Slovník české literatury po roce 1945
Slovník české literatury po roce 1945

 Jiří KOVTUN

* 23. 4. 1927, Horinčevo (Podkarpatská Rus, dnes Ukrajina) 
† 8. 9. 2014, Praha 
 
Básník, prozaik a historik
 Otec byl dělníkem. Kovtun žil od dětství v Praze, kde také navštěvoval gymnázium (maturoval roku 1946). V letech 1946–1948 studoval na Právnické fakultě UK a zároveň působil jako redaktor časopisu Vývoj. Brzy po únoru 1948 odešel do exilu. Nejprve pracoval jako sociální pracovník v SRN a Norsku, v období 1951–1973 byl redaktorem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. V letech 1974–1975 studoval na Graduate School of Library Science v New Yorku, kde získal vysokoškolské vzdělání v oboru knihovnictví. V letech 1976–1977 pracoval jako redaktor rozhlasového vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu. V letech 1977–2000 působil jako knihovník – specialista na českou a slovenskou problematiku v Knihovně Kongresu USA ve Washingtonu.
 Přispíval zejména do časopisů: Vývoj, Obzory, Svědectví (Paříž), Proměny (New York), Kosmas (New York) aj. Redigoval knižnici Lucernička (Mnichov 1952–1962, s Antonínem Kratochvilem). – V roce 1994 získal Cenu Toma Stopparda za knihu Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera a v roce 2006 obdržel novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky. – Práce publikované v angličtině podepisoval jménem George J. Kovtun.
 Jiří Kovtun vstoupil do literatury jako autor výrazně spirituálně laděných veršů, v nichž mají převahu křesťanské meditace nad lidským osudem, který může přemoci zlo a osamělost pouze láskou a pokorou. Březinovskou inspiraci této poezie ještě podtrhuje volný verš, v němž metaforičnost ustupuje reflexi.
Obě Kovtunovy prózy (Pražská ekloga, Zpráva z Lisabonu) mají složitou výstavbu; za postavami, jednajícími v konkrétních historických situacích (pražské povstání 1945, zemětřesení v Lisabonu), jsou viditelná obecná lidská gesta, odpovídající modelovým situacím, jak jim je připravil vypravěč. Téma viny a trestu, oběti i vykoupení je zde vnímáno v nadčasově křesťanské dimenzi a dává Kovtunovým prózám platnost morálního poselství.
Etický aspekt a důraz na morální profil osobnosti ovlivňují také Kovtunovy historické práce věnované T. G. Masarykovi – počínaje Masarykovou obhajobou Leopolda Hilsnera (Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera), přes jeho činnost v odboji za první světové války (Masarykův triumf), předválečné zápasy o náplň praktické politiky (komentovaný výbor Slovo má poslanec Masaryk), až k období, v němž vykonával funkci československého prezidenta (Republika v nebezpečném světě). Své historické bádání Kovtun hodlal završit obsáhlou studií o éře prezidenta Beneše, jež však zůstala torzem (Republika v obležení).
Jako překladatel z ruštiny věnoval Kovtun pozornost především ruským nekonformním básníkům (Boris Pasternak, Osip Mandelštam, Josif Brodskij).

BIBLIOGRAFIE

Beletrie: Blahoslavení (BB Mnichov 1953); Tu-Fuův žal (BB Stockholm 1954); Pražská ekloga (P Mnichov 1973; Brno 1992); Zpráva z Lisabonu (P Curych 1979; Praha 1999); Hřbet velryby (BB 1995).
Ostatní práce: Tomáš G. Masaryk 1850–1937. A Selective List of Reading Materials in English (výběrová bibliografie, Washington 1981); Czech and Slovak Literature in English. A Bibliography (Washington 1984; rozšíř. 1988); The Czechoslovak Declaration of Independence. A History of the Document (historická úvaha, Washington 1985); Masarykův triumf (monografie, Toronto 1987; 1991); Masaryk and Amerika: Testimony of Relationship (dokumentace, Washington 1988); Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera (1994); Pražský hrad za T.G. Masaryka (Praha 1995, se Z. Lukešem); Czech and Slovak History. An American Bibliography (Washington 1996); Republika v nebezpečném světě. Éra prezidenta Masaryka 1918–1935 (2005); Republika v obležení. První éra prezidenta Beneše 1935–1938 (2016).
Příspěvky ve sbornících a antologiích
: Zahrada v zemi nikoho. Poetae in exilio (Stockholm 1955); Čas stavění (Vídeň 1956); Peníz exulantův (Mnichov 1956); T. G. Masaryk in Perspective (Ann Arbor, Michigan, 1981); Svědectví Pavla Tigrida (Mnichov 1982); ...a když se řekne Voskovec (Kolín n. R., 1983); Benefice (Toronto 1990); Czechoslovakia 1918–1988: Seventy Years from Independence (New York 1991); Birth of Czechoslovakia (Praha 1999); Hilsnerova aféra a česká společnost 1899–1999 (1999); Poštovní schránka domov. Malá antologie exilové povídky padesátých let (2005).
Uspořádal, vydal a redigoval: F. Peroutka: Budeme pokračovat (výbor z úvah, Toronto 1984); Slovo má poslanec Masaryk (komentovaný výbor z projevů, Mnichov 1985; přeprac. 1991); The Spirit of Thomas G. Masaryk. An Anthology (London – New York 1990); Amerika, mýty, skutečnost (92. sv. časopisu Svědectví, 1992, s J. Rupnikem; zde Kovtunova studie Masaryk, Wilson a intervence v Rusku).
Překlady: B. Pasternak: Básně doktora Živaga (Paříž 1959); J. Brodskij: Velká elegie (Paříž 1968); A. Solženicyn: Řeč o pravdě (Paříž 1972); O. Mandelštam: Topůrko pro kata (Kolín n. R. 1979) + Básně (1998).

