Slovník české literatury po roce 1945

VYBRANÉ ZKRATKY

abs.absolvoval
an.anonym
AV ČRAkademie věd České republiky
b. d.bez uvedení roku vydání
bibliof.bibliofilie
BVBrněnský večerník
ČAVUČeská akademie věd a umění
ČČHČeský časopis historický
ČDČeský deník
ČJLČeský jazyk a literatura
ČKČervený květ
ČLČeská literatura (časopis)
ČMFČasopis pro moderní filologii
ČMMČasopis Matice moravské
ČTKČeskoslovenská (Česká) tisková kancelář
ČSAVČeskoslovenská akademie věd
ČVUTČeské vysoké učení technické
D (DD)drama (dramata)
DAMUDivadelní fakulta Akademie múzických umění, Praha
DivNDivadelní noviny
DVdivadelní věda
E (EE) esej (eseje)
F (FF)fejeton (fejetony)
FAMUFilmová fakulta Akademie múzických umění, Praha
FF Filozofická fakulta
FS Filmové studio (Barrandov)
HDHost do domu
JAMUJanáčkova akademie múzických umění, Brno
JČUJihočeská univerzita, České Budějovice
KMKritický měsíčník
KPRRKritická Příloha Revolver Revue
KSKritický sborník
KTKulturní tvorba
KultMKulturní měsíčník
LA PNPLiterární archiv Památníku národního písemnictví
LDLidová demokracie
LFListy filologické (kontextově)
LFliteratura faktu (kontextově)
LFLékařská fakulta (kontextově)
LidNLidové noviny
LitLLiterární listy
LMLiterární měsíčník
LitNLiterární noviny
LRLiterární revue
mat.maturita
MFMladá fronta
MFDMladá fronta Dnes
MSMladý svět
MSDMoravskoslezský den
MUMasarykova univerzita, Brno
NKNové knihy
Nový život
ODObčanský deník
OUOstravská univerzita
PLPrávo lidu
P (PP)próza, prózy
PNPPamátník národního písemnictví
prem.premiéra
přeprac.přepracované vydání
r. režie
ref.referát (referáty) o díle
rkp.rukopis
rozmnož.agentážní tisk (Dilia) a jiné rozmnoženiny
rozšíř.rozšířené vydání
RPRudé právo
Rp (RpRp)reportáž (reportáže)
Rromán
RRRevolver Revue
RtRovnost, Moravský demokratický deník Rovnost
SaSSlovo a slovesnost
sc.scénář
SČSSvaz českých spisovatelů
SČSSSvaz československých spisovatelů
SLSvětová literatura
SMLSešity pro mladou literaturu
smz.samizdat
SPFFBUSborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity
s tit.s titulem
StudLStudentské listy
SvSlSvobodné slovo
SVVŠstřední všeobecně vzdělávací škola
ŠZápŠaldův Zápisník
ÚČL, ÚČSLÚstav pro českou literaturu, Ústav pro českou a světovou literaturu (od roku 1947 ÚČL ČAVU, od roku 1953 ÚČL ČSAV; od roku 1970 ÚČSL ČSAV; od roku 1992 ÚČSL AV ČR; od roku 1993 ÚČL AV ČR; od roku 2007 ÚČL AV ČR, v. v. i.)
UKUniverzita Karlova
UJEPUniverzita J. E. Purkyně, Brno, Ústí nad Labem
UPUniverzita Palackého, Olomouc
VOVáclavkova Olomouc
VPVečerní Praha
ZDŠzákladní devítiletá škola
ZMZlatý máj
ZNZemědělské noviny
základní škola