Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Petr MIKEŠ

* 19. 8. 1948, Zlín 
† 8. 2. 2016, Benešov 
 
Básník a překladatel
 Pocházel z učitelské rodiny. Dětství prožil ve Zlíně, roku 1957 se rodina přestěhovala do Olomouce. První manželka Milena Valušková (*1947, sestra spisovatele Rostislava Valuška) je uměleckou fotografkou. Druhá bývalá manželka Iveta Mikešová (*1957) je překladatelkou z polštiny (Bołesłav Leśmian, Bruno Schulz, Czesłav Miłosz aj.). Roku 2001 se Mikeš oženil s Alenou Jakoubkovou, spisovatelkou a redaktorkou nakladatelství Knižní klub. Od téhož roku žil střídavě v Olomouci a Praze, v roce 2014 se přestěhoval do Neveklova (okr. Benešov). – V Olomouci Mikeš studoval Slovanské gymnázium (maturoval 1966) a na FF UP angličtinu a ruštinu (1967–1970); fakultu však nedokončil a státní zkoušky z obou jazyků složil roku 1975 na olomoucké jazykové škole. V letech 1970–1972 absolvoval v Brně nástavbové studium knihovnictví a vědeckých informací (maturita 1972). V letech 1973–1974 pracoval v olomoucké Státní vědecké knihovně jako bibliograf, v letech 1975–1976 na Lékařské fakultě UP jako překladatel. V období let 1971–1989 spolupracoval jako básník, překladatel a editor s Eduardem Zachou a Jaroslavem Erikem Fričem (od roku 1973 také s Rostislavem Valuškem) na vydávání samizdatové edice Texty přátel. V první polovině sedmdesátých let se v Brně účastnil projektů bytového divadla nazvaných Šlépěj v okně. V letech 1977–1979 byl v invalidním důchodu, poté v letech 1979–1980 nočním hlídačem a v období 1980–1990 překladatelem na Přírodovědecké fakultě UP. V letech 1993–1997 byl redaktorem olomouckého nakladatelství Votobia. – Po roce 1990 absolvoval několik zahraničních studijních pobytů v USA (University of Iowa, 1990; University of Maine at Orono, 1994) a Velké Británii (University of Durham, 1997; University of East Anglia, 1998, 2000, 2004; Cambridge, 1999). – Od roku 1998 byl zástupcem šéfredaktora nakladatelství Poradce v Českém Těšíně. Roku 1999 byl spoluzakladatelem družstva nakladatelů Periplum a v letech 2000–2004 byl redaktorem tohoto nakladatelství; poté pracoval na volné noze jako redaktor a překladatel. Spolupracoval též s nakladatelstvími fra, dybbuk, H+H, Euromedia Group – Odeon a dalšími. – Zemřel v benešovské nemocnici v důsledku komplikací souvisejících s rakovinou plic.
 Od roku 1990 publikoval ve Fragmentu K (Bratislava), Světové literatuře, Kursu, Scriptu, Hostu, Literárních novinách, Proglasu, Revolver Revue, Listech, Lidových novinách, Hanáckých novinách (Olomouc) aj. Přispíval do Paideuma, časopisu pro studium díla Ezry Pounda a literární vědu, vydávaného Carrollem F. Terrellem a Burtonem Hatlenem (University of Maine at Orono), v osmdesátých letech udržoval též kontakt s polským časopisem Literatura na świecie (Varšava). Dále publikoval v Puckerbrush Review (Orono), Backwoods Broadsides (Ellsworth), The Blue Guitar (Harrisburg), Oxford Magazine (Ohio), El Litoral (Santa Fe, Argentina), W drodze (Poznaň), Tygiel kultury (Lodž).
V samizdatu publikoval sbírky Oslovení (1973); Hlas (1973); Kdy pád i růst (1973); Prostá slova (1973); První slova (1974); Křehčí než rosa na podzim. Výbor z básní z let 1974–1975 (1976); Jak stráže za svítání (1976); Drť světla (1977), Básně v próze (1978), Práh bolesti (1978), Triptych (1980), Natalet (b. d., [1980]), Stříbrný pták ve žluté skříni (1981), Stejný svět (b. d. [1982]), nedatované soubory Maří Magdaléna (b. d.); Odlesky v kamejích (b. d.); Pár básní velkotýneckých (b. d.); Pegas (b. d.), Tři básně k Velikonocům (b. d.) a Útržky z deníku tohoto roku (b. d.) a výbory nebo soubory veršů Básně 1973–1982 (souborné vydání, 1986), Jako krajina (1989, ed. Jaroslav Erik Frič) a Dům je tam (1989, ed. Jaroslav Erik Frič). Pro samizdatová vydání přeložil: Modlitby ranní a jiné krásné modlitby Roberta Louise Stevensona (b. d. [1973]); Ezra Pound: Noční litanie (po r. 1979); Thomas Ernest Hulme: Básně (1976) + Modlitba za úsměv luny (1977); Poezie imagistů (1983); Georges Bernanos: Tři listy Bohuslavu Reynkovi (b. d., s Jiřím Reynkem).
Vlastními texty i překlady se účastnil též různých samizdatových sborníků editovaných v Olomouci, Brně a Praze – např. Texty přátel I. (1972); Nějakej vodnatelnej papírovej člověk (1977); JŠ 70. Sborník k 70. narozeninám Josefa Šafaříka (1977); Josefu Šafaříkovi k 75. narozeninám (1982); Josefu Šafaříkovi k osmdesátinám (1987); Sborník k 80. narozeninám Josefa Šafaříka (1987); Enato IV. (1984); Enato VIII. (1989).
Spolu s Eduardem Zachou a Jaroslavem Fričem se ještě před vznikem edice Texty přátel podílel na samizdatovém vydání Překladů O. F. Bablera (1972), próze Jakuba Demla Bratr Antonín (1972), sbírce básní Zhasínání světel Jaroslava Friče (1972) a básnické skladbě Jana Zahradníčka La Saletta (1972). – Se Zachou vydal Ledové květy Jakuba Demla (1973, ed. Vladimír Binar), Soupis knižních publikací Jakuba Demla (1975, ed. Jiří Dostál) a uspořádal sborníky Josef Florian ve Staré Říši na Moravě (1978), Kurs Josefa Floriana (1978). – Sám vydal v samizdatu rozhovor se Zdzislawem Beksinským (b. d.), esej Otakara Březiny Prolog k hudbě pramenů (b. d.), verše Jaroslava Friče Tři sonety z roku 1972Rostislava Valuška (Slova/Srdce/Pospolu, 1974), sbírky básní Jiřího Kuběny Ganyméd. Střepinový soud (1975), Věry Jirousové Co je tu co tu není (1978), knihy André Gide v zrcadle deníku Juliena Greena (b. d.), Simone Weilová Fragmenty (1985). –
Překlad románu Breta Eastona Ellise Míň než nula vydal pod pseudonymem Jan Navrátil. – Některé příspěvky podepisoval zkratkou PM.
 Mikešova spirituálně orientovaná poezie snu, samoty a ticha neustále hledá či vidí za světem jevovým svět věčných, nepomíjejících podstat. Báseň je autorovi aktem duchovního sebezření a sebepoznávání, které nachází oporu – zejména ve sbírkách ze sedmdesátých let – v křesťanských motivech a symbolech (kříž, srdce, růže, trn, krev, plamen, víno aj.) i ve víře, že lidské činy se neztrácejí a že se s nimi setkáme znovu po smrti. Celou Mikešovu tvorbou prostupuje motiv rány jako svědectví o našem bytí, vyjadřující obrodný smysl bolesti; frekventovaný je také oheň jako symbol zodpovědně prožívaného života s nejvyššími nároky na svědomí a čistotu a současně jako symbol spojení se světem transcendentním (to je zobrazováno rovněž motivem vody). K zachycení rozumem neuchopitelného, mystického světa, nahlíženého mnohdy ve snu, básníkovi často slouží paradox či oxymóron. Inspiraci nejednou čerpá z duchovně spřízněných autorů romantické, symbolistické, metafyzické, mystické či tzv. čisté poezie (Willam Blake, Novalis, Friedrich Hölderlin, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Aloysius Bertrand, Reiner Maria Rilke, Josef Palivec, Thomas Ernest Hulme, Ezra Pound). Na Jakuba Demla a Bohuslava Reynka navázal knihou Básně v próze s tísnivou až ponurou atmosférou plnou tajemství a i jinde frekventovanými motivy noci, tmy a samoty. Od osmdesátých let Mikešovy původně mélické verše postupně nabývaly (snad i pod vlivem jeho činnosti překladatelské) stále úspornějšího výrazu a sevřenějšího tvaru, takže později jsou postaveny nezřídka na jediném výrazném obrazu se sporadickým rýmem a propracovanou eufonií (Paměť rány, Stříbrný pták ve žluté skříni). Tendence k výrazovému minimalismu Mikeše přivádí až k tvorbě lyrických miniatur vytvářených podle pravidel starojaponského žánru haiku (Starý dům).

BIBLIOGRAFIE

Poezie: Paměť rány (BB 1990); Básně v próze (1996); Stříbrný pták ve žluté skříni (BB 1997); Stream of Darkness / Proud tmy (B, Ellsworth 2003, dvojjazyčné, anglicko-české vydání, přeložil M. Sweney); Starý dům. Haiku a jiné básně (BB 2008, anglicko-české vydání, přeložil M. Sweney); Benátské iluminace / Venetian Illuminations (Básně v próze 2011, anglicko-české vydání, přeložil M. Sweney); Dvojdomí. Básně, zápisky, haiku (2012).
Výbory: Dům je tam (1993; poprvé v samizdatu 1989, potom polsky pod titulem Dom jest tam, Krakov 1991, překlad L. Engelking); In the tracks of the dead (anglicky, Landisburg 1993, překlad P. Mikeš, K. S. Keys a W. Boeke); Paměť rány / The memory of the wound (Ellsworth 1994, dvojjazyčné, česko-anglické vydání); Jediné touhy zpěv (1998, ed. R. Valušek, výbor básní ze samizdatových sbírek Osloven; Křehčí než rosa na podzim; Drť světla; Práh bolesti; Triptych; Natalet); Just Words / Jen slova (2005, dvojjazyčné, česko-anglické vydání, do angličtiny přeložili K. S. Keys, M. Sweney a P. Mikeš, obsahuje také texty dosud netištěné).
Překlady: E. Pound: Chtěl jsem napsat ráj (1993, s K. Bednářem a J. Herynkovou, též ed.) + Mistr těch, kteří vědí (1995, s dalšími, též ed.); B. E. Ellis: Míň než nula (1993, pod jm. Jan Navrátil); J. Kerouac: Rozprášené básně (1995) + Písmo zlaté věčnosti (1996); K. S. Keys: Krajina supů (1996); J. L. Borges: Zrcadla jsou zvláštní věc (1996); M. Kundera: Jsem posedlý číslem sedm (přetisk rozhovoru pro The Paris Review, rozhovor vedl Ch. Salmon, 1996); M. Gane a M. Arnaudová: Rozhovory s Baudrillardem (1997); Zrnka hlouposti (1998, ed. E. Konvitová); P. Haining: Zdi iluzí (1998, s dalšími); P. Polansky: Tíživé mlčení (1998) + Stray dog / Toulavej pes (1999, dvojjazyčné anglicko-české vydání); V. Nabokov: Promluv, paměti (1998, př. P. Dominik, P. Mikeš překlad veršů); B. Delinskyová: Stopy po ženě (1999); Murphyho zákony (1999, ed. E. Konvitová); J. Joyce: Komorní hudba (2000, dvojjazyčné anglicko-české vydání); B. Bunting: Briggflatts (2000, dvojjazyčné anglicko-české vydání); K. Shuker: Záhady planety Země (2000); Drak má dvojí jazyk. Antologie současné poezie Walesu (2000, s dalšími); Zrnka hříchu (2000, ed. E. Konvitová); A. Myrer: Poslední Yankee z Bostonu (2001); Cha Ťin: Čekání na Lina (2001); Vítr z Narragansettu (2002); C. Grahamová: Smrt v převleku (2002) + Mrtví v Badger's Drift (2003) + Psáno krví (2010); T. E. Hulme: Modlitba za úsměv luny (2002, též ed.); Imagisté (2002, s J. Herynkovou); R. Caddel: Slova straky (2002, též ed., dvojjazyčné anglicko-české vydání) + Psaní v temnotě (2007, anglicko-české vydání); Murphyho stavební mini zrnka (2002, ed. M. Konvit); S. Watts: Gramsci a Caruso (2003, též ed.); G. Droppová: Pastelkami čaruju (2003, přebásnění textů) + Kreslím a maluju (2003, přebásnění textů); P. Muldoon: Kost přání (2007, dvojjazyčné, anglicko-české vydání); Murphyho občanský zákoník (2007, ed. M. Konvit); W. Wangerin: Ježíš (2007); Patrizia de Rachewiltz: Můj Tchaj-šan (2010) + Drazí přátelé (2014); Rodokmen Mary de Rachewiltz (2011, s dalšími); Básník Sylvester Pollet (2011, s dalšími); Kočka a salamandr. Pohádka s šesti titulky (bibliof., 2012); Ezra Pound v Rapallu (2013); L. Rocková: Moje první modlitbičky (2015); A. Paul: Katyň. Stalinský masakr a triumf pravdy (2015, s Pavlem Pečem); A. Blake: Démonův kód (2015).
Příspěvky ve sbornících, almanaších a katalozích: Neprůbojní (1991); Krajiny milosti. Antologie české duchovní lyriky 20. století (1994); Vertikální nostalgie (2002); Z paměti literární Olomouce: Sborník memoárů, statí a příležitostných textů (2004); Antologie české poezie II. (1986–2006) (2007); Olomouc v české literatuře (2007); Prchavé domovy. Mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem (2010).
Uspořádal a vydal: Bítov. Archy pro poezii, kritiku, život. Sv. 4 (1992, též přispěl překlady); Kurs Josefa Floriana (sborník k 50. výročí smrti, 1992, s E. Zachou, poprvé v samizdatu 1978).
Účast v týmových pracích: Severomoravský kraj v roce 1972. Soupis publikací a článků. Sv. 00 Severomoravský kraj + Sv. 01, Okres Bruntál (1973) + Sv. 02, Okres Frýdek-Místek + Sv. 03, Okres Karviná + Sv. 04, Okres Nový Jičín + Sv. 05, Okres Olomouc + Sv. 06, Okres Opava + Sv. 07, Město Ostrava + Sv. 08, Okres Přerov + Sv. 09, Okres Šumperk + Sv. 10, Okres Vsetín + Sv. 11, Pomocné rejstříky ke Sv. 00 až 10 (vše 1973, s L. Ženožičkovou a M. Riedlovou); Severomoravský kraj v roce 1973. Soupis publikací a článků. Svazek 00 Severomoravský kraj + Sv. 01, Okres Bruntál + Sv. 02, Okres Frýdek-Místek + Sv. 03, Okres Karviná + Sv. 04, Okres Nový Jičín + Sv. 05, Okres Olomouc + Sv. 06, Okres Opava + Sv. 07, město Ostrava + Sv. 08, Okres Přerov + Sv. 09, Okres Šumperk + Sv. 10, Okres Vsetín + Sv. 11, Pomocné rejstříky ke Sv. 00 až 10 (vše 1974); Publikace Státní vědecké knihovny v Olomouci 1964–1973. Přehled desetileté publikační činnosti (1974, s M. Riedlovou).