LITERATURA

Studie a články: R. Vlach: K českému překladu Básní doktora Živaga, Studie (Řím) 1960, č. 5; J. Jedlička: doslov, in Pražská ekloga (1992); J. Štolba in Nedopadající džbán. Úvahy o básnících a poezii (2006); P. Petr: Jiří Kovtun, Prostor Zlín 2012, č. 2; O. Kundra: Nové světy Jiřího Kovtuna, Respekt 2014, č. 51/52; M. C. Putna: Kovtun, rusista exilový, Tvar 2015, č. 15. P. Turek: Konec války v Praze trochu jinak, Týdeník Rozhlas 2015, č. 18.
Recenze: Pražská ekloga: P. Javor, Proměny (New York) 1974, č. 1; J. Červenková, LidN 21. 7. 1992; M. Jungmann, LitN 1992, č. 29; T. Kubíček, Rovnost 5. 5. 1992; J. Peňás, Prostor 6. 5. 1992; M. Petříček, Tvar 1992, č. 34;. J. Sedláková, Haló noviny 26. 8. 1992 * Zpráva z Lisabonu: J. Lederer, Svědectví (Paříž) 1980, č. 61; J. Přibáň, Tvar 1990, č. 15; J. Chuchma, MFD 14. 4. 2000 * Slovo má poslanec Masaryk: V. Hejl, Svědectví (Paříž) 1985, č. 76; I. Pfaff, Svědectví (Paříž) 1987, č. 81; J. Novotný, ČCH 1991, č. 4; J. Pokorný, Tvar 1992, č. 17; T. Brod, Metropolitan 1992, č. 67; M. Kučera, Masarykův sborník 1993, sv. 8 * Masarykův triumf: J. Opat, Svědectví (Paříž) 1988, č. 83/84; V. C. Mamatey, Slavic Review 1989, č. 2; E. Hartmanová, Přítomnost 1990, č. 4; J. Macek, ČČH 1990, č. 4; J. Hájková, NK 1991, č. 47; B. Svadbová, Tvar 1992, č. 9; J. Galandauer, Masarykův sborník 1993, sv. 8 * Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera: B. Dokoupil, Rovnost 23. 11. 1994; H. Krejčová, Dějiny a současnost 1994, č. 6; P. Matoušek, LidN 5. 11. 1994, příl. Národní 9, č. 45; H. Housková, Labyrint 1995, č. 6; H. Housková, Tvar 1995, č. 6; R. Kvaček, Slovenské listy 1995, č. 7/8; L. Soldán, Vlastivědný věstník moravský 1995, č. 1; H. Teufel, Bohemia 1995, č. 1; J. Vohryzek, LitN 1995, č. 12; M. Petrusek, Sociologický časopis 1996, č. 3 * Hřbet velryby: J. Štolba, LitN 1995, č. 36; J. Trávníček, Tvar 1995, č. 19; J. Salvet, Host 1997, č. 4 * Republika v nebezpečném světě: A. Soubigou, A2 2005, č. 12/13; J. Rákosník, A2 2005, č. 12/13; V. Šlajchrt, Respekt 2006, č. 3; P. Zídek, LidN 25. 2. 2006; J. Ellinger, Host 2006, č. 6 * Republika v obležení: P. Zídek, LidN 30. 7. 2016, příl. Orientace.
Rozhovory: J. Opat in J. K.: Masarykův triumf (1991); J. Tomeš, SvSl 23. 4. 1992; J. Hájková, Metropolitan 6. 8. 1992; K. Pacner, MFD 7. 9. 1992; J. Šmídová, Respekt 1994, č. 41; J. Cieslar, A2 2005, č. 7; M. Balaštík, Host 2006, č. 1; P. Zídek, Dějiny a současnost 2006, č. 8; E. Tabery, Respekt 2008, č. 44, též in: Proměny. 25 rozhovorů o proměnách Česka, Respekt speciál 2015.
Nekrology: D. Hájková, LidN 13. 9. 2014, příl. Orientace; J. Daníček, Roš chodeš 2014, č. 10; O. Kundra, Respekt 2014, č. 38; J. Šulc, Host 2014, č. 8; P. Zídek, LidN 10. 9. 2014.

Autor hesla: Jaroslav Med (1995)
Aktualizace hesla: 8. 3. 2017 (eb)
 
zpět na hlavní stranu