Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

  ARCHA (2)  

 1958 - 1963 
 
 Křesťansky orientovaný měsíčník vydával Kulturní referát (později Kulturní sekce) Československého uprchlického výboru v Mnichově. Vydavatelé přitom navazovali na Archu, vycházející 1912-41 a 1945-48 v Olomouci, a na mnichovský exilový měsíčník Hlas exilu (1954-57). Vznik listu byl zamýšlen jako projev solidarity s pronásledovanými a vězněnými spisovateli v Československu. Řídil jej Antonín Kratochvil s anonymním redakčním kruhem, odpovědným zástupcem byl Josef Němeček, v redakci dále působili Jaroslav Dresler Karel Vrána. V letech 1958-59 byl měsíčník rozmnožován jako strojopis, od 1960 vycházel tiskem.
 

Archa přinášela především ukázky z nové exilové poezie (Ivan Jelínek, Jiří Kovtun, František Listopad, Zdeněk Rutar, Robert Vlach – též pod pseudonymem Jiří Kavka, aj.), včetně překladů (Juana Ramóna Jimeneze překládal A. Kratochvil pod pseudonymem Christen, též ukázka z Kovtunových překladů Borise Pasternaka). V rubrice Z galerie uvězněných a umlčených básníků redakce pravidelně připomínala autory jako Zdeněk Bár, Jakub Deml, Jiří Karásek ze Lvovic, František Křelina, František Lazecký, Helena Ondřejovská, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl, Nina Svobodová a představovala i anonymní tvorbu vznikající v komunistických věznicích. Studie a články se zabývaly nejrůznějšími společenskovědními tématy. O literatuře exilové i domácí psali Josef Benáček, Jaroslav Dresler (Navrátilec Franz Kafka v lidovědemokratické Praze na pokračování v roce 1959), Jaroslav Jíra (přehledová stať Česká literatura v exilu v č. 1/1960), A. Kratochvil, Felix Mikula, Ladislav Radimský (též jako Petr Den V. Kostka), Jiří RysŠtěpán Pavel Vlaším, historickými a filozofickými články přispěli mj. Přemysl Pitter Pavel Želivan (pseud. Karla Vrány). Informace o kulturním životě doma i v exilu, krátké úvahy, nekrology a polemiky zahrnovala rubrika Okna, v rubrice Zrcadlo domova list přinášel nekomentované úryvky z článků publikovaných v domácím tisku.

Trojčíslo 3-5/1959 obsahuje část příspěvků z připravovaného sborníku Kniha esejů, který měl vyjít v létě 1957 v exilové edici Kamenný erb, ale z finančních důvodů nakonec nevyšel. Č. 7-8/1962 je věnováno Jaroslavu Durychovi (redakce tak uctila památku právě zemřelého spisovatele). Formou zvláštní přílohy se samostatnou paginací A. publikovala román A. Kratochvila Poutník neznámých oceánů (1958-59), další přílohou byl svazek Sovětizace československých vysokých škol (od 1960).

 
Periodicita: Měsíčně, od 1960 nepravidelně. – Dvojí číslování ročníků (údaj v závorce vyjadřuje návaznost na olomouckou Archu): I (XXXIII, 8 č., 1958), II (XXXIV, 12 č., 1959), III (XXXV, 10 č., 1960-63); občas dvojčíslo i trojčíslo.
Podtituly: Kulturní revue (v záhlaví, 1958), Literární revue československého exilu (v tiráži, od 1960).
Členové redakční rady: Redakční kruh neuveden.
Technické informace: A5, 24-36 str. (trojčísla až 60 str.), paginace průběžná, obsahy roč. 1958 a 1959.
Grafická úprava a výtvarný doprovod: Grafická úprava J. Dresler.

LITERATURA

J. Pražák: Archa. Nový život (Řím) 1961, č. 6.
Autor hesla: Michal Přibáň
Aktualizace hesla: 31. 5. 2006 (mlp)
Aktualizace bibliografie: 31. 12. 2005 (mlp)
zpět na hlavní stranu