LITERATURA

Studie a články: -jTk- (J. Trávníček): Olomoučtí Tři králové, Proglas 1990, č. 4; J. E. F. ( J. E. Frič): doslov, in Dům je tam (1993); R. Valušek: „Melodické výkřiky“ Petra Mikeše, in. P. M.: Jediné touhy zpěv (1998); L. Engelking: Poezja Petra Mikeša w olomunieckim samizdacie, in Česká a polská samizdatová literatura (eds. L. Martinek, M. Tichý, 2004); týž: Duchovní poezie Petra Mikeše v olomouckém samizdatu, in Víra a výraz (eds. T. Kubíček, J. Wiendl, 2005); P. Martinec: České překlady Kerouacových haiku, Partonyma 2015, č. 14.
Recenze: Paměť rány: P. A. Bílek, Práce 16. 8. 1991; I. Slavík, LD (Brno) 25. 4. 1991, příloha Před nedělí; L. K. Weiss, Iniciály 1991, č. 17–18 * Básně v próze: M. Trávníček, Alternativa Nova 3, 1996/97, č. 8; J. Skřebský, Aluze 1, 1996/97, č. 4; R. Fridrich, Severočeské noviny 15. 2. 1997 * Stříbrný pták ve žluté skříni: R. Burián, Rovnost 16. 5. 1997; P. Hanuška, Hanácké noviny 13. 1. 1998; H. Berková, Triumf 1997, č. 5; I, Málková, Tvar 1997, č. 16 * Jen slova / Just Words: O. Horák, LidN 25. 3. 2005; R. Kopáč, Psí víno 2005, č. 33 * Starý dům: J. Suk, Weles 2008, č. 35/36; P. Čermáček, Weles 2009, č. 37; P. Odehnal, Host 2009, č. 3 * Benátské iluminace / Venetian Illuminations: vod (D. Voda), Listy 2013, č. 1 * Dvojdomí: R. Kopáč, Weles 2013, č. 54; P. Mladějovská, Protimluv 2014, č. 1.
Rozhovory: V. Burian, Hanácké noviny 3. 8. 1995; J. Mlejnek, LidN 12. 11. 1996; P. Petr, Box 1996, č. 6; D. Myslivcová – P. Šaradín in Básně v próze (1996); P. Hanuška – M. Mlčoch, Tvar 1998, č. 13; P. Hanuška, Hanácký den 28. 9. 1998; L. Vlach, Tvar 2004, č. 16; A. Blažejovská – R. Kopáč, in Popiš mi tu proměnu (2010).
Nekrolog: LidN 11. 2. 2016; J. Guziur, Bubínek Revolver Revue 2016 (zde).

Autor hesla: Martin Podivínský (1998); Karel Piorecký (2007); Michal Jareš (2016)
Aktualizace hesla: 16. 2. 2016 (jar)
Aktualizace bibliografie: 16. 2. 2016 (jar)
 
zpět na hlavní stranu