Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 František BULÁNEK

* 21. 3. 1906, Praha 
† 4. 9. 1979, Praha 
 
Básník, prozaik, esejista, autor literatury pro děti a mládež
 Studoval na reálném gymnáziu v Praze-Libni a po maturitě v roce 1925 si zapsal češtinu a němčinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studoval zde v letech 1925–1929 (doktorát získal roku 1932 prací Romaneta a dramata Jakuba Arbesa). Krátce studoval též ve Vídni a Tarbes. V letech 1929–1933 působil jako středoškolský profesor v Praze a Prešově, poté v rozmezí let 1933 a 1945 pracoval jako redaktor Pražského ilustrovaného zpravodaje. Od roku 1945 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Brázda, později přejmenovaného na Státní zemědělské nakladatelství. Postupně zde řídil periodika Beseda naší rodiny (1945–1949), Český život (1947–1948, s Kamilem Bednářem), Chovatel (1949–1953), Drůbežnictví (1953–1957), Rolnické hlasy (1957–1958) a Hospodář JZD (1959). V roce 1953 složil odbornou zkoušku drůbežnického zootechnika, roku 1961 odbornou zkoušku včelařskou; byl autorem řady příruček o drůbežářství a včelařství. Od roku 1960 až do penzionování v roce 1966 byl zástupcem ředitele Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou a mj. zde redigoval sborníky vědeckých prací ústavu a další publikace se vztahem k oboru.
 Publikovat začal ve dvacátých letech. Přispíval do Studentského časopisu (od roku 1922), Práva lidu, Národního osvobození, Českého slova nebo Pražského ilustrovaného zpravodaje. Zde kromě povídek a publicistiky v roce 1934 na pokračování uveřejnil povídku Hoře z lásky a následně romány Štěstí se musí dobývat (1937), Jen se nebát! (1939), Rok života (1942) a Matka (1944). Pro stejné periodikum přeložil reportážní prózu Clemense Laara Pevnost smrti v Atlasu (1935) a filmový román Petra Freuchena Eskymák (1936). Své práce dále otiskoval v Rozruchu (zde roku 1940 na pokračování publikován román Planý květ). Po roce 1945 psal mj. do Besedy naší rodiny (zde roku 1947 na pokračování uveřejnil román Půjdu za Tebou), Květů, České literatury, Zlatého máje, Nového života nebo Zemědělcova roku (v roce 1947 tu pod jménem F. Dlouhán otiskoval na pokračování prózu Cizí dítě s podtitulem Román z venkovského života). Pro Lidovou demokracii zvláště v sedmdesátých letech napsal desítky pamětnicky laděných literárních črt a fejetonů a od ledna do dubna 1975 v ní na pokračování uveřejňoval románové pásmo o mládí Jakuba Arbese Léta plná lásky. V této době též příležitostně přispíval do Práce Svobodného slova. Působil rovněž jako textař a skladatel (fox pochod Chumelí se z roku 1940 aj.) – Jako autor, herec i režisér se od mládí až do konce života věnoval loutkovému divadlu: nejprve od roku 1923 s Janem Malíkem v Sokolském loutkovém divadle v Praze-Libni, od roku 1933 v Loutkovém divadle Národní jednoty severočeské v Praze-Kobylisích (po válce Divadlo Jiskra); dcera zakladatele kobyliského divadla Karla Hackera Marta, rovněž herečka, byla Bulánkovou manželkou.Publikoval především pod jmény František Bulánek, Franta Dlouhán, František Bulánek-Dlouhán, Dlouhán-Bulánek, František D. Bulánek, František Dl. Bulánek; chlapecké romány psal pod pseud. Karel Černý nebo Karel Zd. Černý; drobné příspěvky podepisoval šiframi D., fd., fbd., -hán-.
 Bulánkova rozsáhlá básnická a prozaická tvorba pro mládež i dospělé je charakteristická propojením zábavnosti s výchovností a didaxí; její žánrové spektrum se pohybuje v širokém rozmezí od konvenční ženské a dívčí četby přes dobrodružný román pro chlapce po popularizaci událostí spjatých s národní kulturou. Obliby došly zvláště jeho rozsahem nevelké biograficky pojaté a románově laděné prózy, v nichž od šedesátých let evokoval osudy některých našich význačných spisovatelů: Josefa Václava Sládka (Mladé lásky), Jana Jeníka z Bratřic (Čtvrté polní tažení), Jakuba Arbese (Léta plná lásky), Elišky Krásnohorské (Žena jako meč). Jako literární teoretik a kritik na poli literatury pro děti a mládež se Bulánek po kompilačních publikacích, navazujících na práce Václava Františka Suka (Dětská literatura ve 20. století, Úvod do literatury pro mládež), pokusil o nástin kontaktů našeho písemnictví pro mládež s obdobnými evropskými proudy. Usiloval o vymezení proměnlivých a konstantních hodnot této literární oblasti („Novost“ v písemnictví pro mládež) a snažil se postihnout její charakter v době obrození (Osvícenství a romantismus v písemnictví pro mládež); pokusem o syntetickou práci je jeho poválečná studie Nové proudy v písemnictví pro mládež.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Půlnoční slunce (BB 1926, pod jm. F. Dlouhán); Dousi (PP 1926, pod jm. Franta Dlouhán); Svár vody s vínem (BB 1927, pod jm. F. Dlouhán); Štěstí mezi námi (P 1929, pod jm. F. Dlouhán); Jakub Arbes, přechodný zjev české prózy (E 1930, pod jm F. Dlouhán); Ztracený pramen (BB 1932); Osudem štvaní (R 1933, pod jm. Fr. Dlouhán); Láska dávného jara (PP 1934, pod jm. Fr. Dlouhán); Na bludných cestách (R 1935, pod jm. Fr. Dlouhán); Stará láska (PP 1935); Vojtěch Rakous (E 1935, pod jm. Fr. Dlouhán); Pramen života (R, b. d., 1936); F. S. Procházka v literatuře pro mládež (E 1936, pod jm. Fr. Dlouhán); Úvod do literatury pro mládež (1937); Rodiče a četba mládeže (E 1937); Junácká křídla (P pro ml. 1938, pod pseud. Karel Zd. Černý); Pepku, musíš vpřed! (P pro ml. 1938, pod pseud. Karel Černý, 1945 pod vl. jm.); Lékařovo manželství (R, b. d., 1938, pod jm. František Dlouhán); Přínos Eduarda Štorcha literatuře pro mládež (E 1938); Byl to hraničář (R 1939, pod jm. František Dlouhán); Novému štěstí vstříc (R 1939, pod jm. František Dlouhán); Dětská literatura ve 20. století (E 1939); Věrný čtyřlístek (P pro ml., 1940, pod jm. František Dlouhán); Zaprodaná (R 1940, pod jm. František Dlouhán); Zdroj aktivity v díle Jakuba Arbesa (E 1940, pod jm. František Dlouhán); Čertováci (P pro ml., b. d., 1941, pod pseud. Karel Černý); Mánin Baryk (P pro ml., 1941, pod jm. František Dlouhán); Paní tchyně (R 1941, pod jm. František Dlouhán); „Novost“ v písemnictví pro mládež (E 1941); Hnízdo pod nebesy (R pro ml., 1942, pod jm. František Dlouhán); Věrna národu (R 1942); Zkažené děvče (R 1942, pod jm. František Dlouhán); Malá modistka (P pro ml., 1943); Osvícenství a romantismus v písemnictví pro mládež (E 1943); Silná dvojka (P pro ml., 1944); Sládkovo místo v poezii pro mládež (E 1945); Slunečný vrch (PP pro ml., 1946); „Mighty“ (P pro ml., 1946, pod pseud. Karel Černý); Čtrnácté narozeniny Johnyho Harpera (P pro ml., 1946, pod pseud. Karel Černý); Muž v revoluci (D 1946, i prem.); Svatopluk Čech. Včera – dnes – zítra (E 1946); Vanda (R pro ml., 1947); Nové proudy v písemnictví pro mládež (E 1948); Spisovatel, novinář a člověk Jan Morávek (E 1948); Dříve než Franklin (R 1948, pod pseud. Karel Černý); Výchova mládeže uměním (E 1949); Včely a čmeláci – med a semena (P pro ml., 1962); Mladé lásky (P 1966); Čtvrté polní tažení (P 1970); Žena jako meč (P 1981); scénicky: Strašidelný pán (D loutk, b. d. 1950); Dřevorubec a medvěd (D pro ml., 1953); Malovaný lis (D pro ml., 1955); Kašpárek mezi včelami (D loutk., 1966).
Uspořádal a vydal: U našeho krbu (sb. kalendářového čtení, 1935); Spisovatelé o knihách (sb., 1938); Vítězslav Hálek: Sedm pohádek z naší vesnice (1944); Pamětní výstava TGM (katalog, 1946); Kalendář Zemědělských novin a Besedy naší rodiny [na rok] 1946 (1945); Ročenka-magazin Besedy naší rodiny [na rok] 1948 (1947); Národní kalendář na rok 1948 (1947, s Janem Morávkem a Janem Škodou); Jan Morávek: Zpáteční voda (1977) + Veselá ves (1978) + Kuropění (1985); Antonín Pochop: Krakonošova mísa a jiné pohádky a pověsti z horního Pojizeří (1984) aj.

