Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 TEMPO 

 1968 - 1968 
 
 Strojopisný sborník, který byl proponován jako čtvrtletník, ale zanikl po prvním čísle z dubna 1968. Redakci vedl Jiří Kuběna, výkonným redaktorem byl Václav Havel. K „zakládajícímu kruhu přispěvatelů“ se přihlásili Jan Dokulil, Ladislav Dvořák, Miloš Dvořák, Otakar Fiala, Bedřich Fučík, Václav Havel, Miroslav Holman, Ivan Jelínek, Jan Koblasa, Jiří Kříž, Ivan Kříž–Vyrubiš, Věra Linhartová, Mikuláš Medek, Emila Medková, František Muzika, Milan Nápravník, Josef Palivec, Bohuslav Reynek, Andrej Stankovič, Otto Stritzko, Josef Šafařík, Pavel Švanda, Josef Topol, Ivan Wernisch (ne všichni do prvního čísla skutečně přispěli).
 

Myšlenkově se časopis přihlásil k odkazu Otokara Březiny, jemuž byl věnován i úvodní blok studií s bohatým fotografickým doprovodem. Motem programového úvodu se stala Březinova slova „je stálé společenství mrtvých, žijících a ještě nenarozených“, zdůrazňující nutnost vnímání české a moravské kultury v její kontinuitě. Přimknutí ke křesťanské tradici pak signalizovala modlitba Svatý Václave, následující hned za programovým prohlášením. Do rozsáhlého bloku věnovaného osobnosti a tvorbě Otokara Březiny přispěl Otakar Fiala kritickým rozborem básně Návrat Miloš Dvořák studií Mír Otokara Březiny, rovněž zde byly otištěny ukázky Březinovy poezie a jeho překladů.

Autory veršů ve sborníku byli Jan Dokulil, Ladislav Dvořák, Ivan Jelínek, Milan Kučera, František Daniel Merth, Stanislav Mráz, Josef Palivec, Ivan Wernisch aj. Vedle rozsáhlejších bloků z poezie Bohuslava Reynka, Andreje Stankoviče, Josefa Topola zde byla otištěna skladba Jana Zahradníčka Znamení moci a ukázka z básnického „románu“ Jiřího Kuběny Zpěv tříkrálový Hora Ruit. Výběr básní byl doplněn ukázkami ze starší české literatury (staročeští anonymové, Adam Michna z Otradovic) i z klasiky obrozenské (Čelakovský, Erben, Mácha, Polák) a novodobé (Dyk, Weiner). Próza a esejistika byla ve sborníku zastoupena texty Václava Havla, Miroslava Holmana, Josefa Šafaříka, Pavla ŠvandyDemlovým textem Stenografický záznam nočního snu z 31. XII. 1960. Věra Linhartová přispěla studií o výtvarníku a básníkovi Jindřichu Štyrském. Vedle původních textů uvedl sborník i několik překladů (Paul Claudel, Max Jacob, Novalis, Sigibert z Gembloux).

 
Periodicita: I (1 č., duben 1968).
Podtituly: Rukopisný čtvrtletník.
Členové redakční rady: M. Holman, J. Šafařík, P. Švanda.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Umělecké i ilustrační fotografie, fotokopie grafických listů (J. Koblasa, J. Kříž, M. Medek, J. Štyrský); grafické řešení obálky F. Muzika.
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2005 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu