Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 PERSPEKTIVY 

 1961 - 1966 
 
 Exilový Kulturní sborník pojmenovaný podle eseje O. Březiny vydával v New Yorku František (Frank) Švehla od května 1961 zpočátku dvakrát ročně. Redaktorem prvních šesti čísel byl Ladislav Radimský, v sedmém není redaktor uveden, osmé číslo připravil František Třešňák.
 

Jádrem sborníku byly úvahy, stati a eseje zařazené do rubriky Průhledy a průlomy. Jejich autoři se zabývali politickou i společenskou situací exilu (Věra Stárková: Filosofie exilu – č. 1, dále Marie Dolanská, Miroslav Rašín), kulturněpolitickým vývojem v Československu (Zdeněk Jasný: Jak se žije a myslí na českých vysokých školách? – č. 4, Ladislav Radimský: Kafka opět v Praze – č. 6) a nejrůznějšími otázkami filozofickými a psychologickými (Václav Hlavatý, Zdeněk Pícha, Ladislav Radimský – i pod pseudonymem Petr Den, Věra Stárková, Karel Vrána pod pseud. Pavel Želivan), historickými a právními (Čestmír Ješina, Alois Rozehnal) a estetickými (Jan Čep). Výtvarným uměním se zabývali mj. Jaroslav Jíra Jaromír Měšťan. Exilová literární esejistika a kritika je zastoupena studiemi Pavla Javora (pod vlastním jménem Jiří Škvor otiskl v č. 8 stať Máchův Máj prubířský kámen české poezie), Jiřího Kárneta (Třikrát o americké literatuře – č. 1), Zdeňka Němečka, Roberta B. Soumara (Alois Jirásek a komunisté – č. 7). V č. 6 uveřejnily Perspektivy sedm německy psaných dopisů Petra Bezruče Johannesu Urzidilovi s adresátovým komentářem. Velký prostor věnoval sborník recenzní rubrice Kritické poznámky, jejíž přispěvatelé sledovali nejen politologickou literaturu a beletrii vycházející v exilu, ale příležitostně i doma vydávané tituly. Hlavním autorem rubriky byl Ladislav Radimský (většinou pod pseudonymem Petr Den), dále přispěli Vilém Brzorád, Boris Čelovský, Pavel Javor, Antonín Kratochvil (recenze prvních dvou dílů akademických Dějin české literatury v č. 5) aj.; některé recenze podepsány šifrou či vůbec nepodepsány.

Původní tvorbu básníků v exilu představovala rubrika Z nových českých veršů (mj. Gertruda Goepfertová-Gruberová, Pavel Javor, Ivan Jelínek, František Listopad, Josef Martínek, Milada Součková, Robert Vlach), průhledy do soudobé světové poezie zprostředkoval František Listopad svými překlady Jeana Follaina Reného Chara, původní prozaické texty otiskli pouze Petr Den, František Listopad Bedřich Svatoš. Polemické a diskusní materiály byly tištěny v rubrice Rozhovory.

Změna redakce v č. 8 přinesla i změnu v uspořádání rubrik, další svazky však již nevyšly.

 Koncepci Perspektiv uplatnil jejich redaktor Ladislav Radimský ve čtvrtletníku Proměny, který řídil od ledna 1964 až do své smrti 1970. Na původní Perspektivy navázaly grafickou úpravou Perspektivy socialismu, čtvrtletník pro politiku (1971-1973, vyd. Frank Švehla, red. Blažej Vilím).
 
Periodicita: 2x ročně, nepravidelně. – Ročníky neuváděny, číslování kontinuální, celkem 8 č.: 1961 (2 č., květen a listopad), 1962 (2 č., duben a říjen, č. 3-4), 1963 (2 č., únor a červenec, 5-6), 1964 (č. 7, srpen), 1966 (č. 8, březen).
Podtituly: Kulturní sborník (č. 1-7), Sborník o společnosti (č. 8).
Technické informace: A5, 44-64 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Výjimečně reprodukce výtvarného díla (F. Tichý).

LITERATURA

J. Pražák: Perspektivy, Nový život (Řím) 1962, č. 1; ad: Smutné perspektivy, Plamen 1963, č. 8.
Autor hesla: Michal Přibáň (2002)
Aktualizace hesla: 30. 6. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 30. 6. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu