Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jan KNOB

* 24. 6. 1904, Veliš (u Jičína) 
† 29. 4. 1977, Turnov 
 
Prozaik
 Vystudoval učitelský ústav v Jičíně (maturoval v roce 1923) a školu Vysokých studií pedagogických v Praze (absolvoval roku 1926). Svým dalším životem a tvorbou byl spjat s Turnovem, kde postupně učil na obecné a měšťanské škole a v letech 1930–1939 na reálném gymnáziu. Roku 1939 se stal ředitelem brusírny drahokamů v Turnově (od roku 1948 Spojené brusírny drahokamů, n. p.). Od roku 1951 byl pomocným dělníkem a později technikem v automobilce Liaz v Mnichově Hradišti a v jiných podnicích. V roce 1962 se mohl vrátit ke své profesi a stal se ředitelem Muzea Českého ráje v Turnově, od roku 1975 zde působil jako vědecký pracovník; kandidátskou práci Vývoj broušení kamenů v Čechách od 14. století obhájil roku 1967.
 Debutoval v roce 1923 v časopise Proletkult. Podílel se na redigování turnovské ruralisticky orientované literární revue Sever a východ (1925–1927, s Josefem Knapem, Františkem Křelinou a Václavem Prokůpkem, 1928–1930, s Josefem Knapem) a časopisu pro mládež Radostná studánka (1939–1943, s Jakubem Honnerem). Dále publikoval v denících a časopisech Národní osvobození, Venkov, Salon, Lumír, Řád, Marginálie, Československo, Kolo, Průboj (Ústí nad Labem, 1974–1975 zde román na pokračování Kruh viny), Dějiny a současnost. Kulturněhistorické stati o jičínském a turnovském regionu, studie muzeologické a práce z oboru drahokamů a skla uveřejňoval v časopisech a sbornících Glasrevue, Ars vitraria, Muzejní a vlastivědná práce, Slovanský přehled aj. Napsal též řadu textů k fotografickým publikacím a průvodcům po městech a muzeích Českého ráje, studií a literárních pásem o osobnostech regionu (Jan Prousek, Ivan Olbracht, Božena Němcová). – Užíval šifry Kb.
 Klíčovým tématem Knobových románových děl je rozklad tradičních hodnot českého venkova a nástup moderního podnikatelství. S tím souvisí i autorův častý zájem o problematiku rodových vztahů a viny a trestu. V prvních dvou prózách usiloval zachytit prostřednictvím obrazů psychicky vyšinutých jedinců rozpad selského (Smršť) a patricijského rodu (Černá křídla). V pozdějších románech realisticky líčil konflikt konzervativního selství a činorodé dělnosti sklářského podnikatele v kraji pod Kozákovem (Písmo času) a mravní sílu společenství při znovuvybudování vyhořelé vesnice (historická próza Z plamenů roste). Osudy turnovského rodáka, cestovatele, zlatokopa a hledače drahokamů Čeňka Paclta inspirovaly autora za války k románu pro mládež Kámen ze všech nejkrásnější. K tradičním motivům své tvorby se vrátil po několika desetiletích, kdy v románu Kruh viny znovu obměnil motiv viny a trestu a v próze Isabela, lyrickém příběhu s dívčí hrdinkou, zpracoval (na pozadí historie kladrubského hřebčína) téma rodové kontinuity a vytvořil básnický obraz současné polabské krajiny.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie a práce o literatuře: Smršť (P 1929); Černá křídla (P 1930); Písmo času (R 1937); Z plamenů roste (R 1940); Kámen ze všech nejkrásnější (R pro ml., 1946); Dvojí cesta s K. V. Raisem (P 1964); Kruh viny (R 1974); Isabela (P 1981).
Ostatní práce: Umělec domova (o J. Prouskovi, 1934); Turnov (obrazová publikace, 1965); Muzeum Českého ráje Turnov (text k průvodci, 1965); Jičín a jeho kraj (text k fotograf. publikaci, 1968); Muzeum Železnice (text k průvodci, 1972); 700 let města Turnova (text k fotograf. publikaci, 1972, s M. Štěpánkem); Český ráj a Podkrkonoší (text k fotograf. publikaci, 1972); Mladoboleslavsko (text k fotograf. publikaci, 1979); Severní Čechy (text k fotograf. publikaci, 1981, s dalšími).
Příspěvky ve sbornících: Památce K. H. Máchy (1937); Nové české pohádky (1941); Sborník Haló novin (1972, 1973).
Uspořádal, vydal a redigoval: Almanach spolku studentů z Veliše (1928, s dalšími); Sbohem Josefu Pekařovi (pohřební projevy A. Nováka, J. V. Šimáka, V. Müllera, 1937); Muzeologická konference v Turnově (sb., 1967); Velká cesta Ivana Olbrachta (pásmo, rozmnož., 1972); Hrdinný život Boženy Němcové (pásmo, rozmnož., 1974).

LITERATURA

Studie a články: V. Stupka: doslov in Písmo času (1948); V. Hnízdo: doslov in Isabela (1981), J. Šimůnek in Ruralisté z Českého ráje (1993); L. Nováková: Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech, SPFFBU 2000, řada literárněvědná, č. 3; A. Langhamer: Kozákov ve výtvarném umění, literatuře a hudbě, Z Českého ráje a Podkrkonoší 2004; E. Nováková in Český historický román v období protektorátu (2012).
Recenze: Smršť: A. N. (= A. Novák), LidN 18. 9. 1929; G. (= F. Götz), Národní osvobození 16. 11. 1929 * Černá křídla: AMP (= A. M. Píša), PL 4. 1. 1931; B. Jedlička, LidN 17. 2. 1931 * Písmo času: A. N. (= A. Novák), LidN 31. 7. 1937; G. (= F. Götz), Národní osvobození 29. 8. 1937 * Z plamenů roste: J. Š. Kvapil, Naše doba 1942, s. 201, též in Venkov v současné české beletrii (1944) * Kruh viny: J. Hrabák, LM 1975, č. 8 * Isabela: D. Vlašínová, Tvorba 1981, č. 27.¨
K životním jubileím: (Kp) (= J. Knap), ZN 24. 6. 1969; (hey) (=J. Heyduk), LD 25. 6. 1974.
Nekrology: vlh, LD 6. 5. 1977; (HAR) (= V. Harvan), Průboj 17. 5. 1977.
Archiv: LA PNP: Osobní fond (soupis I. Štěpánová, 1980).

Autor hesla: Věra Vladyková (1995)
Aktualizace hesla: 10. 2. 2021 (pš)
Aktualizace bibliografie: 10. 2. 2021 (pš)
 
zpět na hlavní stranu