Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Miroslava TOMANOVÁ

* 9. 10. 1906, Hradec Králové  
† 25. 4. 1991, Praha  
 
Dramatička
 Dívčím jménem Saková. Vyrostla v rodině inženýra chemie, zaměstnaného v cukrovarech, později ve státní správě, v živnostenském inspektorátu. Dětství strávila v Černovicích v tehdejší rakousko-uherské Bukovině. Reálné gymnázium začala studovat v Olomouci, dokončila je v Praze, kam se rodina přestěhovala 1921 (mat. 1925). 1925 se provdala za spisovatele Josefa Tomana a věnovala se jako jeho spolupracovnice literární tvorbě. S manželem pobývala v Itálii, spolu s ním navštívila i další země Středomoří, v druhé polovině 60. let sama procestovala SSSR, řadu zemí navštívila i poté, co se v následujícím desetiletí podílela na ustavení SČS.
 Přispívala do časopisů a novin: Literární noviny, Tribuna, Květy, Vlasta, Svět socialismu, Praha–Moskva, Život strany, Zemědělské noviny (1956 zde Kde lišky dávají dobrou noc), Rudé právo, Práce, Mladá fronta, Literární měsíčník (1974 zde básnický esej Rozjímání o nezvěstném), Tvorba aj. Spolupracovala s Čs. rozhlasem, je autorkou rozhlasových her Zkáza Titaniku (1939, s Josefem Tomanem) a Na lvy dáme zlatou, maminko! (1975). Podle románu Kde lišky dávají dobrou noc vznikla televizní inscenace Kořanův les (1986, sc. + r. Petr Tuček). Rozjímání o nezvěstném bylo zhudebněno J. F. Novákem (1976).
 K literatuře přivedl Tomanovou její manžel Josef Toman. Ve 30. letech společně napsali několik divadelních her, jejichž východiskem byl příklon k aktuální společenské problematice a sociálněkritická tendence, namířená proti kapitalistickému uspořádání společnosti a měšťácké morálce. Jejich dramata kritizují nezaměstnanost a podceňování úlohy ženy ve společnosti (Přítelkyně) i neblahé důsledky působení vesnického boháče na život vesnice (Žába na prameni). V době nástupu fašismu a za okupace pak společně napsali hry, které měly jako historické paralely a podobenství posilovat národ. Takto na objednávku Emila Františka Buriana vznikla hra o Václavu IV. Lidový král, která mohla být uvedena až po značných cenzurních škrtech. Zákazem cenzury byla postižena i jinotajná hra Vinice. První samostatnou hrou Tomanové byla romance o soupeření v lásce, odehrávající se v rudolfinské Praze, v níž závěrečná apoteóza hlaholu nového zvonu byla pojata jako výraz optimismu a lásky k vlasti (Zvon mého města). – V poválečném období napsali Tomanovi společně prózu o přátelství pionýrů z Čech a z NDR (Táborový oheň), „časový“ román, v němž opožděně zachytili osidlování a budování pohraničí (Kde lišky dávají dobrou noc), a knihu cestopisných črt (Italská paleta). V pozdějších vydáních je Tomanová uváděna také jako spoluautorka fiktivní biografie Sokrates. Sama napsala na počátku 50. let veselohru z vesnického prostředí Svatební koláče a téměř s dvacetiletým odstupem román Stříbrná pláň. V příběhu situovaném do prostředí čs. jednotky Svobodovy armády v době bojů o Kyjev propojila válečné a milostné téma s didaktickou ilustrativností, oslavující hrdinství bojujících žen.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Přítelkyně (D 1936, i prem., s J. Tomanem); Žába na prameni (D 1938, i prem., s J. Tomanem); Vinice (D 1941, po zákazu pouze tři ochotnická představení; přeprac. 1946, i prem., s J. Tomanem); Zvon mého města (D 1944, prem. 1943); Lidový král (D 1951, prem. původní cenzurované verze 1938, prem. tištěné verze 1951, s J. Tomanem); Svatební koláče (D 1951, prem. 1950, texty písní V. Dubský, hudba L. Pacák); Táborový oheň (P pro ml., 1953; přeprac. 1959, s J. Tomanem); Kde lišky dávají dobrou noc (R 1957, s J. Tomanem); Italská paleta (PP cestopis., 1957, s J. Tomanem); Stříbrná pláň (R 1970; přeprac. 1981); Sokrates (R 1975, M. T. uváděna jako spoluautorka J. Tomana od slovenského vydání 1979 a českého vydání 1987); Stříbrná pláň (dramatizace stejnojm. P, 1975, s F. Bršlicou).
Příspěvky ve sbornících: Nástup. Třicet let české prózy (1975); Spolu ve jménu života (1978); O mužích ve zbrani (1978); Česká a slovenská literatura 1930–1980 v boji proti fašismu a válce (VO 1981; 1984).

LITERATURA

Knižně: M. T. (nakl. tisk, ed. O. Hrivňáková, 1976); J. Polák: Josef Toman – M. T. (1978).
Studie a články: E. Janský: předmluva, in Svatební koláče (1951); J. Nejedlá: doslov, in Stříbrná pláň (1981).
Recenze: * Přítelkyně: V. Tille, LitN 8, 1935/36, č. 13 * Lidový král: H. Jelínek, Lumír 65, 1938/39, č. 1 * Vinice: J. Kopecký, KM 1941, č. 5–6 * Zvon mého města:jd (J. Drda) , LidN 4. 7. 1943 * Svatební koláče: J. Valenta, Svobodné slovo 1. 4. 1951 * Kde lišky dávají dobrounoc: J. Hájek, LitN 1957, č. 25 * Italská paleta: J. Opelík, Kultura 1962, č. 29 * Stříbrná pláň: V. Brett , LM 1974, č. 3 * Sokrates: O. Rafaj , LM 1976, č. 5.
K životním jubileím: H. Hrzalová, RP 9. 10. 1976; V. Falada, MF 9. 10. 1976; J. Polák, Tvorba 1981, č. 40; (er) (F. Cinger), RP 9. 10. 1986.
Rozhovory: red., Čtenář 1957, č. 12; V. Falada, MF 30. 5. 1972; J. Nejedlá, Obrana lidu 13. 3. 1982; B. Mach, Práce 11. 10. 1986.
Nekrolog: (el), Haló noviny 8. 7. 1991.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945-1963
Bibliografická databáze ÚČL AV ČR

Autor hesla: Blanka Hemelíková (1998)
Aktualizace hesla: 17. 8. 2006 (ef)
 
zpět na hlavní stranu