Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 VÝBĚR Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH KNIH 

 1966 - 1991 
 
 Propagační a informační magazín (od druhého ročníku čtvrtletník) vydával Knižní velkoobchod v nakladatelství Orbis (od 1976 Panorama). Časopis řídila redakční rada (1968-87 jmenovitě neuvedena), první číslo připravila k tisku Ludmila Salačová, od druhého byl vedoucím redaktorem Stanislav Vobořil, od č. 3-4/1970 Josef Klempera. V redakci pracovali koncem 60. let mj. Jiří Gruša a Magda Hájková. Od č. 2/1987 se bulletin změnil ve čtvrtletní přílohu týdeníku Nové knihy (vydavatel zůstal zachován). Šéfredaktorkou se stala Marie Krausová, její zástupkyní Ludmila Vildová, v roce 1990 působil jako vedoucí redaktor Vladimír Sůva.
 

Obsah časopisu tvořily převážně ukázky z knih připravovaných k vydání ve státních nakladatelstvích (Československý spisovatel, Mladá fronta, Svoboda, Lidové nakladatelství, Orbis, Odeon, Melantrich aj.). Šlo o knihy domácích i zahraničních autorů, a to jak o beletrii, tak i o literaturu faktu, dokumentární žánry a populárněvědné publikace. Ukázky byly obvykle uvedeny krátkou informací o autorovi. Příspěvků psaných přímo pro časopis bylo v každém čísle jen několik. Většinou to byly drobné fejetony, autorská vyznání, vzpomínkové články a úvahy (Miroslav Ivanov o literatuře faktu v č. 2/1984), rozhovory se spisovateli, výtvarníky a jinými umělci (vedl je většinou Josef Klempera), odpovědi na anketní otázky, anotace připravovaných knih v rubrikách Co píší naši spisovatelé, Výběr radí čtenářům a Nasbíráno v nakladatelstvích, popř. články o konkrétních knihách nebo autorech (přispívali mj. Milan Blahynka, František Buriánek, Josef Hrabák, Hana Hrzalová, Jaroslava Janáčková, Jaromíra Nejedlá, Miloš Pohorský, Bohumil Svozil). V ročníku 1978-79 vycházely na pokračování vzpomínky Miroslavy Tomanové, v ročníku 1979-80 vzpomínky Viléma Závady.

V závěrečné části časopisu vycházely horoskopy, výňatky ze snářů, recepty, kvízy a křížovky apod. Značnou část obsahu tvořily celostránkové inzeráty na knižní produkci jednotlivých nakladatelství. V ročníku 1969 vycházel na pokračování seriál Luďka Česeneka Erotika nebo pornografie? o zobrazování sexu v umění a zvláště v literatuře. K ustáleným rubrikám patřily v 60. letech Řekli/napsali o knihách (citáty z ohlasů), v 70. a 80. letech seriály Světové galerie umění (nejčastěji přispívali Stanislav Odvárko, Pavel Štěpánek, Jiří Vitula, Josef Vopařil), O dávných civilizacích (na otázky odpovídal Vojtěch Zamarovský aj.), Hospůdky s literární a uměleckou tradicí, Na veselou notečku (veselá vyprávění spisovatelů), I knihy mají své osudy (spisovatelé o svých dílech); spisovatelské medailonky vycházely v cyklu Představujeme zahraniční autory, přehledné stati o cizích literaturách v rubrice Okénko do zahraniční literatury (mj. Vladimír Brett o frankofonních zemích, Vladimír Klíma o afrických, Božena Köllnová o skandinávských). Obsah časopisu se příliš nezměnil ani v době, kdy vycházel jako příloha Nových knih; nově se objevily jen příležitostné rubriky Nositelé Nobelových cen, Z literárních archivů, Ze světa literatury. Výraznou obsahovou změnu přineslo teprve období po listopadu 1989: většina ukázek byla vybírána z připravovaných knih autorů, kteří v Československu nesměli po celé normalizační období publikovat. V sešitech ze zimy 1990 a jara 1991 vyšla bibliografie samizdatové Edice Expedice, kterou připravil a úvodním slovem opatřil Jan Lopatka.

V jarním čísle ročníku 1991 redakce oznámila zastavení čtvrtletníku z ekonomických důvodů a snahu redakce kompenzovat vzniklou ztrátu rozšířením rozsahu týdeníku Nové knihy.

 
Periodicita: Ročníky neoznačovány, v ročníku 1966 a č. 1/1967 neoznačována ani pořadová čísla: 1966 (2 č., druhé s titulem Vánoční výběr z nejzajímavějších knih), 1967 (4 č., první s titulem Výběr z nejzajímavějších knih jara 1967, další s plným titulem v tiráži, na obálce jen Výběr), 1968-69 (po 4 č.), 1970 (2 dvojčísla, na obálce jen titul Výběr), 1971-90 (po 4 č., 1971 na obálce jen titul Výběr), 1991 (1 č., jaro).
Podtituly: Čtvrtletní samostatná příloha týdeníku Nové knihy (tiráž, od č. 2/1987), Příloha týdeníku Nové knihy (obálka, od č. 2/1987), Čtvrtletní magazín týdeníku Nové knihy (tiráž, 1990-91).
Členové redakční rady: Redakční rada (uvedena jen 1966-67): L. Hruška, J. Kristek, J. Putík, J. Řezáč, M. Štrauch, M. Veselá. – Redakční rada (uvedena od č. 2/1987): J. Čermák (1987-89), J. Dvořák (1987-89), L. Ebrová (1987-89), V. Emingr (1990), M. Fabián (1989), J. Hajný (1990), J. Houšková (1987-89), K. Hyršlová (1987-89), Z. Janda (1987-88), J. Kanzelsberger (1990), E. Lamper (1989), L. Langpaul (1987-89), J. Lopatka (1990), F. Mareš (1990), J. Mertinová (1990), V. Novotný (1990), J. Orlík (1987-88), E. Paloncy (1987-88, předseda), L. Patera (1987-89), Z. K. Slabý (1990), J. Smetanová (1990), D. Stinglová (1989), V. Svoboda (1987-89), B. Svozil (1987-89), Š. Szerynski (1989, předseda), H. Štěpánková (1987-88), C. Štítnický (1987-89), M. Vacík (1990, předseda), J. Vereský (1989).
Technické informace: A4, 64 str. (dvojčísla 128 str., ročník 1966 a č. 1/1967 bez paginace), paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Dokumentární i umělecké fotografie (M. Hucek, L. Nebor, J. Nikodým, V. Reichmann), kresby, přetištěné ilustrace z knih, reprodukce výtvarných děl (A. Born, C. Bouda, O. Čemus, Haďák, K. Havlíček, V. Hlavín, J. Hlinomaz, K. Hruška, O. Janeček, V. Kabát, M. Klomínek, J. Kolínská, Z. Křemenová, J. Malák, J. Paukert, J. Říha, K. Svolinský, K. Teissig, F. Turek, M. Váša, J. Weigel, H. Wernischová, Z. Ziegler), grafická úprava J. Weigel (1966-68), M. Klomínek (1968-91).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 7. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 7. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu