Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 KOLO 

 1930 - 1941; 1946 - 1948 
 
 Měsíčník Družstva Moravského kola spisovatelů (DMKS) v Brně byl založen 1930 a v první etapě vycházel do 1941. Na podzim 1946 jej DMKS obnovilo. S výjimkou dvojčísla 1-2/1948, jež bylo pokusem o rozšíření obsahové náplně, mělo Kolo charakter propagačního nakladatelského listu. Časopis řídili Jaroslav Nečas (1946-47) a František Kropáč (1-2/1948) s redakční radou, od č. 3-4/1948 Vladimír Stupka. Odpovědným redaktorem byl Antonín Šrámek.
 Obsah časopisu tvořily převážně ukázky z nové knižní produkce DMKS a informativní články o jejich autorech. Vedle toho časopis přinášel i záznamy projevů na různých akcích MKS (setkání moravských spisovatelů s prezidentem Benešem, valná hromada MKS konaná u příležitosti 90. výročí narození Jana Herbena v Brumovicích). Mezi autory uveřejněných básní byli Kamil Bednář, Miloš Jirko, Bohuš Kafka, Jiří Karen, Jaroslav Kolman Cassius, František Lazecký, František Listopad, Josef Ošmera, Zdeněk Spilka, Jarmila Urbánková aj., k prozaikům listu patřili Klement Bochořák, Olga Košutová, František Kožík, Jan Knob, František Křelina, Marie Majerová, Vojtěch Martínek, Jindřich Spáčil, Sonja Špálová, Antonín Trýb aj. Medailonky spisovatelů psali hlavně Vojtěch Martínek, Jaroslav Nečas V. Stupka, do recenzní rubriky Pohledy (později Nové knihy) přispíval kromě nich i František Křelina. K pravidelným rubrikám patřily dále Hovory (též Hovoří spisovatelé a malíři), Zprávy z MKS, Literární svět (drobné zprávy o dění v literatuře), Z našeho listáře (dopisy čtenářů), Žertem (epigramy a satira, rubriku řídil Vladimír Kantor) a propagační anotace knih Chystáme tyto novinky Co chybí ve Vaší knihovně? Na rubu obálky vycházely úryvky z recenzí na knihy DMKS (Naše knihy v zrcadle kritiky).
 
Periodicita: Měsíčník. – XI (13 č., dvojčísla 3/4, 9/10, 12/13, 30. 9. 1946 – 30. 11. 1947), XII (8 č., jen dvojčísla, 1948, do 20. 11.).
Podtituly: Měsíčník DMKS v Brně (XI), Literární měsíčník (č. 1-2/1948), Literární zpravodaj (od č. 3-4/XII).
Členové redakční rady: (uvedena jen v č. 1-2/1948): K. Bednář, J. Knap, F. Lazecký, J. Nečas, V. Prokůpek, V. Stupka, J. Urbánková.
Technické informace: A4 (1946/47), 24x16 cm (1948); převážně 16 str. (dvojčísla 28-32 str., 1946/47), 32-44 str. (v č. 1/2 navíc samostatně paginovaná příloha Náš zpravodaj – 14 str., 1948); paginace průběžná; obsahy ročníků.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Fotografie spisovatelů, výjimečně ilustrace z knih DMKS; obálka F. Malý (1946/47), L. Stavinohová (i grafická úprava, 1948).
Náklad: 12 000 (1948).

LITERATURA

V. Žampach: Boj o jednotu moravských spisovatelů, in sb. Od Února k socialismu (Brno 1974); sb (= S. Bartůšková): Kolo, in Lexikon české literatury II/2 (1993).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 5. 2006 (mlp)
zpět na hlavní stranu