Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 LADĚNÍ 

 1991 - (dosud)  
 
 

Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury vydává jako čtvrtletník Ústav literatury pro mládež (ÚLM) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Původně měl název Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež, neboť byl založen se záměrem informovat veřejnost zejména o činnosti vydavatele. Avšak vzhledem k rostoucímu zájmu přispěvatelů a odběratelů a také v souvislosti s existenční nejistotou Zlatého máje, do té doby jediného listu specializovaného na reflexi dětské literatury, časopis postupně zvyšoval své ambice: nabídl prostor všem odborníkům, kteří se zabývají dětskou literaturou, začal věnovat pozornost problematice dramatické výchovy a otázkám literárněvědné přípravy budoucích učitelů 1. stupně základních škol atp. Roku 1996 časopis začal vycházet v tištěné podobě (předtím byl rozmnožován cyklostylem a xeroxem), výrazně změnil grafickou úpravu i název. Redakce se sice zpočátku často obměňovala, vždy ji však tvořili pracovníci ÚLM. Na redakční práci se střídavě podíleli Martin Reissner, František Šalé Milena Šubrtová (publikovala též pod jménem Šimková), příležitostně též Naděžda Sieglová Věra Vařejková. Po změně názvu a ustálení koncepce časopisu v něm jako redaktoři působili Martin Reissner (od 1996 dosud, v letech 2001–2002 jako šéfredaktor), Jiří Poláček (1996–2000, 2003–2005), Jitka Zítková (od 2001 dosud), Milena Šubrtová (2001) a Luděk Janda (2002-2003).

 

Čtvrtletník přináší především studie, články, rozsáhlé i drobné recenze nových knih pro děti a mládež. Zpravodajský charakter mají některé stálé rubriky, zvláště Byli jsme při tom, posléze Zprávy (informace o konferencích a odborných seminářích, včetně mezinárodních, pravidelně též informace o soutěži Zlatá stuha) a Představujeme nakladatelství (obvykle jde o vydavatele dětské literatury), beletristé i badatelé se představují v rubrice Na čem právě pracuji, připomínkám významných i opomíjených osobností dětské literatury je věnována rubrika Jubilea a ohlédnutí. Redakce Ladění spolupracuje s relativně stálým okruhem autorů. Rozsáhlejší texty zde pravidelně publikovali a publikují zejména Ondřej Hausenblas, Jiří Iliev, Zdeněk Kovalčík, Ladislava Lederbuchová, Jiří Poláček, Martin Reissner, Naděžda Sieglová, Hana Šmahelová, Milena Šubrtová, Jaroslav Toman, Svatava Urbanová, Věra Vařejková, Drahomíra Vlašínová, František Všetička, Zdeněk Zapletal Viera Žemberová. Příležitostně či drobnějšími texty přispěli Jana Baroková, Jana Čeňková, Eva Doupalová, Jiří Hek (vl. jménem Hájek), Miroslav Chocholatý, Pavel Janáček, Radim Kopáč, Eva Koudelková, David Kroča, Petr Matoušek, Jan Mervart, Anna Mikušťáková, Ester Nováková, Luisa Nováková, Marie Pavlovská, Jiří Rambousek, Zdeněk Karel Slabý, Zuzana Stanislavová, Peter Stoličný, Miroslav Tmé, Kateřina Vávrová, Jiřina Veselá, Jitka Zítková a jiní. Výtvarný doprovod tvoří obvykle ilustrace převzaté z recenzovaných knih. V únoru 1995 vyšlo mimořádné číslo Dramatická výchova ve škole, přinášející příspěvky ze stejnojmenné konference uspořádané ÚLM v říjnu 1994 v Brně.

 

Bohemisté na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vydávali dále časopisy Klub (3 čísla v letech 1992-93) a Slovo (4 čísla v letech 1994-97).

 
Periodicita: Čtvrtletník. – I-V (po 4 č., 1991-95, č. 1/1991 nedatováno a bez názvu, od č. 2/1991 jako Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež Pedagogické fakulty MU v Brně), VI-XVIII (po 4 č., 1996-2008, pod názvem Ladění, od 1997 dvojí číslování ročníků, např.: 1997 - II/VII; 1995 navíc mimořádné č. Dramatická výchova ve škole).
Podtituly: Časopis pro teorii a kritiku dětské literatury (od 1996).
Členové redakční rady: Redakční rada uváděna od č. 4/1996: N. Sieglová (od 1996), Hana Šmahelová (od 1996), M. Šubrtová (1996–2000), J. Toman (od 1996), S. Urbanová (od 1996), V. Vařejková (od 1996), Z. Zapletal (1996–1997).
Technické informace: A4 (č. 1-2/1991), A5 (od č. 3/1991); 2-6 str. (č. 1-2/1991), 16-48 str. (č. 3/1991-1996); 32-56 str. (od 1997); paginace přetržitá; obsah roč. 1991-95 jako příloha k č. 2/1996 (včetně jmenných rejstříků, sest. J. Zítková).
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Obálka: J. Eliška a J. Iliev (č. 3/1991-4/1995), obálka a grafická úprava M. Reissner (od 1996).
Náklad: 800 výtisků (1999).

LITERATURA

Knižně: B. Marčák a B. Gabrielová in Kapitoly z dějin brněnských časopisů II. (2003).
Studie a články: V. Vařejková: Neloučení se Zpravodajem ÚLM, Ladění 1996, č. 2, příl.; J. Poláček: Jak se dělá časopis, in sb. Současnost literatury pro děti a mládež II (Liberec 1998); J. Poláček: Tři roky časopisu Ladění, in sb. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi (Ostrava 1999); J. G. Růžička: Vyladěno na děti, A2 2008, č. 23; J. Soukal: O čem píše Ladění, ČJL 2008/09, č. 5.
K jednotlivým číslům: J. Sedlák: Ladění - časopis pro teorii a kritiku dětské literatury, Univerzitní noviny 1998, č. 5 (o č. 1/1998); J. Slomek: Ladění č. 1/1998, LitN 1998, č. 23; J (MB) (= M. Blahynka): Živé ladění, Haló noviny 11. 2. 2000; B. Marčák: Dobře vyladěné Ladění, Zemské noviny 20. 5. 2000; -mal- (= I. Malijevský): Ladění, LitN 2000, č. 19; jas (= J. Slomek), LidN 7. 2. 2001; V. Burian, LitN 2002, č. 8; jas (= J. Slomek), LidN 6. 2. 2003; J. Novotný, LitN 2004, č. 20.
Rozhovor: J. Rambousek, Universitas 2001, č. 2 (s M. Reissnerem a J. Poláčkem).

Autor hesla: Michal Přibáň (2002, 2008)
Aktualizace hesla: 31. 12. 2008 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2008 (mlp)
zpět na hlavní stranu