížete českého, k níž údajně došlo na dvoře bratra jeho Boleslava v pondělí po svátku svatého Kosmy a Damiána (LF 1975; přeprac. 1979); Všude čeká dobrodružství (P pro děti, 1975, část přejata z knih Bengt, tvůj kamarád ze Švédska a Gaston, tvůj kamarád z Francie); Český pitaval aneb Kralovraždy (LF 1976); Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi (LF 1977); Přípitek na Šipce (LF 1978); Jak ledňáček bloudil Prahou (F pro děti, 1978); Podivuhodné příběhy (LF 1979); Kdy umírá vojevůdce aneb Záznam o zkoumání života i smrti Jana Žižky, kdysi čeledína krále Václava, poté horlitele pro zákon Kristův obzvláštní (LF 1983); Požár Národního divadla aneb Příliš mnoho náhod (LF 1983); Novosvětská (LF 1984); Proč se vůbec scházíme aneb O literatuře faktu bez předsudků (přednáška, 1985); Nepravděpodobné příběhy aneb Jak jsem dělal literaturu faktu (LF 1990); Protokoly o zkoumání Rukopisů královédvorského a zelenohorského a některých dalších rukopisů Národního muzea v Praze /1967–1971/ (studie, 1991); Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové (LF 1991); Zahrada života paní Betty /později Boženy N./ (LF 1992); Utajené protokoly aneb Geniální podvod (LF 1994); Čech v Kanadě (LF 1994); Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami (rozhovor s L. Skořepovou, 1996); Čtení o Lázních Velichovkách /1897–1997/ (LF 1997); Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše (LF 1998); 52+2: Čtení pro každý týden v roce a dva navíc (vzpomínky, 1999); Krásné pošetilosti jednoho života (vzpomínky, 2000).
Ostatní práce: Cyril Bouda: Výstava ilustrací (text v katalogu, Nová Paka 1979); Země má (text k fotopublikaci, 1981); Hrady, zámky, tvrze 1997 (texty k fotografiím, týdenní stolní kalendář na rok 1997, foto P. Hron, 1996); Poznej svou vlast aneb Toulky českou minulostí 1998 (texty k fotografiím, týdenní stolní obrázkový kalendář, foto V. Novák, 1997); J. Lesák: Čas oponou trhnul (literární spolupráce, 2000).
Dramatizace: Hledání Toníka a Anny (literární pásmo z knih I. Olbracht: Anna proletářka a M. Ivanov: Historie skoro detektivní, Ostrava 1977).
Příspěvky ve sbornících: Protokol IV. sjezdu Svazu českých spisovatelů (1987); Variace na zločiny (1990); Bylo nebylo (1991); Velké finále: Kapitoly ze zákulisí konce druhé světové války v Evropě (1995).
Uspořádal a vydal: Slunce zašlo za mraky (antologie PP pro ml., 1963); Čtení o lázních Velichovkách (1972); Hledání Toníka a Anny (lit. pásmo z Anny proletářky I. Olbrachta a Historie skoro detektivní, 1977); Milada Horáková (1990); Národ ho potřeboval. K 110. výročí narození PhDr. Petra Zenkla (sb. 1994, s J. Doležalem).

LITERATURA

Knižně: L. Vacina: Miroslav Ivanov (+ bibliografie, Okr. knihovna Náchod 1989).
Bibliografie: M. Káňová: Výběrový přehled publikační činnosti zasloužilého umělce PhDr. Miroslava Ivanova a statí o něm i jeho díle (Historické muzeum Slavkov u Brna 1989).
Studie a články: J. Peterka in Dvojramenný proud (1986); R. Pytlík in O literatuře faktu (1987); D. Čermáková: doslov, in Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové (1991); I. Votavová in Literární místopis Náchodska (1999); P. Grym in Mistři bez fraků (2001); T. Horváth in Kriminálna genealógia detektívky (2005); J. Uhlíř: PhDr. Miroslav Ivanov, in Jaroměřský a josefovský zpravodaj 2008, č. 6; J. Uhlíř: Miroslav Ivanov – průkopník umělecké literatury faktu, in Přísně tajné! 2009, č. 4; M. Nyklová: Miroslav Ivanov – Pionýr české literatury faktu, Naše rodina 2009, č. 18; J. Šedivý: Jak jsem se od Miroslava Ivanova dozvěděl, co je literatura faktu, in Žánry a průniky literatury faktu (2018); B. Kovaříková: Spisovatel Miroslav Ivanov rád odhaloval záhady, Právo 5. 4. 2019, příl. Víkend.
