Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří DYNKA

* 4. 10. 1959, Zlín 
 
 
Básník
 Po absolvování Základní školy v Luhačovicích (1975) a po gymnaziálních studiích ve Zlíně (maturoval 1979) studoval na stavební fakultě brněnského Vysokého učení technického (absolvoval 1983). Poté v letech 1984 –1987 pracoval jako projektant ve Výzkumném ústavu průmyslového stavitelství v Brně. Od roku 1987 žije v Praze a pracuje jako topič strahovských vysokoškolských kolejí.
 Dynka debutoval roku 1986 pod pseudonymem Otík Bzenecký v samizdatovém časopise Host. Přispěl do samizdatového sborníku Dnem bazénu (1987, eds. Jana Soukupová, Jen Vopatrně = J. A. Pitínský). Po roce 1989 publikoval v časopisech Ticho, Souvislosti, Literární noviny, Psí víno, Host, Tvar, Intelektuál, Pěší zóna, A2 a v deníku Právo.
Jan Antonín Pitínský inscenoval v Brně roku 1989 Dynkovy texty ze sbírky Minimální okolí mrazicího boxu a sestavil z nich též rozhlasové pásmo, které roku 1997 odvysílal Český rozhlas. Rovněž básně ze sbírky wrong! se dočkaly divadelní adaptace, inscenovány byly v rámci festivalu Divadlo evropských regionů v Klicperově divadle v Hradci Králové (1998, režie Zdeněk Plachý). Následně vznikla také televizní realizace sbírky wrong! (2001, režie Zdeněk Plachý). Dynkovy verše byly instalovány spolu s plastikami Josefa Daňka na výstavě Vila pomponek (2001, Moravská galerie v Brně). Digitální varianty svých sbírek vystavuje na internetové adrese www.magazlin.cz/dynka.
 

Dynka jako básnický i výtvarný experimentátor navázal zprvu na vizuální poezii šedesátých let, pozornost ovšem namířil k realitě současného světa, na jehož obraze se výrazně podílí agresivní pseudokultura reklamy a populární zábavy (Minimální okolí mrazícího boxu). Život člověka v tomto světě se banalizuje, zplošťuje, nudně se vleče zatížen stereotypy. Účinný výraz pro tyto skutečnosti Dynka nalézá v mnohonásobném opakování a minimálních variacích zdánlivě nesmyslných sentencí, jakož např. i v prázdné ploše stránky, která má být vnímána jako deníkový záznam. Dynka je vyhraněně současný i ve svém jazyce, v němž kombinuje češtinu s angličtinou, užívá množství cizích slov, ale i číslic či zkratek. Nápadná je vysoká frekvence adjektiv, které zaplňují text na úkor sloves a substantiv. Dynka zachycuje svět prostřednictvím bohatého a přesného smyslového vnímání – každá věc má svou barvu, vůni, chuť.
Významným tématem Dynkovy poezie je konfrontace života v konzumní popkultuře s přírodou jako přirozeným prostorem lidského života (wrong!). Umělohmotné předměty a květiny se setkávají a vnějškově existují v souladu, přesto lze zřetelně určit hlubinný rozpor. Dynkův člověk ztratil důvěrný vztah k přírodě, připadá si v ní jako na jiné planetě. Lyrický mluvčí se neidentifikuje s tradičními vážnými tématy poezie, vnímá jen banální obcování s věcmi, jídlem, genitáliemi. Popisuje člověka jako fyzicky vegetující zvěcnělou bytost, zjevení pozorující svět kolem sebe a postrádající vlastní niternost. Neznamená to ale, že tuto existenci vykresluje jako tragickou, rád pracuje s komickou nadsázkou a ironií.
Ve sbírce líviový lenkový se Dynkův výraz už více přibližuje tradiční představě básně jako veršového a strofického útvaru, nicméně časté střídání typů a velikosti písma trvá. Dynkovy postavy jsou stále víc zaměstnány svými bizardními rozkošemi, o existenciálních tématech vypovídá už jen jejich absence. Počínaje sbírkou Sussex Superstar přebírá dominantní roli téma lásky, která je u Dynky živočišně tělesná, ale zároveň spojená s touhou po transcendenci fyzických limitů erotismu. Odvrácenou stranu tělesnosti reflektuje ve sbírkce Tamponáda, když otevírá významové pole těla ohroženého a nemocného, které nepředstavuje jen možnost slasti, ale také nebezpečí bolesti a zániku.

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: povrchy form. A4 (bibliofilie, 1990); Minimální okolí mrazicího boxu (BB 1997); wrong! (BB 1998); líviový lenkový (BB 2000); Sussex Superstar (BB 2002); Tamponáda (BB 2006).
Příspěvky ve sbornících a almanaších: Uprostřed průmyslové noci (1996); Anthologie de la poésie tchéque contemporaine 1945 – 2000 (Paříž 2002); Lepě svihlí tlové (2002); Jaszmije Smukwijne (Katovice 2004); Antologie nové české literatury 1995 – 2004 (2004); Jezdec na delfíně (2005); Báseň mého srdce (2005); Antologie české poezie. II. díl (1986–2006) (2007).

LITERATURA

Recenze: Minimální okolí mrazicího boxu: R. Burián, Slovo – Brno 13. 11. 1997; P. Hrbáč, Tvar 1998, č. 7; P. Motýl, Sojky v hlavě 1999, č. 8 * wrong!: E. Talpová, Rt 2. 6. 1998; P. Cekota, Tvar 1998, č. 16; J. Veselský, Host 1999, č. 1; M. Vajchr, KPRR 1999, č. 14 * líviový lenkový: (rak) (Radim Kopáč), Uni 2000, č. 12; týž, MFD 28. 12. 2000; P. Hrbáč, Tvar 2001, č. 8; J. Nejedlý, NK 2001, č. 16; Š. Švec, Dobrá adresa 2000, č. 11 * Sussex Superstar: P. Voňka, Dobrá adresa 2002, č. 8; J. Pulkrábek, Host 2002, č. 5 D. Kaprálová, MFD 17. 4. 2002, příl. Jižní Morava; J. Staněk, Tvar 2002, č. 18 * Tamponáda: D. Kaprálová, MFD 29. 11. 2006; L. Neumann, Tvar 2007, č. 1; R. Kopáč, Psí víno 2007, č. 41; S. Martínková-Racková, A2 2007, č. 15.
Rozhovory: J. Nejedlý, NK 1998, č. 26; V. Hulec, Právo 11. 3. 1999, příl. Salon, č. 107; R. Kopáč, Uni 2001, č. 6; O. Horák, Tvar 2003, č. 9.
Autor hesla: Karel Piorecký (2007)
 
zpět na hlavní stranu