Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 VĚTRNÉ MLÝNY 

 1995 - (dosud)  
 
 Brněnské nakladatelství zaměřené převážně na vydávání divadelní literatury
 

Nakladatelství Větrné mlýny (VM) v roce 1995 založili a dodnes je vlastní a jeho činnost řídí Petr Minařík (*1975) a Pavel Řehořík (*1972). Původním záměrem bylo vydávat dramata a texty o divadle, záběr nakladatelství se však postupně rozšiřoval a nyní v něm kromě divadelní literatury vycházejí sbírky současných básníků, antologie povídek, filmové scénáře, operní libreta, odborné studie apod. Kromě obou zakladatelů v redakci působili mj. Barbora Antonová Lubomír Sůva, jako výtvarníci s VM dlouhodobě spolupracují Boris Mysliveček Tomáš Přidal; nyní se o grafickou úpravu publikací stará Kateřina Wewiorová. Do konce roku 2012 nakladatelství vypravilo přibližně 300 titulů v nákladu pohybujícím se obvykle v rozpětí 400–1000 výtisků.

 

Hlavním vydavatelským zájmem Větrných mlýnů je po celou dobu existence nakladatelství dramatická literatura. V ediční řadě Dramatické texty (od 1996, do konce roku 2010 51 sv.) vycházejí díla zavedených českých autorů (David Drábek, Arnošt Goldflam, Pavel Kohout, Jiří Kratochvil, Lenka Lagronová, Stanislav Mráz, Marian Palla, Jan Antonín Pitínský, Antonín Přidal, Přemysl Rut, Ladislav Smoček, Karel Steigerwald aj.) i zahraničních dramatiků (Tankred Dorst, Elfriede Jelineková, Dea Loherová, Gabriel Marcel, Felix Mitterer, Mark Ravenhill, George Tabori, Werner Schwab, Petr Turriny aj.). Kromě toho edice v několika výborech představila dramatickou produkci vybraných národních literatur či etnických skupin (mj. antologie dramatických textů současných kanadských Indiánů Čekání na Kojota). Kanonická díla české a světové dramatiky vycházejí v edici Repertoár (od 2005, do roku 2010 17 sv., mj. Shakespeare, Lorca, Beckett, též soubor pěti různých verzí libreta Smetanovy opery Dalibor), kterou řídí Pavel Drábek; na odborné přípravě jednotlivých titulů se podílejí teatrologové působící většinou v Kabinetu divadelních studií FF MU (Pavel Drábek, Antonín Přidal, Eva Stehlíková, Libor Vodička aj.). Grafickou úpravu ediční řady zajišťuje Kateřina Wewiorová společně s Pavlem Řehoříkem. Novinky české divadelní i rozhlasové dramatiky přináší řada RozRazil – Současná česká hra (od 2002, do konce roku 2012 101 sv.). Vedle zkušených autorů (Arnošt Goldflam, Karel Steigerwald) zde publikují i začínající dramatici (Anna Saavedra), režiséři (Luboš Balák, Jan Mikulášek), popř. dramaturgové (Marek Horoščák). Nezanedbatelnou součástí edice jsou díla básníků a prozaiků, kteří se dramatické tvorbě věnují spíše okrajově (Tereza Boučková, Irena Dousková, Radek Malý, Petr Pazdera Payne, Kateřina Rudčenková, Miloš Urban). V posledních letech vydaly VM několik svazků rozsáhlých výborů či souborů díla Arnošta Goldflama, Václava Havla, Jeleny Mašínové a J. A. Pitínského.
Teoreticky laděné texty o divadle a dramatu se uplatňují v edici Čas, akce, prostor (2000–2006, 5 sv.), v níž mj. vyšly monografie věnované Thomasi Bernhardovi (Zuzana Augustová), Elfriede Jelinekové (Barbora Schnelle) či rozhlasovému režisérovi Jiřímu Horčičkovi (Jan Vedral). Zahájena byla též edice Dokořán (2008, do roku 2010 1 sv., Michael Prostějovský: Muzikál expres – malý průvodce velkým muzikálem) a edice Pohlednice, přinášející série fotografií z divadelních představení (2009, 48 kusů). Filmovému umění je věnována řada Filmový klub (2004, do roku 2010 3 sv.), v níž mj. vyšel literární námět a scénář filmu Bohdana Slámy Štěstí (ediční řada je určena graficky a tematicky – první dva svazky Nuda v Brně, Příběhy obyčejného šílenství se staly její součástí až zpětně).
Na počátku své existence založilo nakladatelství i několik edic věnovaných poezii a próze. V řadě Moderní česká próza (1995–1997, 3 sv.) vyšel vůbec první titul nakladatelství Muž s největší hlavou Luboše Baláka, v edici Poezie (1995–1999, 12 sv.) mj. antologie nonkonformních jihomoravských básníků Uprostřed průmyslové noci (1996), uspořádaná J. A. Pitínským již v roce 1983 (první svazek Všechno má barvu mýdla byl do edice vřazen až zpětně). Původní básnické sbírky vydávají Větrné mlýny příležitostně dosud, avšak mimo ediční řady (Jiří Dynka, Zeno Kaprál, J. H. Krchovský, Pavel Petr, Markéta Pilátová, Jindřich Zogata). Pouhé dva svazky, prózu Hnáta Daňka a nové vydání Mikuláškovy sbírky Krajem táhne prašivec, přinesla edice Střežený Parnass (1998). V edici Literary guide (2006–2007 2 sv.) vyšly antologie ruských a běloruských povídek, podobné ediční projekty VM připravují i nadále mimoedičně. Prvními svazky byly zahájeny edice slovenské beletrie Česi, čítajte (od 2012) a dětská řada Větráček (od 2012).
Více než třetinu produkce nakladatelství tvoří publikace nezařazené do žádné z edičních řad. Takto zde vychází většina překladů z literatury slovinské (Jurij Hudolin, Nina Kokel) a ruské (Venedikt Jerofejev), politicko-historické studie (Albrecht Hagemann: Fidel Castro, Gerhard Besier: Svatý stolec a Hitlerovo Německo) a životopisy (Marcel Reich-Ranicki: Můj život).
Větrné mlýny připravily pro účely knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem překlady dramat některých svých kmenových autorů. Takto vznikl překlad hry Romana Sikory Smetení Antigony (Antigone Weggefegt) a výbor z her Arnošta Goldflama (Die Probe : Theaterstücke). Na vydání některých knih spolupracovaly VM s nakladatelstvím Host, s Centrem experimentálního divadla a Divadlem Husa na provázku (Cirkus Havel; Sto roků kobry – bestiář podle Dostojevského), popř. s jinými institucemi.

