Slovník české literatury po roce 1945

O PROJEKTU

Slovník české literatury po roce 1945 on-line

Tyto stránky vznikly v rámci projektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (ÚČL), podporovaného Grantovou agenturou ČR (v letech 2006-2008 grant č. 405/06/0880 – aktualizace, rozšíření a doplnění hesel spisovatelů a časopisů, v letech 2009-2013 grant č. 405/09/1080 – hesla literárních institucí). Cílem projektu bylo vytvořit základ cyklicky aktualizovaného elektronického Slovníku české literatury, který by byl schopen – při zachování odborné úrovně, jíž dosáhla dosavadní lexikografická díla ÚČL – poskytovat aktuální a kvalifikovaně zpracované informace všem zájemcům. Výběr hesel se prozatím soustředí na období 1945–2000 a opírá se o dvoudílný Slovník českých spisovatelů po roce 1945 (red. Pavel Janoušek) a o Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000 (red. Blahoslav Dokoupil). Oba tyto slovníky jsme aktualizovali jak ve výkladových, tak v bibliografických a faktografických pasážích. Heslář tzv. Janouškova slovníku jsme rozšířili o jména výrazných autorů debutujících v letech 1989–2000 a v roce 2014 jsme připojili 120 hesel nakladatelství a dalších institucí poválečného literárního života. V roce 2015 jsme zahájili práci na novém cyklu aktualizací stávajících hesel.

Vedoucím redaktorem projektu je Michal Přibáň, kmenovými redaktory jsou Eduard Burget, Petra Čáslavová, Michal Jareš, Veronika Košnarová, Alena Přibáňová, Zuzana Říhová a Andrea Vítová.

K řešení technologické implementace projektu byla přizvána pražská společnost inSophy s.r.o., která se zaměřuje na vývoj inteligentních softwarových systémů pro analyticky náročné projekty. Pro projekt Slovník české literatury byl vytvořen redakční informační systém, který výrazným způsobem usnadnil a tím i několikanásobně urychlil redakční práci týmu ÚČL AV ČR při přípravě stovek odborných hesel.

Autorem grafického řešení těchto stránek je Bedřich Vémola.