LITERATURA

Studie a články: J. Voráček: Koncepce literatury pro mládež v teorii a kritice let 1939–1945, ZM 1967, č. 10; D. Vlašínová: K problematice biografického románu pro mládež, in sb. Literární dědictví a mládež (1988).
Recenze: Dousi: J. Staněk, LidN 26. 5. 1926; vz. (= V. Zima), Zvon 1925/1926, č. 38 * Půlnoční slunce: K. Š. (= K. Štorch), Rozpravy Aventina 1926/1927, č. 11 * Svár vody s vínem: A. C. Nor, Host 1927/1928, č. 3; K. Š. (= K. Štorch), Rozpravy Aventina 1927/1928, č. 4 * Štěstí mezi námi: B. Jedlička, LidN 4. 5. 1929; K. Š. (= K. Štorch), Rozpravy Aventina 1928/1929, č. 32; vz. (= V. Zima), Zvon 1928/1929, č. 36–37 * Jakub Arbes, přechodný zjev české prózy: A. N. (= A. Novák), LidN 12. 6. 1930; A. G. (= A. Grund), Rozpravy Aventina 1930/1931, č. 2 * Ztracený pramen: V. H. (= V. Hrbek = Z. Kalista), Lumír 1931/1932, č. 5; Nk. (= B. Novák), Rozpravy Aventina 1931/1932, č. 28 * Osudem štvaní: -Rja-, Česká osvěta 1932/1933, č. 10 * F. S. Procházka v literatuře pro mládež: Kc. (= J. Kunc), Rozhledy 1936, č. 2 * Úvod do literatury pro mládež: drb. (= J. Borecký), Zvon 1936/1937, č. 31; gla (= Gála), LidN 19. 4. 1937; jkc (= J. Kunc), Rozhledy 1937, č. 9 * Byl to hraničář: drb- (= J. Borecký), Zvon 1938/1939, č. 35 * Věrný čtyřlístek: K. Sokolová, Úhor 1940, č. 9–10 * „Novost“ v písemnictví pro mládež: J. Hostáň, Úhor 1941, č. 6 * Mánin Baryk: vpa (= V. Pazourek), LidN 14. 1. 1942 * Věrna národu: bs (= B. Slavík), LidN 18. 11. 1942; Pchč. (J. Pecháček), Úhor 1942, č. 8 * Hnízdo pod nebesy + Malá modistka: R. H. (= R. Hrdlička), Úhor 1943, č. 9–10 * Osvícenství a romantismus v písemnictví pro mládež: Filip (= D. Filip), Úhor 1943, č. 9–10; V. T. M. (= V. T. Miškovská), Naše doba 1943/1944, č. 9 * Sládkovo místo v poezii pro mládež: O. T., MF 15. 11. 1945 * Silná dvojka: he, Štěpnice 1946/1947, č. 5–6 * Nové proudy v písemnictví pro mládež: K. Polák, Štěpnice 1948/1949, č. 2–3 * Mladé lásky: J. Polák, Impuls 1967, č. 3; O. Syrovátka, ZM 1967, č. 7 * Žena jako meč: bech (= A. Bechtoldová), MF 29. 5. 1981; MV (= M. Voříšková), NK 1981, č. 21.
K životním jubileím: an., LD 23. 3. 1976; (fk) (= F. Knopp), LD 5. 9. 1989.
Nekrolog: P. Slunečko, Čs. loutkář 1979, č. 11.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Bibliografické databáze ÚČL AV ČR
Lexikon české literatury
Jaroslav Kunc: Česká literární bibliografie 1945–1963

Autor hesla: Alena Hájková (1994)
Aktualizace hesla: 6. 12. 2019 (av)
 
zpět na hlavní stranu