Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 ČTI 

 1947 - 1948 
 
 Měsíčník pro literaturu a umění vydávaly nakladatelské podniky Cíl, od začátku roku 1948 Dělnické nakladatelství (obě instituce byly spojeny se sociálně demokratickou stranou). Řídil jej (s neuvedeným redakčním kruhem) a za redakci odpovídal Karel Kraus. Časopis byl zastaven v souvislosti s reorganizací vydavatelských organizací po únoru 1948.
 Měsíčník sloužil hlavně k propagaci knižní produkce Dělnického nakladatelství; byly do něj vkládány inzertní a objednávkové letáky a členům tzv. Čtenářské služby byl distribuován zdarma. Knižní novinky časopis nejčastěji představoval prostřednictvím textových ukázek (např. ze souboru statí Rudolfa Bechyně Pero mi zůstalo nebo z Feuchtwangerovy Ošklivé vévodkyně) a poznámek autorů o vlastní tvorbě (František Neužil o Znamení šelmy, Karel Nový o své edici korespondence Karla Havlíčka Borovského s Fany Weidenhofferovou apod.). Z literárních vědců, kritiků a publicistů do listu přispívali mj. Rudolf Havel, Antonín Matěj Píša, Karel Polák, Drahomír Šajtar, Vítězslav Tichý, Jan Vladislav (Existencialismus a existencialita v literatuře – č. 3/1947). O výtvarných aspektech knižní produkce psala Jarmila Kubíčková. Autory otištěných básní byli Robert Desnos (překlad Jana Pilaře Adolfa Kroupy), Emily Dickinsonová (přel. Jiřina Hauková), František Halas, František Hrubín, Jaroslav Seifert, Zikmund Skyba, Jan Vladislav aj.
 
Periodicita: Měsíčník. – Ročníky neuvedeny: 1947 (3 č., od října), 1948 (4 č., dvojčíslo 3/4 za březen/duben).
Podtituly: Měsíčník pro literaturu a umění.
Členové redakční rady: Redakční kruh neuveden.
Technické informace: 27x19 cm, 8-12 str. (s obálkou; dvojčíslo 16 str. s obálkou), paginace průběžná.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Reprodukce výtvarných děl a ilustrací z knih, fotografie spisovatelů.
Náklad: 5000 (1948).
Autor hesla: Blahoslav Dokoupil (2002)
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu