Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Pavel JANÁČEK

* 16. 1. 1968, Praha 
 
 
Literární historik a kritik
 

Matka Jaroslava Janáčková je literární historička, otec František Janáček (1930–1995) byl historik druhého odboje. – Pavel Janáček absolvoval základní a středoškolské vzdělání v Praze (maturita 1986); poté na Fakultě řízení VŠE v Praze vystudoval obor automatizované systémy řízení (1991 Ing., diplomová práce Programovací jazyky čtvrté generace). V letech 1987–1988 byl mimořádným studentem FF UK, obor dějiny umění a estetika. Na FF UK pak v letech 1994–2000 absolvoval postgraduální studium v oboru dějiny české literatury (2000 Ph.D., disertační práce Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení 1938–1951; v rozšířené a přepracované podobě vyšla knižně). V roce 1997 byl na šestiměsíční stáži na University College London. – Na přelomu let 1989–1990 působil jako redaktor časopisu Iniciály, v letech 1990–1995 byl redaktorem deníku Lidové noviny (1994–1995 vedoucí kulturní rubriky), v letech 1995–1996 pracoval v redakci časopisu Tvar. Od června 1995 působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, nejprve jako odborný pracovník, poté jako vědecký pracovník v oddělení současné literatury (1999–2002 jeho vedoucí), v letech 2003–2010 byl vedoucím oddělení pro výzkum literární kultury a v letech 2010–2020 ředitelem ústavu. V období 2003–2010 byl současně odborným asistentem v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK. – Sestra Zora Šimůnková (1965–2021) psala básně, povídky a dramatické texty a byla organizátorkou literárních akcí v Praze a v Chotěboři.

 

Recenzemi debutoval roku 1985 v týdeníku Nové knihy, do něhož pak přispíval až do počátku devadesátých let. V osmdesátých letech ojediněle publikoval též v Kmeni, TvorběZpravodaji Společnosti bratří Čapků, častěji v Literárním měsíčníku a zvláště v Zemědělských novinách (též beletristické příspěvky). Od roku 1990 psal pravidelně do Lidových novin Iniciál, řidčeji do Literárních novin, Lidové demokracie, Úspěchu, Playboye (pod jménem Pavel Vršovický), Mladé fronty Dnes, Hospodářských novin, Hosta, Týdne, A2, Uni, Dějin a současnosti, Literárního archivu, Souvislostí, Ladění, Kuděje, ReflexuRespektu. Odborné články otiskuje především v České literatuřeSlovenské literatúře (Bratislava). V letech 1995–2005 kritikami i studiemi pravidelně přispíval do Tvaru (mj. v roce 1998 v příloze Tvary komentovaná bibliografie Svět Rodokapsu a na pokračování studie Úromor. Operace nahrazení, vyloučení naruby; v roce 1999 připravoval roční čtenářskou soutěž Literárněvědná akademie Tvaru). V letech 2004–2012 vydával studentský časopis Literární novinky (uváděn též pod zkráceným názvem Litenky). – Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem (literární pásmo, recenze), v letech 1995–2017 připravoval pod postupně se proměňujícím názvem (nejdéle jako Kritický klub, dále např. jako Slovo o literatuře) jedenkrát měsíčně pro stanici Vltava debatní pořad o novinkách především české literatury, výjimečně překladové či odborné knižní produkce (více než 200 vydání). – Používá šifru pal, dříve a příležitostně použil též šifry jap, apl, vrš.

 Pavel Janáček se jako kritik a publicista soustřeďuje především na nejnovější českou literaturu, badatelsky pak na populární literaturu a literární kulturu v 19. a zvláště ve 20. století. Spolu s Michalem Jarešem připravil soupis sešitových románových edic třicátých a čtyřicátých let 20. století (Svět rodokapsu) a tuto komentovanou bibliografii doprovodil studií, v níž v širokém historickém kontextu vymezil problematiku sešitového vydávání české i překladové beletrie a analyzoval edice sledovaného dvacetiletí. V monografii Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951 se zabýval institucemi a procesy, jež v podmínkách nacistické či komunistické totality populární literaturu (ne-literaturu, resp. brak) vylučovaly z literární komunikace. Soustředil se na zobrazování populární literatury, její odmítání, cenzurní zásahy i proces jejího nahrazování jinými literárními formami. Jako autor hlavních studií i jako redaktor se zásadně podílel na obsáhlé dvousvazkové monografii V obecném zájmu, která se věnuje dějinám cenzury a sociální regulace literární komunikace od poloviny 18. do počátku 21. století.

BIBLIOGRAFIE

Práce o literatuře: Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století (2003, s M. Jarešem); Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951 (monografie, 2004); V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře /1749–2014/ (2015, s M. Wögerbauerem, P. Šámalem, P. Píšou a dalšími, též ed.); Literární kronika první republiky (2018, s P. Šámalem, V. Barboríkem, T. Pavlíčkem a dalšími, též ed.).
Účast v týmových pracích: Český Parnas (1993); Slovník českých spisovatelů od roku 1945 2 (1998); Slovník českých spisovatelů (2000); Encyklopedie literárních žánrů (2004); Dějiny české literatury 1945–1989 (2007–2008, též redig. s dalšími); Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře (2012); Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures: Institutions, Dynamics, Discourses (London – New York – Delhi 2018).
Ostatní práce: Sedm století Slavětína. Malá knížka k velkému výročí obce (též ed., 2014).
Příspěvky ve sbornících a antologiích: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945 (1998); „Ale mne tato doba bolí...“ (1999, Literární archiv sv. 31); U jednoho stolu (soukr. tisk, 2000); Deset let poté (2000); Literatury centraľnoj i jugo–vostočnoj Evropy: 1990–e gody (Moskva 2002); Bohumil Hrabal /1914–1997/ (London 2004); Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století (2005); Julek Fučík /věčně živý/ (2010, spr. 2012); „Například já jsem z Havlíčkova Brodu“ (soukr. tisk 2012); Encyklopedie českých právních dějin, sv. I, A–Č (2015); Čtení jako radost a dobrodružství (2020); Tradicí stvořená (2020).
Uspořádal a vydal: Česká a slovenská literatura dnes (1997); Pátečníci a Karel Poláček (2001); Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století (2004, s M. Jarešem a P. Šámalem, též přisp.); „O slušnou odměnu bude pečováno...“ (s T. Breněm, 2009, též přisp.); Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy (2018, s M. Vojtkovou); Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou (2018, s M. Vojtkovou).

