Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Rudolf KŘESŤAN

* 14. 3. 1943, Praha 
 
 
Fejetonista
 Otec pracoval v oblasti obchodu, matka byla v domácnosti. Křesťan prožil dětství ve Staré Roli u Karlových Varů. Jedenáctiletou střední školu vystudoval v Karlových Varech (maturoval 1960), žurnalistiku na Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy (1960–66). Od roku 1964 pracoval v redakci týdeníku Mladý svět, nejprve v kulturní rubrice, později jako reportér, od roku 1986 jako redaktor v oddělení dopisů, v roce 1990 se stal zástupcem šéfredaktora a byl zvolen předsedou představenstva a. s. Mladý svět. V letech 1993–2003 byl redaktorem Týdeníku Televize, poté ve svobodném povolání. Jako publicista krátkodobě navštívil okolo padesáti zemí.
 Debutoval 1958 v Mladé frontě. Přispíval rovněž do časopisů: Stráž míru (Karlovy Vary), Pravda (Plzeň), Univerzita Karlova, Plamen, My, Tvář, Student, Ahoj na sobotu (pravidelné sloupky 1988–92), Týdeník Televize, Týdeník rozhlas, Naše rodina a 55+; příležitostně též Nedělní noviny, Generace, Mosty, Vlasta, Znojemsko aj. V roce 1989 přispěl do katalogu k výstavě Vladimíra Renčína Poezie humoru (Opava). V letech 1992–2000 spolupracoval s Českou televizí jako jeden z moderátorů pravidelných pořadů Nedělní ránoSeniorklub. V Českém rozhlase přispívá od roku 2004 svými fejetony do pořadu Psáno kurzívou a je jedním z průvodců autorských pořadů Dobré jitro. – Užívá šifry (rk).
 Knižně debutoval sbírkou Kos a kosinus, jejíž básně a prózy vedou prostředictvím humorné nadsázky, slovních hříček, nonsensu a recese polemiku s životním stereotypem a poetizují všednost „malých věcí“. Shodnou poetiku mají i Křesťanovy fejetony, psané od 70. let především pro Mladý svět a soustředěné do několika knih. Typově převažují nepolemické, optimistické, úsměvné a chápavé fejetony na pomezí causerie, jejichž východiskem mohou být automatismy v lidském chování, které autor svou reflexí ozvláštní, zdánlivě všední denní příhody, anebo nejrůznější drobné kuriozity a zajímavosti ze světa. Autorovy úvahy i jeho vtip vyrůstají z citu pro jemnosti i absurditu jazyka, jehož prostřednictvím hledá zasutý smysl slov i reality. Ve čtvrté knize se (díky proměně politické atmosféry) objevují i fejetony polemické či satirické a okrajově také zájem o společensky závažnější problémy a časové otázky politické (Co láká poškoláka). Nezanedbatelnou složkou Křesťanových knih je také jejich výtvarný doprovod v podobě kresleného humoru Vladimíra Renčína (Kos a kosinus, Co láká poškoláka), Vladimíra Nagaje (Kočky v patách) a především autorovy ženy Magdaleny (Jak jsem si užil, Pozor, hodný pes!, Nebuď labuť, Podkovaná blecha, Kachna v bazénu, Tandem). Vybrané čtenářské ohlasy na své práce, publikované převážně v Mladém světě, zahrnuli Rudolf Křesťan s Vladimírem Renčínem do knihy Jak se do lesa volá.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Kos a kosínus (BB, PP 1969); Budeš v novinách (RpRp, PP 1976, s F. Gelem); Myš v 11. patře (FF 1980); Slepičí krok (FF 1986); Kočky v patách čili Fejetony z cesty (FF 1991); Co láká poškoláka (FF 1991); Jak se do lesa volá (FF 1992, s V. Renčínem); Jak jsem si užil (FF 1995); Pozor, hodný pes! (FF 1997); Nebuď labuť! (FF 1999); Podkovaná blecha (FF 2002); Kachna v bazénu (FF 2004); Tandem aneb Po dvou ve dvou (FF 2006); Jsem z toho jelen (FF 2008).
Výbor: Výlov mého rybníka (FF ze sbírek vydaných 1980–1999; 2000).

LITERATURA

Studie a články: B. Svadbová: Fejeton, Čtenář 1991, s. 123; M. Horníček: doslov, in Myš v 11. patře (1980); J. Poláček: doslov, in Slepičí krok (1986); V. Mrva: doslov, in Co láká poškoláka (1991); J. Poláček: Humorista Rudolf Křesťan, sb. ze sympozia Karel poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století (2004).
Recenze: Kos a kosínus: O. Sus, HD 1969, č. 7 * Myš v 11. patře: S. Perkner, Tvorba 1982, č. 34; -man (Zdeněk Heřman), Zlatý máj 1982, č. 4* Slepičí krok: J. Lukeš, SvSl 17. 6. 1986 * Kočky v patách: N. Komendová, NK 1991, č. 47; -kv-, LitN 1992, č. 6 * Co láká poškoláka: M. Grimmová, Práce 10. 1. 1992. * Jak se do lesa volá: J. Poláček, LidN 20. 3. 1993 * Jak jsem si užil: R. Tesárková, SvSl 19. 12. 1995 * Podkovaná blecha: S. Čechová, Mosty 2003, č. 26 * Tandem: J. Poláček, Tvar 2007, č. 14; M. Kopcsay, Mosty 2007, s. 9 * Jsem z toho jelen: M. Niklová, KN 2008, č. 24-25; B. Pražan, Týdeník Rozhlas 2008, č. 52.
Rozhovory: M. Černík in 33 životů (1994); J. Louda in Neobyčejná setkání (2005); A. Cibulka in O češtině 2 (2008).
Autor hesla: Blanka Hemelíková (1994); Alena Přibáňová (2008)
Aktualizace hesla: 11. 11. 2008 (ap)
Aktualizace bibliografie: 11. 11. 2008 (ap)
 
zpět na hlavní stranu