 Od roku 2005 vydávají VM ve spolupráci s Divadlem Husa na provázku, Centrem experimentálního divadla, a Centrem pro kulturu a společnost časopis RozRazil a od roku 2006 internetový RozRazil online, který připravují studenti Kabinetu divadelních studií FF MU. Každoročně v červenci (2000–2010) pořádají VM v prostorách Divadla Husa na provázku Měsíc autorského čtení, obvykle i za účasti zahraničních autorů, a od roku 2009 též básnický festival Dny poezie a vína Valtice.
 
 Ediční řady
Moderní česká próza (1995–1997); Poezie (1995–1999); Dramatické texty (od 1996); Střežený Parnass (1998); Čas, akce, prostor (2000–2006); Současná česká hra (2002–2006; od 2007 pokračuje jako RozRazil – Současná česká hra); Filmový klub (2004–2005); Repertoár (od 2005); Literary guide (2006–2007); Dokořán (2008); Pohlednice (2009); Česi, čítajte (od 2012); Větráček (od 2012).
 Časopisy a informační bulletiny: RozRazil (od 2005); RozRazil online (od 2006).
 Pořádané akce, výstavy, soutěže: Měsíc autorského čtení (2000–2010); Dny poezie a vína Valtice (2009).
 Výtvarní spolupracovníci: Boris Mysliveček, Tomáš Přidal, Kateřina Wewiorová.
 Technické informace: Do roku 2010 cca 200 titulů. Tiskárna Rozstání okr. Prostějov, Kpress s.r.o., Reprocentrum Blansko, Baloušek s.r.o., Finidr s.r.o., Grafico s.r.o.

LITERATURA

Články: Z. A. Tichý: Dramatici roztáčejí Větrné mlýny, MFD 3. 9. 1997; S: Nakladatelství Větrné mlýny, Právo 23.10. 1997, příl. Salon č. 38, L. Mareček: Větrné mlýny přispívají k literární paměti Brna, MFD 6. 11. 1997, příl. Jižní Morava; S. Hrbotický: Nakladatelství Větrné mlýny vydává také divadelní hry, Haló noviny 17. 7. 1998; L. Mareček: Nakladatelství Větrné mlýny vyvezlo do Frankfurtu Goldflama, MFD 21.10. 1999, příl. Jižní Morava; A. Poláčková: Větrné mlýny se pustily do her, Rovnost 31. 7. 2000; M. Rychlíková: Vzestupy a pády brněnských nakladatelů, LitN 9.1. 2002; Už počtvrté pořádá v Brně agentura Větrné mlýny..., Právo 26. 6. 2003, příl. Salon 322; V. Šrámková: Větrné mlýny se točí o sto šest, Týdeník Rozhlas 2005, č. 26; A. Blažejovská: Trefulka, Pammrová a Větrné mlýny, Týdeník Rozhlas 2005, č. 40; elk: Větrné mlýny, Uni 1.12. 2005; M. Stulírová: Větrné mlýny mapují dílo J. A. Pitínského, Rovnost 2. 9. 2010.
  Autor hesla: Aleš Merenus (2010)
  Aktualizace textu hesla: 1. 2. 2012 (am)
  Aktualizace bibliografie: 4. 7. 2012 (mlp)
zpět na hlavní stranu