Slovník české literatury po roce 1945

NEJPRVE UPOZORNĚNÍ

Stránky www.slovnikceskeliteratury.cz zahrnují hesla českých spisovatelů publikujících zejména v období 1945–2000, hesla českých literárních časopisů téhož období a v roce 2009 jsme začali pracovat také na heslech literárních institucí, zejména nakladatelství, ale i samizdatových a exilových edic a různých badatelských center. V listopadu 2009 bylo uveřejněno celkem 1100 hesel, další postupně přidáváme.

JAK HLEDAT VE SLOVNÍKU

Hlavní stránka slovníku vám nabízí tři možné cesty.

Tou nejjednodušší je listování v seznamu hesel. Touto cestou nejrychleji najdete spisovatele, časopis nebo instituci, o nichž sháníte podrobnější informace. Prostřednictvím základního soupisu uveřejněných hesel také nejrychleji posoudíte, jak se nám daří rozšiřovat a doplňovat heslář slovníku a jak rychle postupujeme v právě zahájeném projektu hesel institucí. Seznam hesel lze omezit podle typu hesla zvlášť na soupis hesel autorů, časopisů a institucí.

Druhou cestou je fulltextové vyhledávání (prázdné pole s tlačítkem „Hledej!“), které funguje podobně jako internetový vyhledávač Google. Hledáte-li přesný víceslovný pojem, napište ho do vyhledávače v uvozovkách. Avšak pozor: fulltextový vyhledávač zahrnuje všechny rubriky všech zařazených hesel s výjimkou soupisů sekundární literatury! Výsledky vyhledávání jsou řazeny podle relevance nalezených výskytů hledaného výrazu.

Pokročilé vyhledávání vám nabízí několik kritérií, podle kterých můžete hledat potřebné informace zvlášť v heslech spisovatelů, heslech časopisů a také heslech institucí (tato část slovníku je však prozatím ve zkušebním provozu). Jednotlivá kritéria vyhledávání je možné jakkoli kombinovat. Pokročilé vyhledávání v rubrice Dílo však dosud není plně funkční! Touto cestou byste v budoucnu měli mít možnost např. vyhledat veškeré tituly prózy pro děti, které vyšly v konkrétním roce (samozřejmě pokud je slovník zaznamenává). Příslušnou bibliografickou databázi však teprve postupně vytváříme, takže musíme uživatele požádat o trpělivost (k podobným výsledkům hledání se však dopracujete prostřednictvím rubriky „Bibliografie obsahuje“).

Z provozních důvodů je nutno počítat s občasnými „výlukami“ a samozřejmě s neúplností hesláře: prakticky vzato nemůže být internetový slovník vlastně nikdy dokončen. Zjistíte-li však jakékoli nedostatky funkčnosti systému, budeme vám vděčni za upozornění i za nápady, jak systém eventuálně upravit tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů. E-mailový kontakt jest slovnik@ucl.cas.cz.

OBSAH A STRUKTURA HESEL

Hesla spisovatelů

Každé heslo se skládá z těchto částí:

Hesla časopisů

Každé heslo se skládá z těchto částí:

Hesla nakladatelství, organizací a volných sdružení

jsou předmětem samostatného projektu ÚČL AV ČR, který byl zahájen v roce 2009. Dokončená hesla budou doplňována průběžně, předpokládaný základní soubor přibližně stovky hesel by měl být uveřejněn do konce roku 2013.

Každé heslo se skládá z těchto částí:

Tzv. vedlejší hesla

U některých hesel lze kliknutím otevřít odjinud nedostupné tzv. vedlejší heslo, tzn. text přinášející doplňující, rozšiřující či zpřesňující údaje (podrobnější výklad jednotlivých děl, ojediněle plná nebo částečná znění připomenutých textů, ediční soupisy apod.). Tento typ hesel je prozatím zařazován spíše příležitostně: ačkoli bychom funkčnost slovníku rádi rozšiřovali i tímto směrem, naše pracovní kapacity zatím tomuto přání bohužel neodpovídají.