Recenze: Bohové odešli: š (= J. Šotola), Kultura 1959, č. 38; D. K. (= D. Karpatský), Plamen 1960, č. 1 * Lenin v Praze: Z. V. (= Z. Vavřík), LitN 1961, č. 12; V. Solecký, RP 26. 2. 1974 * Historie skoro detektivní: M. Petříček, LitN 1961, č. 48; V. Forst, Tvorba 1961, č. 45; b. (= V. Běhounek), Práce 23. 12. 1961; J. Opelík, Kultura 1962, č. 4; Z. Mráz, HD 1962, č. 1; Š. Vlašín, Romboid 1973, č. 11; M. Hejnová, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1973, č. 8; Z. Grmolec, ČL 1976, č. 2; J. Výborný, Kostnické jiskry 1977, č. 3 * Nejen černé uniformy: R. Ströbinger, LD 22. 12. 1963; F. Gel, RP 29. 3. 1964; R. Ströbinger KT 1964, č. 25; nk (= J. A. Novák), Hlas pravoslaví 1964, č. 3; Z. Heřman, LitN 1964, č. 39; bas., Proměny (New York) 1965, č. 1; an., The Times (London) 1. 3. 1974; S. Kussner, The Birmingham News (Alabama, USA) 9. 6. 1974; R. Kvaček, SvSl 15. 8. 1996; M. Grus, Národní osvobození 25. 6. 1996; J. Hořec, Práce 31. 5. 1997, příl. Péčko * Bengt, tvůj kamarád ze Švédska: V. Šrámková, ZM 1965, č. 8/9 * Gaston, tvůj kamarád z Francie: Z. Zapletal, Komenský 1965/1966, č. 8; A. H. (= A. Hájková), Impuls 1966, č. 4; J. Voráček, ZM 1970, č. 5 * Tajemství RKZ: Š. Vlašín, RP 7. 10. 1969; or (= O. Rydlo), Texty 1969, č. 3; J. Brabenec, LD 20. 9. 1969; V. Běhounek, Práce 24. 9. 1969; M. Řepková, ČL 1969, č. 6; J. Mezník, Vlastivědný věstník moravský 1970, č. 2; J. Marek, ČMM 1970, č. 1/2; O. Chaloupka, ZM 1970, č. 2; Z. Bár, Nová svoboda 28. 5. 1970; F. Soldan, Tvorba 1971, č. 50 * Záhada Rukopisu královédvorského: bra (= J. Brabenec), LD 3. 12. 1970; O. Chaloupka, Český jazyk a literatura 1970/1971, č. 5; P. Zaoral, Vlastivědný věstník moravský 1971, č. 2; F. Soldan, Tvorba 1971, č. 50; J. Mezník, ČMM 1971, č. 1/2; V. Běhounek, Práce 30. 1. 1971, Nedělní příloha P 71 * Smrt na čekané: V. Běhounek, Práce 8. 5. 1970 * Labyrint: vbk (= V. Běhounek), Práce 5. 5. 1971 * Martova pole: M. Kenda, Romboid 1974, č. 12; L. Hrušková, VP 9. 8. 1974; J. Hotmar, Tvorba 1975, č. 10 * Akce Tetřev: vv (= V. Vodák), LD 20. 3. 1975; J. Pecháček, LM 1975, č. 6; J. Pecháček, LM 1975, č. 6; J. Adam, NK 1975, č. 6; A. Grobelný, Slezský sborník 1976, č. 1 * A hořel snad i kámen: J. Pecháček, LM 1975, č. 7; mx (= H. Maixnerová), Práce 7. 5. 1975; kf (= Z. Kufnerová), RP 11. 4. 1975; vn (= L. Vacina), Pochodeň 4. 6. 1980; dok, Tvorba 1982, č. 28, příl. Kmen, č. 28; bech (= A. Bechtoldová), MF 16. 6. 1982; B. Brejžek, NK 1984, č. 48 * Vražda Václava knížete českého...: J. Adam, NK 1975, č. 50; J. Výborný, Kostnické jiskry 1976, č. 9; V. Brett, LM 1976, č. 6; V. Tkadlčík, Katolické noviny 1976, č. 3; J. Kubáčková, Český zápas 1976, č. 2; I. Hrabětová, ČMM 1976, č. 3/4 * Všude čeká dobrodružství: J. Marhounová, ZM 1975, č. 6 * Český pitaval aneb Královraždy: L. Vacina, Pochodeň 16. 12. 1976; V. Štěpán, Časopis Slezského muzea. Série B – vědy historické 1976, č. 2; A. Plavcová, NK 1976, č. 47; čas, Tvorba 1976, č. 51; M. Kaňák, Český zápas 1977, č. 9 * Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi: L. Křížek, Acta incognitorum (smz.) 1977, č. 11; J. Lukeš, Tvorba 1978, č. 32; M. Veselá, Práce 27. 4. 1978; vn (= L. Vacina), Pochodeň 9. 3. 1978; Š (= J. Škodová), NK 1978, č. 10; J. Miňovská, VP 23. 3. 1978; med (= J. Medek), ZN 11. 3. 