LITERATURA

Studie a články: R. Burián, Literární kritika v českých denících v letech 1990–1991, Tvar 1997, č. 8, příl. Tvary.
Recenze: Svět rodokapsu: J. Šebek, LidN 7. 6. 2003; B. Mědílek, Čtenář 2003, č. 7/8; A. K. K. Kudláč, Tvar 2003, č. 14; J. Wiendl, Dějiny a současnost 2003, č. 5; F. Knopp, ČL 2004, č. 3 * Literární brak: I. Adamovič, HN 15. 2. 2005; D. Iwashita, LidN 19. 3: 2005; J. Kamen, MFD 20. 5 2005; M. Blahynka, Haló noviny 27. 5. 2005, příl. Obrys-Kmen č. 21; J. Bžoch, Sme (Bratislava) 28. 7. 2005, příl. Literárny štvrtok; J. Rak, Reflex 2005, č. 29; M. Drápala, Dějiny a současnost 2005, č. 8; P. Mandys, Týden 2005, č. 35; M. Petříček, ČL 2005, č. 4; P. Matejovič + J. Koten, Tvar 2005, č. 15; Z. R. Nešpor, Sociologický časopis 2005, č. 4; P. Šidák, Svět literatury 2005, č. 32; Z. Ferusová – M. Suchánková, Romboid (Bratislava) 2005, č. 9; R. Kanda, Aluze 2005, č. 2; D. Mocná, Český jazyk a literatura 57, 2006/2007, č. 3; (fra) /= M. Franc/, Kuděj 2007, č. 1/2 * V obecném zájmu: O. Bezr, MFD 5. 9. 2015, příl. Scéna; P. Zídek, LidN 9. 9. 2015; I. Hartman, HN 22. 9. 2015; J. Lukavec, iLiteratura.cz (on-line), 13. 12. 2015; J. Slomek, Týden 2015, č. 40; P. Hnilička, Týdeník Rozhlas 2015, č. 43; J. Mervart, Reflex 2015, č. 46; J. Med, Host 2016, č. 1; P. Andreas, A2 2016, č. 11; P. Šmíd, A2 2016, č. 11; T. Glanc, ČL 2016, č. 4; L. Řezníková, ČL 2016, č. 4; D. W. Pratt, Canadian Slavonic Papers (Montreal) 2016, č. 3; X. Galmiche, Revue des études slaves (Paris) 2016, č. 3–4; Z. R. Nešpor, Sociologický časopis 2016, č. 5; J. Štaif, Bohemia (München) 2017, č. 1; K. Csiba, Litikon (Nitra) 2017, č. 1; P. Matejovič, Slovenská literatúra (Bratislava) 2017, č. 3; P. Drábek, Theatralia 2018, č. 1; K. Činátl, Souvislosti 2018, č. 1 * Literární kronika první republiky: J. Lukavec, iLiteratura (on-line) 4. 11. 2018; P. Zídek, LidN 15. 12. 2018. příl. Orientace; B. Pražan, Týdeník Rozhlas 2018, č. 52/1; K. Hausmannová, ČJL 2018/2019, č. 3; E. Gilk, Bohemica Olomucensia 2019, č. 1; P. Nagy, LitN 2019, č. 2, příl. Biblio; E. Klíčová, Host 2019, č. 5; J. Brabec, E*forum (on-line) 8. 5. 2019; I. Adamovič, Deník N 6. 6. 2019; D. Balán, Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum 2020, č. 1/2; K. Badžgoňová, Literárny archív (Bratislava) 2020, č. 42; M. Špaček, Bohemica Olomucensia 2020, č. 1.
Rozhovory: N. Macurová, Iniciály 1990, č. 7; J. Rulf, Reflex 1999, č. 3; I. Adamovič, Hospodářské noviny 15. 2. 2005; J. Šlerka, Plav 2009, č. 7/8; J. Císař, Grand Biblio 2009, č. 4; E. Burget + J. Děkanovský, Dějiny a současnost 2009, č. 9; O. Horák, LidN 16. 9. 2009; D. Sedlická, LitN 2010, č. 26; J. Míka, Čtenář 2011, č. 4; J. Němec, Host 2011, č. 3; O. Hanus, Psí víno 2012, č. 59/60; J. Císař, Biblio 2013, č. 10; P. Nagy, Půlnoční Expres 2013, č. 10; D. Melichar, Lógr 2015, č. 18; P. Zídek, LidN 12. 12. 2015, příl. Kniha roku 2015; M. Toman, Právo 8. 9. 2016, příl. Salon č. 988; K. Kouba, A2 2019, č. 21; J. Němec, Host 2021, č. 4.
Autor hesla: Kateřina Bláhová (2007)
Aktualizace hesla: 10. 4. 2023 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 10. 4. 2023 (mlp)
 
zpět na hlavní stranu