Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Josef VOLÁK

* 2. 2. 1942, Kralupy nad Vltavou  
 
 
Prozaik, autor románů pro mládež
 Otec byl elektrikářem, od roku 1945 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti. Po ukončení ZŠ v Děčíně se Volák vyučil elektrikářem v Meziboří u Litvínova. V roce 1959 nastoupil do Chemických závodů čs.-sovětského přátelství v Záluží u Litvínova jako dělník a současně začal večerně studovat Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Chomutově. Po maturitě (1963) a vojenské službě se zde stal projektantem. Roku 1968 spoluzaložil nakladatelství Dialog v Mostě a byl jeho redaktorem, po jeho zrušení (1970) se v Severočeském nakladatelství v Ústí nad Labem stal vedoucím redaktorem detašovaného pracoviště Most. Roku 1982 dálkově absolvoval filmovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na FAMU. V 80. letech byl ve svobodném povolání. Roku 1989 se podílel na opětovném založení nakladatelství Dialog se sídlem v Litvínově a Liberci, téhož roku založil v Litvínově firmu na výrobu a prodej dekorativních předmětů z tropického hmyzu a později podnikal i v dalších oblastech. Jako sběratel motýlů a brouků organizoval výpravy do Střední Asie, Sibiře, Jakutska, Mongolska, Číny, Tibetu a Nepálu.
 Debutoval 1965 v časopise Čs. voják, povídkami a reportážemi dále přispíval do periodik Květy, Průboj (Ústí nad Labem), Rudé právo, Host do domu, Sešity pro mladou literaturu, Literární měsíčník, Tvorba, Zemědělské noviny aj. Po roce 1980 časopisecky publikoval jen sporadicky.
 Povídky souboru Srdeční sval, které vznikaly od počátku 60. let, se zabývají především milostnými a manželskými vztahy a nejlepší z nich evokují náladu jinak věcně zachycené situace. Próza Údolí radosti sleduje jeden den staršího muže, jenž si během odchodu z nemocnice vybavuje scénky z dětství i ze života své rozpadnuvší se rodiny a zároveň se vyrovnává s nuceným odchodem ze zaměstnání. Významnou roli tu opět hraje celková nálada situace: osobitá, pro hrdinu lákavá atmosféra průmyslového Litvínova a Mostu. Mládeži je adresován román těžící z autorových zážitků v kirgizských horách Divokým Alajem a jeho pokračování Mezi orlem a hadem. Podrobné vyprávění o cestě mladých přírodovědců spojuje dobrodružné okamžiky s odbornými poznatky, přítomné dění je přerušováno kapitolami o nebezpečném životě ruských pohraničníků v 30. letech. Do tematicky blízkého románu Tajemství Uzun-Guru (se stejnými hlavními hrdiny) jsou obdobně vsouvány epizody dávného romantického příběhu domorodé dvojice. – Svou náklonnost hororovému a detektivnímu žánru prokázal volnými překlady románů a povídek irského autora Josepha Sheridana Le Fanu a původní detektivkou z prostředí restaurátorů historických památek Vrah v šarlatu (ačkoliv ani v jednom z vydání není uveden, spoluautorem detektivky je pravděpodobně Václav Vokolek; svou spoluúčast objasňuje blíže v knize Krajiny vzpomínek). Sporné je Volákovo autorství převyprávění Nového zákona do celistvého příběhu Život Pána Ježíše Krista sepsaný podle všech čtyř svatých evangelií sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše a sv. Jana Biblí kralické; podle svědectví Václava Vokolka i podle dalších indicií (pozůstalost Josefa Jedličky) je autorem Života spisovatel Josef Jedlička, který v roce 1968 odešel do emigrace. Kniha vyšla v roce 1969 pod Volákovým jménem a s titulem Vyšla hvězda nad Betlémem. Příběhy, události a mýty Nového zákona; s původním názvem a doslovem Vladimíra Vokolka, ovšem stále pod jménem Josefa Voláka, byla vydána v roce 1990.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Vrah v šarlatu (R detekt., společně s Václavem Vokolkem; 1969); Údolí radosti (P 1978); Srdeční sval (PP 1980); Divokým Alajem (R pro ml., 1985; poté in Mezi orlem a hadem); Tajemství Uzun-Guru (R pro ml., 1988); Mezi orlem a hadem (R pro ml., 1989, obsahuje: Divokým Alajem a Mezi orlem a hadem).
Přeložil a upravil: J. S. Le Fanu: Zelený děs (PP pro ml., 1970) + Dům u hřbitova (R 1972) + Strýc Silas (R 1974; 1999 pod titulem Hodina smrti).
Příspěvky ve sbornících
: Mně se tu líbí (novela Opravdový sen, 1972); Dvojí hlas (1975); Všedný deň (Bratislava 1979).

LITERATURA

Studie a články: J. Lukeš in Prozaická skutečnost (1982); A. Jílek: Playback Raymonda Chandlera, Tvar 1990, č. 7; V. Vokolek in Krajiny vzpomínek (2000); M. Jareš: Knihovraždy, Tvar 2002, č. 21.
Recenze: Údolí radosti: J. Adam, LM 1979, č. 1, též in J. Adam – P. Bílek – V. Kolár: Sondy (1981) * Srdeční sval: J. Lukeš, Tvorba 1981, č. 20 * Divokým Alajem: O. Chaloupka, ZM 1987, č. 3 * Tajemství Uzun-Guru: J. Voráček, ZM 1989, č. 7 * Mezi orlem a hadem: R. Ditmar, ZM 1989, č. 9.
Rozhovor: V. Novák, Československý voják 1973, č. 14; J. Holý, Průboj 22. 1. 1974.
Autor hesla: Přemysl Blažíček (1998); Alena Přibáňová (2009)
Aktualizace hesla: 15. 6. 2009 (ap)
 
zpět na hlavní stranu