1978; zh (= Z. Heřman), ZM 1978, č. 6; al (= V. Šmejkal), Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze 1980, č. 3 * Přípitek na Šipce: vv (= V. Vodák), LD 16. 5. 1978 * Jak ledňáček bloudil Prahou: M. Vodičková, NK 1979, č. 15 * Podivuhodné příběhy: J. Výborný, Kostnické jiskry 1980, č. 28; L. Soldán, Rovnost 26. 8. 1980; M. Sedloňová, NK 1980, č. 22/23; V. Novotný, Květy 1980, č. 23; Z. Heřman, ZM 1980, č. 8 * Kdy umírá vojevůdce aneb Záznam o zkoumání života i smrti Jana Žižky...: L. Vacina, Pochodeň 1. 4. 1983; R. Šťastný, LM 1983, č. 10; (or), SvSl 21. 5. 1983; J. Mervart, Rovnost 29. 7. 1983; (AF), Český zápas 1983, č. 25; P. Čornej, Husitský tábor, 1984, č. 6–7; J. Bílek, Výběr z prací Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 1984, č. 1; R. M. Wlaschek, Bohemia 1986, č. 1 * Požár Národního divadla aneb Příliš mnoho náhod: V. Procházka, RP 12. 10. 1983; J. Pešek – B. Zilynskyj, SvSl 22. 10. 1983; -F-, Listy (Řím) 1983, č. 6; V. Hejl, České slovo (Mnichov) 1984, č. 2 * Novosvětská: L. Vacina, Pochodeň 13. 8. 1985; (pt), Ostravský večerník 1. 7. 1985; (pt), Svět v obrazech 1985, č. 31; (pm), BV 14. 8. 1985; J. Lukeš, SvSl 19. 10. 1985; J. Klempera, Práce 17. 7. 1985; J. Z., NK 1985, č. 26; Z. Heřman, Tvorba 1985, č. 32, příl. Kmen; M. Barvík, Rovnost 12. 7. 1985, příloha; L. Soldán, LM 1986, č. 5; L. Soldán, BV 22. 1. 1986; M. K. Černý, Hudební rozhledy 1897, č. 7; M. Swinkelsová, Západ today 1992, č. 3; K. Richter, Slovo 23. 1. 1998, příl. Slovo na víkend * Nepravděpodobné příběhy aneb Jak jsem dělal literaturu faktu: V. Vlnas, Svobodný zítřek 1990, č. 36; vn (= L. Vacina), Pochodeň 19. 7. 1990; T. Kafka, LitN 1990, č. 22; D. Čermáková, NK 1990, č. 26 * Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové: J. Vodičková, SvSl 18. 12. 1991; (es), Rovnost 21. 12. 1991; jž (= J. Žofková), Knihy 92 1992, č. 2; R. Ströbinger, LD 18. 3. 1992; V. Solecký, Haló noviny 4. 3. 1992; L. Mereda, Národní osvobození 1992, č 17; J. Halada, NK 1992, č. 5; A. Grobelný, Časopis Slezského zemského muzea, Série B, vědy historické 1992, č. 2 * Zahrada života paní Betty (později Boženy N.): B. Balajka, Tvar 1992, č. 30; P. Vašák, NK 1992, č. 22; D. Moldanová, Český jazyk a literatura 1992/1993, č. 3/4; A. Hrubá, Práce 20. 6. 1992, příl. P92; M. Fronková, LD 1. 8. 1992; S. Bartůšková, SvSl 2. 7. 1992 * Utajené protokoly aneb Geniální podvod: I. Čornejová, Dějiny a současnost 1994, č. 3; V. Urbánek, LD 1. 6. 1994, J. Urban, Tvar 1994, č. 13; V. Novotný, NK 1994, č. 14; M. Limprechtová, Práce 28. 4. 1994; B. Kovaříková, Rovnost 30. 4. 1994; J. Hrubý, Práce 11. 6. 1994, příl. Péčko; A. Fetters, Hradecké noviny 19. 8. 1994 * Čech v Kanadě: M. Grus, Národní osvobození 1995, č. 2 * Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami: (ej), SvSl 26. 10. 1996; Protest proti vulgarizaci spisovatelky, Hradecké noviny 20. 11. 1996; E. Skokanová, Hradecké noviny 18. 12. 1996; A. Tabášek, Práce 19. 11. 1996 * Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše: K. Richter, Rovnost 23. 7. 1998, příl. Správná obuv; E. Střížovská, Český dialog 1999, č. 8; O. Šuleř, Zvuk: Zlín – Vsetín – Uherské Hradiště – Kroměříž 1998, č. 4; J. Drebota, Národní osvobození 1998, č. 15 * Čtení o lázních Velichovkách: JP (= J. Ptáčková), Stopami dějin Náchodska 1998, sv. 4 * 52+2: Čtení pro každý týden v roce a dva navíc: mp, NK 1999, č. 37; A. Fetters, Rodným krajem 2000, sv. 21.
Rozhovory
: or (= O. Rydlo), Pochodeň 17. 8. 1965; K. Hvížďálek, ZM 1976, č. 3; P. Miňovský, LD 24. 6. 1978; J. Klempera, NK 1978, č. 24; P. Tvaroh, Práce 13. 6. 1980; M. Grimmová, Tvorba 1980, č. 33; P. Tvaroh, Čtenář 1980, č. 8/9; P. Hrabica, MF 27. 2. 1982, příl. Víkend MF, č. 8; J. Rovenská, MS 1982, č. 23; O. Mračno, RP 23. 1. 1982; příl. Haló sobota č. 3; J. Klempera, MF 14. 4. 1984, příl. Víkend MF č. 15; B. Kolářová, VP 25. 5. 1984; J. Klempera, Výběr z nejzajímavějších knih 1984, č. 1; E. Hanyková, Lázeňský časopis 1984, č. 6; V. Brtníková, Nová svoboda 14. 11. 1985; J. Klempera, Učitelské noviny 1985, č. 16; Z. Lehká, Kulturní rozvoj 1986, č. 23; J. Bauer, Magazín Co vás zajímá 1986, č. 8; D. Menčíková, MF 11. 1. 1986, příloha; B. Kolářová, Tvorba 1986, č. 3, příl. Kmen; J. Bauer, ZN 28. 2. 1987; J. Pešek, MF 21. 11. 1987, příloha; E. Hanyková, Československý voják 1987, č. 8; E. Hanyková, Pravda 4. 12. 1987; J. Cicvárek, Věda a život 1988, č. 12; D. Menčíková, Práce 28. 10. 1988, příloha; B. Kovaříková, Tvorba 1988, č. 52; D. Štětinová, VP 12. 2. 1988; Frýbort – O. Neff, Kmen 1989, č. 27; D. Menčíková-Čermáková, Magazín Co vás zajímá 1989, č. 10; J. Bauer, AZ magazín 1990, č. 6; J. Švandelík, Práce 14. 7. 1990, příl. č. 28; D. Čermáková, Betty 1991, č. 4; B. Kovaříková, Noviny 13. 7. 1992; (š), Špígl 16. 3. 1992; Z. Smíšek, RP 5. 2. 1993; M. Nyklová, NK 1994, č. 17; M. Martínek, RP 9. 7. 1994, příl. Magazín RP; D. Gayerová, Rovnost 27. 8. 1994; P. Loucký, SvSl 6. 10. 1995, příl. Slovo na víkend; M. Jindrová, Český dialog 1996, č. 5; K. Kurka, Práce 8. 1. 1997; L. Falteisek, Slovo 10. 4. 1999; L. Falteisek, Zemské noviny 10. 4. 1999.
K životním jubileím: P. Vašák, LM 1979, č. 4; vn (= L. Vacina), Pochodeň 10. 4. 1979; vn (= L. Vacina), Pochodeň 10. 4. 1984; O. Chaloupka, LM 1984, č. 4; L. Vacina, Pochodeň 7. 4. 1989; A. Tabášek, Kmen 1989, č. 14; J. Staněk, Pravda 8. 4. 1989, příl. Pravdy; J. Poláček, LM 1989, č. 4; D. Menčíková, Tribuna 1989, č. 28; F. Cigner, Právo 9. 4. 1999; Š. Vlašín, Naše pravda 1999, č. 16.
Nekrology: jas (= J. Slomek), LidN 27. 12. 1999 + 28. 12. 1999; elf (= L. Falteisek), Slovo 27. 12. 1999; K. Pacner, MFD 28. 12. 1999; M. Peška, VP 27. 12. 1999; E. Střížovská, Český dialog 2000, č. 3; J. Rambousek, Ladění 2000, č. 1.
Archiv: LA PNP, osobní fond (upořádáno v 1. stupni evidence); Státní okresní archiv Náchod, osobní fond (neuspořádáno); Hoover Institution Archives, Stanford, USA, osobní fond.
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1994); Kateřina Bláhová (2006)
Aktualizace hesla: 25. 5. 2020 (eb)
 
zpět na hlavní stranu