Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ČESKÁ POVÍDKA  

 1996 - 1996 
 
 Literární čtyřměsíčník založil a po jeden rok vydával Literární klub K 89, který v předchozích letech pořádal též literární soutěž Česká povídka. V redakci pracovali Vladimír Přibský (předseda ediční rady) a Vladimír Klevis.
 Proklamovaným cílem sborníku bylo odvrátit krizi české literatury, jejíž kořeny vydavatelé spatřovali hlavně v nedostatku publikačních možností a nekulturnosti velké části nakladatelů. Autory příspěvků byli jak začínající, tak i starší spisovatelé. Vedle původních próz (Marie Hořínková, Vladimír Klevis, Vladimír Přibský, Karel Ptáčník, František Stavinoha aj.) redakce otiskovala i básně (Jiřina Axmannová, Zdena Bergrová, Vladimír Janovic, Ludvík Středa, Jiří Žáček aj.), aforismy (Ivan Fontana), literaturu faktu (Roman Cílek, Miroslav Ivanov) a publicistické texty kritizující poměry ve vydávání a distribuci literatury (Vladimír Přibský, Miloš Smetana). Oddíl nazvaný Nejde to uveřejňoval úryvky z románů odmítaných nakladateli s odůvodněním, že čtenáři by o ně neměli zájem (Helena Hodačová, Vladimír Přibský).
 
Periodicita: 3x ročně. – I (3 č., jaro, léto, podzim/zima 1996).
Podtituly: Literární čtyřměsíčník.
Členové redakční rady: Z. Beráková, M. Ivanov, J. Jobánek, S. Pekárek (předseda), R. Ráž, M. Říhová, M. Smetana, F. Stavinoha, J. Truneček.
Technické informace: A5, 88-112 str., paginace přetržitá.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Téměř bez výtvarného doprovodu.

LITERATURA

Redakce: Co nás vede k tomu vydávat literární časopis Česká povídka, Česká povídka 1996, č. 1; Blahopřání Tvaru, Tvar 1996, č. 8; V. Novotný: HardTvar (27), Tvar 1996, č. 9; V. Přibský: Na pomoc české povídce (rozhovor, připr. V. Budín), NK 1996, č. 15; J. Kratochvil: Promarněná šance České povídky, Rt 22. 5. 1996 (o č. 1); amk (= A. Mikulášek): Kam kráčíš, Česká povídko?, Obrys-Kmen 1996, č. 5 (o č. 1); Z. Bergrová: Česká povídka nekráčí..., Obrys-Kmen 1996, č. 7; D. Šafaříková: Nová edice povídek, Čtenář 1996, č. 5 (o č. 1); L. Sedláková: Trochu bojovně, trochu pateticky na okraj časopisu Česká povídka, Denní Telegraf 18. 7. 1996; A. Haman: Knihovnička Literárních novin, LitN 1996, č. 34; V. Přibský: Vážená redakce,..., LitN 1996, č. 40; D. Šafaříková: Nad českou povídkou, Čtenář 1997, č. 2 (o č. 3).
Autor hesla: Tomáš Kubíček (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu