Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr DEN

* 3. 4. 1898, Kolín 
† 9. 9. 1970, New York (USA) 
 
Prozaik a esejista
 Vlastním jménem Ladislav Radimský. Otec byl mlynářem. Gymnázium vystudoval 1916 v Kolíně, Právnickou fakultu UK v Praze (JUDr. 1921). Od 1920 byl úředníkem postupně na čs. vyslanectví v Bukurešti, Berlíně a Bernu. Za okupace nebyl zaměstnán, v květnu 1945 reaktivován. 1945–46 byl v Londýně čs. zástupcem u Přípravné komise pro Spojené národy, 1946–48 zástupcem stálého delegáta ČSR u OSN v New Yorku. 1948 vystoupil z čs. státních služeb a emigroval. Až do 1958 pracoval v New Yorku jako úředník sekretariátu OSN. 1958 spoluzaložil Československou společnost pro vědy a umění (SVU) v USA. 1961–63 redigoval exilovou kulturní revue Perspektivy (New York), 1964–70 řídil čtvrtletník SVU Proměny (New York). Nositel Řádu TGM IV. třídy (1992), čestného Říjnového uznání (Čs. kulturní rada v exilu 1958), čestný člen SVU (1970).
 Do literatury vstoupil v roce 1932. Přispíval do Lidových novin, Listů pro umění a kritiku, Přítomnosti, Kritického měsíčníku, Kvartu aj., z časopisů vydávaných v zahraničí (českých i anglických) především do Proměn (New York), kde uveřejňoval mj. i kritiky české beletrie, a to jak emigrantské, tak domácí, dále do periodik Sklizeň (Hamburk), Newyorské listy, Perspektivy, Sklizeň svobodné tvorby, Tribuna, Zápisník (vše USA), Naše hlasy (Toronto), České slovo (Mnichov) a do časopisů Nový život a Studie (obojí Řím). Pro vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy napsal řadu literárních úvah. Užíval pseudonymů Václav Deyl a Vilém Kostka. Politickou esejistiku a publicistiku podepisoval vlastním jménem Ladislav Radimský.
 Petr Den debutoval cyklem literárních esejů Tvůrcem snadno a rychle, v nichž vtipně pojednával o lidské tvořivosti jako společném základu navzájem nejodlehlejších oborů uměleckého, vědeckého a praktického konání. Také další Denovy práce se většinou pohybují mezi duchaplným humorem a kriticky nabádavým patosem. Plně se tento patos, žádající návrat k absolutnu, prosadil v pozdějších časopiseckých esejích, sebraných do knihy Době proti srsti. Beletrii se blíží eseje vázané k určitému místu (Pětkrát Kolín, Mexické divertimento), ještě více pak eseje s epickými prvky soustředěné kolem reálné situace, dovádějící však drobné postřehy ke kulturněpolitickému zobecnění (vzpomínky na prázdniny u babičky v knize Radost ve Veselí, rozmarné vyprávění o zkušenostech majitele kocoura O kocourovi bez bot). Výhradně politickým problémům věnoval Den řadu esejů čistě úvahového charakteru; nejrozsáhlejší z nich, Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku, vychází z přesvědčení, že ve 20. století „jsme si nedovedli dát cíl nový – nadnárodní“.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a eseje: Tvůrcem snadno a rychle (EE 1933); Petr Den se vadí s českou literaturou (EE 1934); Řeči ke gymnazistům (EE 1946); Pětkrát Kolín (EE 1947, znovu pod názvem Město 1997); Mexické divertimento (E, Hamburk 1954); Dva essaye z Počitadla (Řím 1955); Evropan na Manhattanu (P, Lund 1958); Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku (EE, Řím 1959, podeps. Ladislav Radimský); Době proti srsti (EE, New York 1958); Radost ve Veselí (P, Řím 1960); Počitadlo (EE, New York 1961); Světélko jen malé (P, Řím 1963; 1991); Na táčkách s domovem (P, Hamburk 1963); Cesta k politickému poznání – pokus o nástin vědecké politiky (E, Řím 1966, podeps. Ladislav Radimský); Skloňuj své jméno, exulante! (EE, Řím 1967, podeps. Ladislav Radimský); Než bude pozdě. Pamflet na Sacharovovo téma o nápravě věcí lidských (E Toronto 1969, podeps. Ladislav Radimský); O kocourovi bez bot (P, Mnichov 1970); Naší mládeži (EE, Řím 1973).
Příspěvky ve sbornících: Společnost národů – záruka míru (1937, red. Konstantin Jelínek); Zdeněk Němeček (New York 1958); Prvá. Několik vzpomínek věnovaných náčelnici ČOS M. Provazníkové (Washington 1960); Padesát let. Sborník úvah a vzpomínek na Masarykovu republiku (ed. I. Herben a F. Třešňák, Toronto 1968)

LITERATURA

Studie a články: K. Vrána: Zastavení u Petra Dena, Studie (Řím) 1971, č. 4(28); I. Steinská: Bída a sláva exilu, Nový život (Řím) 1988, č. 9/10; A. Zach: Ladislav Radimský – aristokrat exilu, LidN 27. 8. 1992, příl. Národní 9, č. 35; V. A. Debnár: Břitký pozorovatel exilový i domácí, LitN 2005, č. 42.
Recenze:Tvůrcem snadno a rychle: R. Konečný, LidN 27. 6. 1933; Václav Nedoma (= V. Renč), Rozhledy 1933, č. 11; tv (= T. Vodička), Řád 1, 1933/34, s. 352 * Pětkrát Kolín: J. D. (= J. Dostál), KM 1948, s. 326 * Době proti srsti: J. Dresler, České slovo (Mnichov) 1959, č. 2; P. Želivan, Archa (Mnichov) 1959, č. 9 * Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku: V. Stárková, Nová život (Řím) 1959, č. 6; B. Chudoba tamtéž; J. Jíra, Sklizeň svobodné tvorby 1959, sv. 3/4; J. Holý, LidN 26. 7. 1990, příloha LN, č. 17.
Nekrolog: K. Vrána, Nový život (Řím) 1970, č. 11
Archiv: LA PNP: osobní fond (soupis T. Hájek, 1998). – Archiv Stanfordské univerzity v USA.

Autor hesla: Přemysl Blažíček (1994)
Aktualizace hesla: 31. 8. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 8. 2006 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu